Kvízkérdés

Könyvkereskedelem, borzongás és szócikkek lebegő kertek hangjaira, valamint színes hírek, alkotják Jóska műsorát.
A kvízkérdés: Prokofjev melyik műve köti össze, amit hallunk?
A 2012. 03. 19-ei műsor ismétlése.

Kultúra, művészet, és az I. világháború ukrán perspektívából.
A kvízkérdés: Milyen sorrendben követi egymást a feslés, a trónus és a dolmány?

Koncentrálódik az ipar, a tőke, a termőföld és a társadalmi elégedetlenség. A robbanás elkerülhetetlen, a kezelése változatos.
A kvízkérdés: Hol találkozik Kukuj madara, az oláhpap és Sándor anyjának jószága?

Érzések, gondolatok, vonzódások, elfogadás egy regényrészlet alapján.
A kvízkérdés: Van a megyében, de nincs a régióban, van a faluban, de nincs a városban. Mi az?
A 2012. 04-20-ai műsor ismétlése.

Az eddig elhangzottak új rendszerbe foglalása után látleletet veszünk az állapotokról az ukránok lakta területeken.
A kvízkérdés: Elölről egyenesen, hátulról meleg, összevissza naptakaró. Mi az?

Ukrán költészet a XIX. században.
A kvízkérdés: Hol előzi meg a szénpor az illegálist és mindkettőt a huta?

A 19. század végére az ukrán nemzettudat szerteágazó megnyilvánulásai kezdik áthatni a nép minden rétegét.
A kvízkérdés: Mélyen fedez, szélesen kettéoszt, kereken happol. Mi az?

A nemzeti eszme megfogalmazódik és szerteágazóak a megvalósítás lehetséges útjai, de abban megvan az egyetértés, hogy a felvilágosítás elodázhatatlan.
A kvízkérdés: Mi a közös a gyalogosban, a kirívóban és az éjfélben?
Illusztrációk.

A Népek tavaszahullámai nem álltak meg a magyar határon, sőt a tudomány és a kultúra is felszállóágba került.
A kvízkérdés: Elölről pecek, hátulról anyag, összevissza kösöntyű. Mi az?
Illusztrációk.

A széttagoltság nem használ a közösnép-tudat kialakulásának, de a nemzetté válás folyamatosan felüti a fejét ilyen vagy olyan formában.
A kvízkérdés: Milyen sorrendben követi egymást a dinasztia, a fekvés és a trónus?

Illusztrációk.

A szellem művelődött és termelte az értéket az 1700-as években is, de ennek összefoglalására csak most kerül sor. És persze a XIX. század beköszöntére két császár alá került ukránság életkörülményeiről is szót ejtek.
A kvízkérdés: Hol előzi meg a levente a mént, és mindkettőt a venyige?

Illusztációk és térkép.

Rendszeridegen egy császári birodalomban egy demokratikus köztársaság. Mégis kénytelen volt a kozákokra támaszkodni Nagy Péter és Nagy Katalin is, ha épp Törökországgal kellett háborúznia.
A kvízkérdés: A rettenthetetlen hintó útba ejt, az egyek és nullák dőre felvigyázója a berendezés része. Hogy mondanád hasonlóan?

Változott-e számodra március 15. jelentése és az, ahogy ünnepled? Melyik a kedvenc nemzeti ünneped, és miért az? Ha választhatnál egy új nemzeti ünnepet, melyik helyett választanád, mi lenne és miért pont az? Milyen módon lehetne az új nemzeti ünnepedet méltó módon megülni? A közreműködők: Ágnes, Gabriella, Mó, Bandi, Diótörő, GG, Zsolt és én.
A kvízkérdés: Elölről ostoba, hátulról veszekedés, összevissza lenget. Mi az?
A 2015. 03. 13-ai műsor ismétlése.

Ukrajna és a kozákság szakadásai és az egyesítési törekvések a XVII-XVIII. század fordulóján.
A kvízkérdés: Elölről tűnik, hátulról vacok, összevissza befolyás. Mi az?

A Hetmanátus küzdelmei Bohdan Hmelnickij alatt és után.
A kvízkérdés: Miben hasonlít a gyertyabél, a kódexmásoló és vadrózsabokor?