Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a http://latszoter.hu weboldal (továbbiakban Látszótér) felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (Látszótér Alapítvány) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. A jelen adatkezelési szabályzat a Látszótér weboldalon a látogatók regisztrációkor önkéntes hozzájárulással megadott a Látszótér oldal használatához kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A Látszótér a 2001. évi CVIII. törvény 2.§ la-lc) pontjaiban meghatározott közvetítő szolgáltatás, melyben a Látszótér tevékenysége a felhasználók által feltöltött digitális fényképek, filmek, rádióműsorok és kísérő szövegek nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a latszoter.hu-n történő regisztráció alkalmával, a sikeres regisztráció érdekében köteles személyes adatait megadni. A személyes adatok tekintetében a Látszótér a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben meghatározott adatkezelőnek minősül, s ennek, valamint az 1998. évi VI. törvénynek megfelelően garantálja a Felhasználók személyes adatainak védelmét. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Látszótér rögzíti Felhasználó számítógépének IP címét is. A személyes adatok védelme értelmében a Látszótér garantálja, hogy a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kifejezett hozzájárulás vagy törvényi felhatalmazás hiányában nem adja ki harmadik fél részére. Kivételt képez ez alól, ha a személyes adatok kiadására a Látszóteret valamely hatóság jogszabály alapján kötelezi. A Látszótér nem vállal felelősséget a regisztrációs adatok elvesztéséből fakadó károkért. A Látszótér biztosítja, hogy a Felhasználó korábban rendelkezésre bocsátott adatainak törlését kérje. Felhasználó tudomásul veszi, hogy bizonyos, a regisztrációhoz elengedhetetlen személyes adatainak törlésével Látszótér szolgáltatásainak használati jogáról lemond.

Az adatkezelő adatai:
Látszótér Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő)
1161 Budapest, Pálya u. 77.
alapitvany kukac latszoter.hu
+3630 427-1084

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
Adatkezeléssel érintettek köre: a Látszótér weboldal regisztrált felhasználói, látogatói
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban leírt módon kezelje.
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, mely szolgáltatásai nyújtásához szükséges.
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás, szükséges felhasználói jóváhagyással.

A kezelt személyes adatok köre:
A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen):
- a felhasználó teljes neve – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás, belépés az oldal szolgáltatásainak használatához
- e-mail cím – cél: kapcsolatfelvétel, személyes fejlődést szolgáló üzenetek, regisztráció megerősítése
- jelszó - cél: egyedi jelszó, melyet csak a felhasználó ismer, az adatkezelő kódoltan tárol, de nem ismer
A következő adatok nem elengedhetetlenül szükségesek az oldal használatához, csak kényelmi, önkéntes jellegűek:
- rövid belépési név – cél: könnyített belépési mód a felhasználó számára
- profilkép – cél: önkéntes, a személyességet szolgáló felhasználó által kiválasztott képi adat
- bemutatkozás – cél: önkéntes információ a tagok között egymás jobb megismerésére
- weboldal – cél: önkéntes információ
- IP cím - cél: technikai információs művelet

Adatfeldolgozó:
Dejahu Kft.
8621 Zamárdi, Csokonai utca 5.
info kukac deja.hu
+3630 962-5286

Az adatkezelés időtartama:
A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

Adattovábbítás külföldre:
Nem történik adattovábbítás.

Az érintettek jogai:
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését (ezt megteheti önmaga is a saját felhasználói profil oldalán), valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
i) kezelése jogellenes;
ii) az érintett kéri;
iii) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Cookie-k (sütik) kezelése
​Amikor Ön a latszoter.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. Erről bővebben a Sütik oldalunkon olvashat

Adatkezelés nyilvántartási száma
http://latszoter.hu internetes közösségi oldal - NAIH-54541/2012.

(frissítve 2018. 05. 22.)