hír

Nyitottak vagyunk - a Látszótér is csatlakozott!

Nyitottak vagyunk - a Látszótér is csatlakozott!

A Látszótér is csatlakozott a Google, espell és Prezi által elindított nyitottakvagyunk.hu kezdeményezéshez, mert a felhívás szövegében megfogalmazott alapvetésekkel, miszerint

"alapvető értéknek tekintjük, hogy munkatársainkat és partnereinket kizárólag tetteik és teljesítményük alapján ítéljük meg, tekintet nélkül életkorra, nemre, nemi identitásra, szexuális orientációra, nemzeti, etnikai hovatartozásra vagy származásra, politikai meggyőződésre, fizikai és egyéb adottságokra"

maradéktalanul egyetértünk. Az első közös program a 2013-as Budapest Pride fesztivál, amely július 6-án, szombaton 15.00 órakor veszi kezdetét a Hősök terén.

A Nyitottak vagyunk csoport programjairól a Facebookon tájékozódhatsz!

Úgy látszik, az utóbbi idők hónap képei az ünnepek körül szerveződnek - június hónap képe Mácsai Feri döntése alapján Borsay Márti: Születésnapodra című munkája lett, amihez szívből gratulálunk. Júliusban Mártié a terep!

2013. június 21-én este 10-től ismét Szent Iván-éji maraton keretében szórakoztatjuk hallgatóinkat és magunkat a napkeltéig tartó műsorfolyamban a Látszótér Rádióban. Az idei maraton témája a pajzánság, de a szabad blokkok és a zeneküldés mellett szokás szerint este 11-től hangtársulatunk Pál Gabó kedvenc vígjátékát, Lope de Vega A kertész kutyája című darabját is előadja. Kihagyhatatlan nyári élmény! A chat-en itt tudunk beszélgetni: http://latszoter.hu/chat Médialejátszóban itt tudod hallgatni az élő adást: http://stream.tilos.hu/latszoterradio.m3u Webes lejátszóban pedig itt szól: http://latszoter.hu/radioplayer/radio.html 

A Tilos Rádió adománygyűjtő programján vasárnap főzött a Látszótér csapata. Tradicionálisan szentmihályi lecsót főztünk, ami nagy siker volt, még a bogrács alját is kitörölték a vendégek, elfogyott minden. Köszönet az összes résztvevőnek, kiemelten Bagi Tamásnak, Tamának, aki rendületlenül irányította a munkát és kezelte a bográcsot, de a lányoknak is, akik sütit sütöttek, amik szintén mind elfogytak. Köszönet illeti meg az összes látszóterest, aki eljött, aprított, csumázott, csipetkét hömbölgetett, osztotta az ételt, szóval azt kell kimondanunk, hogy kifogástalanul sikerült az összejövetel, jó hangulat volt és büszkék lehetünk arra, amit megcsináltunk.

Külön kell kiemeljem a Jóskát köszöntő csapatot, Rozit a szép pergamentekercsért, Zoét a tortáért, Diót a performanszért, és mindenkit, aki jelen volt és hozzátette a magáét - nélkületek nem lett volna se lecsó, se adásvezető köszöntés, se hangulat. Jövőre folytatjuk! (A képeket a Társalgóban találjátok.)

Május nem csak Mácsai Feri születésének hónapja, de Babinszki Ádám döntése alapján a Tiszteletem Balla Demeternek című munkájával a hónap képe címet is kiérdemelte, amihez gratulálunk - júniusban Feri válogat.

2013. június 9-én vasárnap délután 3-tól a Látszótér csapata főz a Tilos Maratonon - természetesen a híres Szentmihályi lecsót! A helyszín a Dürer-kert, (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.), és mindenkit várunk, lehet jönni segíteni, kóstolni, aprítani - a lányok hozhatnak saját készítésű csipetkét is, sőt, süthetnek sütit! Ez a családi és gyereknap lesz a Tilos programjában, tehát nem csak látszótereseket várunk, jöhet az egész család, barátok. A részletes Tilos Maraton programot a Tilos oldalán találod. - Ocztos István játékos tervezős foglalkozása - tervezzük meg a tűzfalat - délután 2-től - Babos Anita csuhézása gyerekeknek és érdeklődő felnőtteknek - délután 3-tól - Látszóteres látványfőzés - szentmihályi lecsó, délután 3-tól http://latszoter.hu/szakkor/tilos-marato... Kérjük, hogy ha tudsz jönni segíteni a főzésben, jelezz itt a hozzászólásoknál! 

51-2. ábra53-4. ábra

4. rész: Ki mivel tölti idejét az oldalon

A 14 jellemző, az oldal látogatása közben végezhető tevékenység rangsorolásával kialakult lista szerint a leggyakoribb tevékenységek közé tartozik a saját munkára kapott elemzés és kommentek elolvasása, ennél kissé ritkább mások szakköri munkáinak nézegetése és az azokra született elemzések olvasása. Ritkán kerítenek az oldal látogatói sort a táborokban készült munkák megtekintésére, valós időben és archívumból rádióhallgatásra, videók nézésére, valamint a társalgóban megjelent hírek, események, írások olvasására. A legcsekélyebb mértékben a fórumozás, a chatelés, az osztálynapló és az Estiklopédia böngészésének lehetősége vonzza az oldal látogatóit.
A saját munkákra kapott elemzések és kommentek olvasásának gyakorisága igazából nem függ a válaszadók nemétől (51. ábra).

51-2. ábra

Mivel a rádióműsorokhoz elemzés egyáltalán nem, hozzászólás pedig a fotókéhoz képest nagyságrendekkel kevesebb születik, e célból a kizárólag rádiózók leginkább ritkán, az oldalhoz pedig tartalommal hozzá nem járuló csak látogatók pedig soha nem látogatnak az oldalra (52. ábra). Ezzel épp ellentétes a fotósok és a fotós-rádiósok látogatási gyakorisága: ötből három közülük mindig ezért keresi fel a honlapot.
Mások munkáinak értékelése és a hozzászólások olvasása gyakran vonzza be főleg a férfiakat, a tábori munkák nézegetése – a frissülés elmaradása miatt – viszont ritkán (53. ábra).

53-4. ábra

A fotókra kapott elemzésekre kíváncsiak a leggyakrabban a válaszadók szinte minden tevékenységtípus esetében (54. ábra). Ebben és a tábori munkák nézegetésében is szembetűnő a rádiós fotósok kategóriavezetően kiugró aránya.
Ha csekély arányban is, de női dominanciájú a rádióhallgatás a válaszadók körében, míg archív műsorok visszahallgatása céljából férfiak látogatnak be gyakrabban (55. ábra).

55-6. ábra

Öt műsorkészítőből négy rádiót hallgatni tér be szinte kizárólag, a fotós-videósok és a csak belátogatók számára azonban sem a stream hallgatása, sem az archív műsorok visszahallgatása nem elég vonzó opció (56. ábra).
A Társalgó rovatban található írások alkalmanként szolgáltatnak csak okot a belépésre, ennél is ritkábban a rovatban publikált hírek, események, és a válaszadók fele soha nem fórumozott még (57. ábra).

57-8. ábra

A fenti megállapítás a belépők jellemző tevékenységtípusától függetlenül érvényes a Társalgóra, a Fórumot azonban alkalmanként látogatják a rádiósok, ritkábban a fotósok (58. ábra).
A chat használatával nem él a válaszadók fele, az osztálynaplóba ötből kettő soha, ugyanannyi ritkán néz be (59. ábra).

59-0. ábra

Mivel a chat az esti rádióműsorok premierje alatt telik meg leginkább élettel, öt rádiósból három ekkor lép be chatelni, a fotósok, de legfőképp a csak az oldalt látogatók ezt a lehetőséget ritkán vagy soha nem használják ki (60. ábra). Az osztálynapló leginkább a fotósok haladását dokumentálja, ám ők is csak ritkán vagy soha nem követik annak változását.
A videók megtekintése a ritkán végzett tevékenységek közé tartozik nemtől függetlenül, és hasonló aktivitást tükröz az Estiklopédia böngészése (61. ábra).

61-2. ábra

A rádiósok és a rádiós-fotósok úgy a videók nézésében, mint az Estiklopédia böngészésében megelőzik a fotósokat és a csak látogatókat, akiknek közel fele ezekkel a lehetőségekkel soha nem él (62. ábra).
Az oldalon való eligazodás csak minden kilencedik-tizedik látogatónak okoz nehészséget (63. ábra), közöttük csekély mértékben magasabb a nők és a rádiósok aránya.

63-4. ábra

A könnyen eligazodók aránya követi az egyes életkori kategóriákban levő válaszadók eloszlását, míg a problémákkal küzdők száma szinte minden kategóriában konstans (64. ábra). A nevesített problémák között szerepel három esetben, hogy egy személy munkáit nehéz megtalálni, két esetben a menürendszerben való eligazodás nem egyértelmű volta, illetve a rádióadások nem könnyen átlátható elrendezése, továbbá egy-egy alkalommal az elavult linkek problematikája, az információtúltengés, a kereső finomítandósága, az osztálynapló különféle rendezhetőségének és a képlopás elleni módszer bosszantó voltának a felvetése.
Az oldal három részre (Lát Szó Tér) tagolt struktúrájáról szinte csak pozitív véleményt jelenítettek meg a válaszadók. Kiemelték annak ötletességét (14 megemlítés), a kreatív voltát (5), jól áttekinthető, könnyen átlátható szerkezetét (3), praktikusságát (2), humorosságát, letisztultságát, egyediségét (1-1). A megfogalmazott veszély (2) a tagság egyre inkább fotósokra és rádiósokra való széttagolódására vonatkozott.
Az oldalon töltött idő arányában az egyes rovatok látogatottsága eltérő mintázatot mutat. A válaszokat, melyet százalékos becslésben kértünk, az átláthatóság kedvéért kategorizáltuk.
A szakkörben a válaszadók több mint fele sok időt tölt (65. ábra). Ez igaz a férfiak felére és a nők kétharmadára. A rádiósok szakkörlátogatása a legcélirányosabb, több mint kétharmaduk csak keveset tartózkodik itt, míg a fotósok háromnegyede sokat. Az oldalt csak látogatók megoszlása a keveset és a sokat kategóriák között közel arányos, a volt estiskolások között másfélszer annyian tartózkodnak ebben a rovatban keveset, mint az újabb tagok, a közülük sokat itt tartózkodók között nincs aránybeli különbség.

65-6. ábra

Közel egységes a Rádió rovatban tartózkodás megoszlása a különböző bontás szerint (66. ábra). Az itt található tartalmak az oldalt látogatók négyötöde számára ritkán képezik a látogatás célját, kivételt csupán maguk a rádiósok, illetve a rádiós-fotósok képeznek: előbbiek négyötöde hosszan, utóbbiak háromnegyede legalább közepes mértékben tölti ezzel az idejét.
Ennél is egységesebb a Társalgó mint látogatási cél megítélése (67. ábra). A rovatban az oldallátogatás során kivétel nélkül minden szempont szerint a keveset tartózkodás kizárólagos dominanciája érhető tetten.

67-8. ábra

Ugyanez állapítható meg a Fórum tartalmai iránti érdeklődést illetően is (68. ábra).
Jól tükrözi az oldalon betöltött szerepét a Chat látogatási arányának megoszlása (69. ábra). Mivel a chat a rádióban első alkalommal elhangzó műsorok elsődleges megvitatásának csatornája, leginkább akkor aktívak a chatelők, amikor ezek a műsorok elhangzanak. A látogatók négyötöde ebből eredően keveset tartózkodik a chaten, míg a rádiósok közel háromnegyede épp a cél által meghatározottan sokat.

69-0. ábra

Az Osztálynaplóban – a Társalgóhoz és a Fórumhoz hasonló arányban – töltött idő megadásakor szinte kizárólag a keveset kategóriába eső, 30% vagy az alatti válaszok születtek (70. ábra). Kivételt ez alól a női és a volt estiskolások válaszai képeztek, akik viszont aktív naplólátogatóként értékelték magukat.
A válaszadók legalább fele teljes mértékben elégedett a Szakkörrel (71. ábra). E tekintetben nincs különbség a válaszadók között nemenkénti megoszlásban, de a férfiak között kisebb arányban találunk a Szakkörrel csak többnyire elégedetteket, mint a nők között. A rádiósok és a rádiós-fotósok háromnegyede, míg a fotós-videós válaszadók közel négyötöde teljes mértékben elégedett, többnyire nem elégedett vagy semleges választ adókat csupán az oldalt mindössze látogatás céljából felkeresők között találunk.

71-2. ábra

A Rádióval való elégedettség esetében már inkább a semleges válaszok dominanciáját állapíthatjuk meg (72. ábra). Teljes mértékben már csak a válaszadók, főképp a férfiak szűk harmada, többnyire pedig alig negyede elégedett, a nők között kisebb a semleges választ adók aránya. Maguk a rádiósok, illetve a rádiós-fotósok, ha eltérő arányban is, de csak a pozitív kategóriák valamelyikét jelölték meg, a fotós-videósok és a csak látogatók válaszai adják a a semleges kategóriaválaszokat, előbbiek esetében az egyáltalán nem kategória is kapott jelölést.
Csökkenő pozitív, enyén növekvő negatív és drasztikusan megugró semleges kategóriajelölést láthatunk a Társalgóval kapcsolatban (73. ábra). A valamilyen mértékben elégedettek a válaszadók egyharmadát teszik ki, férfiak esetében az arány egynegyednyi, nőknél 50%-os. A rádiózással (is) foglalkozó válaszadók több mint fele választotta e két kategória valamelyikét, a látogatók közel négyötöde semleges, míg a fotós videósok válaszai között febukkannak az elégedetlenség visszajelzései is.

73-4. ábra

Nagyban hasonló jelenségeket figyelhetünk meg a Fórummal való elégedettséget vizsgáló kérdésre adott válaszok esetében is (74. ábra). A fent elemzett válaszeloszlástól itt egyetlen esetben találunk eltérő mintázatot – a rádiósok válaszainak egytizedét kitevő teljes elégedetlenség megjelenését.
A Chattel való elégedettség – a korábban már jelzett, annak felhasználásával összefüggő – változó megoszlást eredményezett a válaszokban (75. ábra). A válaszadók ötöde teljesen, újabb közel ötöde többnyire elégedett, a semleges választ adók pedig az összes válasz több mint felét teszik ki. Elégedetlenséget csak a férfiak jeleztek, a nők és a csak látogatók a semleges vagy az elégedett kategóriákat választották. A rádiósok és a fotósok között is találunk olyankat, akik egyáltalán nem elégedettek, de míg a fotósok válaszának nagyobb része a semleges kategóriába esik, a rádiósoké inkább szélsőséges.

75-6. ábra

Az Osztálynaplóra vonatkozó kérdés nem eredményezett negatív válaszokat (76. ábra). A válaszadók fele valamilyen mértékben elégedett a haladását-eredményeit dokumentáló oldalrovattal, a férfiak esetében több, a nőknél pedig lényegesen kevesebb semleges válasszal. A csak rádiósok és a csak látogatók négyötöde semleges választ adott, a fotózással (is) foglalkozók esetében pedig épp ilyen az elégedettek aránya.
Megkérdeztük, milyen tartalomért vagy szolgáltatásért járnának a válaszadók többet az oldalra. Válaszaik csoportosítása után a Szakkör területére vonatkozó javaslatok között találjuk a fotóelméleti oktatási/önképzési lehetőség, fotótippek (6 említés), a (jó kortárs) fotó, több videó/film, több hozzászólás a szakkörben, fotós technikatörténeti cikkek, videók, kiszámíthatóbb ütemezésű szakszerű, független elemzések, házi pályázatok, heti téma, versenyek, szakmai előadások, szakértői tanácsok, meghívott vendég-elemzők (3-3 említés), még több és minőségibb kép, interjúk, beszélgetések elismert kortárs fotográfusokkal (2-2), a tévé, naprakész fotós hírek, videós leckerendszer, azonnali segítség, képfeldolgozási segítség, aktuális hírek, információk (1-1) iránti igény megfogalmazását. A Rádióba több (?) rádióért (3), progresszívebb komoly és könnyűzenei tartalomért és a műsorok körüli aktívabb életért (1-1) járnának többet. A Társalgóban kulturális ajánlót látnának szívesen kiállításokról filmekről (2), valamint több közösségi élménylehetőségnek és horoszkópnak (1-1) örülnének. Felmerült emellett 1-1 megemlítés szintjén igény viták, beszélgetések, blogolási lehetőség, latszoter.hu-s e-mailcím, aktívabb szertár és egyszerűbb, letisztultabb megjelenés iránt is.
A válaszadók egyötödét érte kellemetlenség az oldalon. A nevesített incidensek között a kapott ikon konnotációja, az értékeléssel való egyet nem értés, az elemzés nem objektív stílusa, a hozzászólásra várt és elmaradt reakció, illetve ott kialakult konfliktus, apró kötözködések, az egymás iránti tisztelet nem megfelelő szintje, valamint a közönségesnek érzékelt tartalom jelent meg. Rádióspecifikus kellemetlenségként jegyezték meg a válaszadók a zenei nyitottság és elfogadás, tolerancia hiányát (2 említés), a rádióműsorra vonatkozó visszajelzés hiányát, és az indokolatlan agresszivitást a chaten.

(Előzmény. - Folytatása következik.)

Analóg / Analogue

A KOGART és a Körmendi-Csák Gyűjtemény 2013. május 8-án (szerda) 19 órakor Analóg - 21 magyar fotográfus a 20. századból címmel mutatja be gyűjteményes kiállítását a KOGART Házban (1062 Budapest, Andrássy út 112.)

A tárlaton szereplő huszonegy magyar fotográfus: Balla Demeter, Bánkuti András, Benkő Imre, Féner Tamás, Friedmann Endre, Gulyás Miklós, Hajdú József, Haris László, Hemző Károly, Horváth M. Judit, Horváth Péter, Jokesz Antal, Kerekes Gábor, Kornis Péter, Stalter György, Szebeni András, Szilágyi Lenke, Tímár Péter, Török László, Urbán Tamás és Vékás Magdolna.

A megnyitón köszöntőt mond: Fertőszögi Péter, művészettörténész, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány kuratóriumának elnöke. A kiállítást megnyitja: Colin Ford CBE, fotótörténész, a Brit Nemzeti Média Múzeum alapító igazgatója. A kiállítást bevezeti: Csák Ferenc, művészettörténész. A gyűjtemény és a kiállítás kurátora: Kincses Károly, fotómuzeológus.

A kiállítás megtekinthető 2013. május 9. és július 7. között hétfőtől vasárnapig 10-18 óráig. A megnyitót a Fotoklikk közvetíti.

Fehér Éva döntött! 2013 áprilisában Babinszki Ádám Cím nélküli munkája lett a Hónap Képe! Gratulálunk, májusban Ádám válogat!

A Pintér Sonja Galériában 2013. április 17-én 17 órakor megnyílt Balla Demeter A Titanic képei című kiállítása, mely megtekinthető április 17-től május 5-ig, hétköznap 10.00-17.00 óráig, szombaton 10.00-14.00 óráig. Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 10.

A Titanic képei

A Titanic képei

A Pintér Sonja Galéria és a Liberty Art Center együttműködésben a Körmendi Galériával bemutatja 2013. április 17-én 17 órai kezdéssel Balla Demeter, Kossuth-díjas fotográfus, A Titanic képei című kiállítását. A kiállítást megnyitja és a kiállítás kurátora: Kincses Károly fotómuzeológus.

A kiállítás megtekinthető április 17-től május 5-ig, hétköznap 10.00-17.00 óráig, szombaton 10.00-14.00 óráig.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 10., Pintér Galéria

Felhívjuk az autóval érkezők figyelmét, hogy a Falk Miksa utcában 20 óráig fizetni kell a parkolásért. Ne feledkezzenek meg róla!

Szavazz, ha tetszik!

Szavazz, ha tetszik!

Mától új funkcióval bővült a látszóteres életünk - a hozzászólásokra, kommentekre szavazatot adhatsz, ha tetszik. Ez nem helyettesíti a szöveges választ, de jelezheted vele a bejegyzés írójának, hogy egyetértesz vele, hogy amit írt, az találkozik a te gondolataiddal is, mintegy bátorításként visszajelzést adhatsz és kaphatsz. Ez a lehetőség csak azok számára elérhető és látható, akik regisztrált tagjaink és be is lépnek az oldalra. Használjuk bátran!

Tingecz Dávid döntése értelmében 2013 márciusában Fehér Éva Kísérlet című munkája lett a Hónap Képe! Gratulálunk, áprilisban Éva válogat!

19. ábra

3. rész: A honlapról

A válaszadók a hetente többször kategóriát jelölték meg az oldallátogatási gyakoriság tekintetében a legnagyobb arányban, de közel hasonló arányban vannak azok, akik ritkán, naponta többször vagy egyszer látogatják az oldalt (37. ábra). A válaszadók között a nőkre volt jellemző, hogy ritkán látogatják az oldalt, a férfiakra pedig, hogy hetente többször.

19. ábra

A leggyakrabban azok látogatják a latszoter.hu-t, akik maguk is rádiósok és egyben fotósok is; őket a rádiósok követik (38. ábra). Mindkét csoportról elmondható, hogy háromnegyedük legalább naponta belép az oldalra. A fotós-videós válaszadók kétötöde hetente többször, újabb egy-egyötöde naponta egyszer, illetve többször lép be az oldalra. A tartalommal az oldalhoz hozzá nem járuló látogatókat a hetente többszöri belépés jellemzi leginkább.
Nem tapasztalható egyértelmű mintázat a honlaplátogatás gyakoriságát illetően az életkori kategóriákat véve alapul (39. ábra).

20. ábra

Azok a válaszadók, akik nem tagjai más fotós-videós közösségnek, minden gyakorisági kategóriában nagyobb arányban képviseltetik magukat, mint a más közösségben is tagsággal rendelkezők (40. ábra). A más fotómegosztó oldalon nem publikáló fotós válaszadók a naponta látogatók között lényegesen nagyobb arányban fordultak elő, mint a máshova is feltöltők.
A latszoter.hu látogatói között minden gyakorisági kategóriában vezetnek a Facebookot naponta többször is látogatók (41. ábra).

21. ábra

Azok a válaszadók, akik az Estiskola beírt tagjai voltak, a ritkán, a naponta egyszer, a havonta egyszer, de még a latszoter.hu-t soha nem látogatók között is többségben vannak (42. ábra). Mindössze a heti gyakorisággal a honlapra belépők között találtunk nagyobb arányban nem volt estiskolásokat.
Nem állapítható az oldallátogatottság gyakoriságát befolyásoló markáns összefüggés abban a tekintetben, a válaszadók lényeginek ítélik-e meg az Estiskola-Látszótér átmenetet (43. ábra). A ritkább oldallátogatás és a nem lényegi változások között tapasztalható összefüggést vélhetően az oldal behatóbb ismeretének hiánya okozza.

22. ábra

Alátámasztja az egyik előző megállapítást a látogatottsági gyakoriságok bontása aszerint, hogyan minősítik a változásokat a válaszadók: a semleges és a kizárólag pozitív válaszok hullámzása mellett a többségében pozitív kategória csökkenése nem jelez a gyakorisággal kimutatható öszefüggést (44. ábra).
Összességében és nemenként is a legnagyobb arányban azok vannak a válaszadók között, akik legfeljebb egy órát töltenek alkalmanként a latszoter.hu-n (45. ábra). Őket valamelyest kisebb arányban követik a legfeljebb fél órát látszóterezők, és a több órát a honlapon töltők csak kis mértékben maradnak el arányukat illetően az alkalmanként csak pár percet tartózkodóktól.

23. ábra

Szembetűnő a különbség az oldalon eltöltött idő vontakozásában aszerint, ki mire használja a latszoter.hu-t (46. ábra). A tevékenységcsoportok egyike sem mutat azonosságot az együttes megoszlással: a látogatók leginkább fél órát, a fotósok egy órát, a rádiósok több órát töltenek alkalmanként az oldalon.
Ismételten nem az életkor az, ami meghatározza melyik látogató mennyi időt tölt az oldalon, de a fél- és az egy órát látszóterezők a 25-35 éves kivételével minden más kategóriában dominálnak (47. ábra).

24. ábra

A válaszadók közül hosszabb időt azok töltenek az oldalon, akik nem voltak estiskolások, míg utóbbiak a fél órát vagy kevesebbet látszóterezők között vannak nagyobb arányban (48. ábra). Azok vannak többségben a több mint pár percet az oldalon töltők között, akik lényegi változást érzékeltek az átállás óta.
Nem látszik lényegesen befolyásolni az oldal látogatottságát az, hogyan értékeli a válaszadó az oldaon bekövetlkezett változásokat (49. ábra), bár az azokat többnyire pozitívként minősítők csekély mértékben több időt töltenek az oldalon, mint a változásokat semlegesnek gondolók.

25. ábra

Nem jellemezhető egyértelműen az oldallátogatások gyakoriságának és azok hosszának összefüggése (50. ábra). A több órát az oldalon töltők száma csökken, a két percnél kevesebbet töltőké pedig növekszik a gyakoriság csökkenésével; a többi kategória esetében az ingadozások nem definiálhatók összefüggésként.

(Előzmény. - Folytatás.)

Egy új dologgal szeretnénk előrukkolni a Látszótéren, ebben számítunk a segítségetekre. A leckék jól működnek, azonban úgy gondoljuk, volna értelme egy olyan feladatsornak, ami rendszeres időközönként megadott témában jelentkezne. A következőképpen képzeltük ezt el: kéthetente kerülnének fel új feladatok, témák, amikre képpel, filmmel lehetne válaszolni. Ahhoz, hogy ne csak két hét álljon rendelkezésre, minden feladat meghirdetés két részből állna. Mondjuk a téma az, hogy "Az én Budapestem". Ezt meghirdetjük április 1-én, onnantól lehet két hétig gondolkodni, tervezni. Beküldeni április 15-től 30-ig lehet. És a lezárástól van mondjuk 2 hét arra, hogy a beérkezett munkák közül adott témakör nyertesét kiválasszuk. A következő téma mondjuk a "Tömegközlekedés". Ez április 15-én lenne meghirdetve, május 1-15 között lehetne beküldeni. Tehát kéthetetne jönne új téma, de végülis az időbeni átfedés miatt egy hónap áll rendelkezésre arra, hogy beadjátok a pályaműveket. Ezt igyekeztem elmondani filmben is.

 A kérés az, hogy - volna-e kedvetek ilyenben részt venni - véleményezzétek a dolgot - találjatok ki neki valami nevet, mert az, hogy a kéthét feladata, az elég béna. Arra gondoltunk, hogy ha az alap projekt így tetszetős és szeretnétek, akkor már csak azt kell kitalálni, hogy ki adja az új feladatot, és ki értékeli, elemzi a beadott képeket, azaz ki választja ki az adott 2 hét nyertes munkáját. Valamint persze az is kérdés, miért jó ezt csinálni a dicsőségen kívül, tehát hogy kell-e valami picike tárgynyeremény, vagy működik-e enélkül is.