Kvízkérdés

Dobozműsor a múlt heti dobozműsor indoklásaként díszdzsokéskodással.
A kvízkérdés: Elölről újság, hátulról déli határátkelő, összevissza speciális mozgató csomópont. Mi az?
A 2012-04-30-ai műsor ismétlése.

Az emberéletben értéktelen parasztság végletes kizsákmányolása egy irreális ideál eléréséért.
A hivatkozott műsor: Gerlei Gábor - Mr. Jones.
Illusztrációk.
A kvízkérdés: Miben osztozik a fenék, a magyarázat és a rostforrás?.

A prokurátor a keriáth-beli megmentésén munkálkodik Jerusalaimban.
A kvízkérdés: Mi köze a bátorságnak a hitelesítőhöz, a pénzbeni ellentételezéshez és a pihenőhelyhez a parkban?
A 2012. 09. 10-ei műsor ismétlése.

A hemicrániától szenvedő prokurátor beszélgetései - előbb egy rabbal majd egy főpappal.
A kvízkérdés: Hogyan hat a fenyő a skandinávokra, és mi köze ehhez Descartes-nak?
A 2012. 09. 03-ai műsor ismétlése.

Én mesélek, ti tanultok is belőle - ukránul.
A kvízkérdés: Elölről szór, hátulról vízben áll, összevissza billeg. Mi az?
A 2022-04-15-ei műsor ismétlése

És még több irány, szövetséges, megállapodás, csata és éhezés: Ukrajna az 1920-as évek fordulóján.
A kvízkérdés: Kórus, szíves asztaltársaság eseng. Fertőzés? Sajnálatos. Hogy mondanád hasonlóan?

Illusztráció.

Nehéz az egyezkedés az önállósodásról a világháború vége és a nagyhatalmak befolyástörekvései közepette, főleg, ha nincs belső egyetértés sem.
A kvízkérdés: Elölről egy konkrét, hátulról emeltyű, összevissza iparkodik. Mi az?
Illusztrációk.

Ma sem hagyta mosolyognivaló nélkül Jóska a hallgatóit, és persze az új kvízkérdés is a műsorában debütált.
A kvízkérdés: Miben segítették ezek a posztókereskedő fiát?
A 2012. 05. 28-ai műsor ismétlése.

Könyvkereskedelem, borzongás és szócikkek lebegő kertek hangjaira, valamint színes hírek, alkotják Jóska műsorát.
A kvízkérdés: Prokofjev melyik műve köti össze, amit hallunk?
A 2012. 03. 19-ei műsor ismétlése.

Kultúra, művészet, és az I. világháború ukrán perspektívából.
A kvízkérdés: Milyen sorrendben követi egymást a feslés, a trónus és a dolmány?

Koncentrálódik az ipar, a tőke, a termőföld és a társadalmi elégedetlenség. A robbanás elkerülhetetlen, a kezelése változatos.
A kvízkérdés: Hol találkozik Kukuj madara, az oláhpap és Sándor anyjának jószága?

Érzések, gondolatok, vonzódások, elfogadás egy regényrészlet alapján.
A kvízkérdés: Van a megyében, de nincs a régióban, van a faluban, de nincs a városban. Mi az?
A 2012. 04-20-ai műsor ismétlése.

Az eddig elhangzottak új rendszerbe foglalása után látleletet veszünk az állapotokról az ukránok lakta területeken.
A kvízkérdés: Elölről egyenesen, hátulról meleg, összevissza naptakaró. Mi az?

Ukrán költészet a XIX. században.
A kvízkérdés: Hol előzi meg a szénpor az illegálist és mindkettőt a huta?

A 19. század végére az ukrán nemzettudat szerteágazó megnyilvánulásai kezdik áthatni a nép minden rétegét.
A kvízkérdés: Mélyen fedez, szélesen kettéoszt, kereken happol. Mi az?