Szerzői és egyéb jogok

Azzal, hogy belép a Látszótér (https://latszoter.hu) bármelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználónk.

Copyright

A Látszótér Török József és Hegyi Zsolt (továbbiakban Látszótér) közös szellemi tulajdona, melyet a Látszótér Alapítvány üzemeltet. A Látszótér fenntart minden, az oldalak bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Előzetes írásos hozzájárulásunk nélkül tilos az oldalak egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Látszótér tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti, de ebben az esetben sem jogosult az ily módon többszörözött részek további felhasználására, terjesztésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. Tilos továbbá a Látszótér előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Bármilyen tartalmat átvenni csak a Látszótérre való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a Látszótérre utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
c) kép, hang- vagy videofelvétel esetén annak készítőjével előzetesen megállapodik a másodközlés tartalmi és anyagi feltételeiről.

A latszoter.hu domainnév, valamint A Látszótér név szerzői jogi védelmet élveznek, felhasználásuk - a hivatkozás kivételével - kizárólag az előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásunkkal lehetséges.

Szerzői jogok
A Felhasználó a regisztrációjával kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a Látszótér weboldalon általa elhelyezett szerzői jogi művek tekintetében a felhasználási jogokkal. A szerzői művek felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

A Felhasználó a weboldalra küldött és ott elhelyezett művek tekintetében elfogadja, hogy azok az oldal oktatási céljainak teljesülése érdekében a nyilvánosság számára közvetítésre, bemutatásra kerülnek.

Felelősségi kérdések
A Felhasználó a Látszótér valamennyi szolgáltatását saját felelősségére használja. A Látszótér teljes körben kizárja a felelősséget valamennyi, a Felhasználó vagy harmadik személy által a latszoter.hu oldalain és aloldalain létrehozott tartalom tekintetében, e körben sem anyagi, sem erkölcsi kártérítés nem terheli. Ennek értelmében, Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa közzétett tartalom teljes vagy részleges törléséből, megsemmisüléséből, elvesztéséből eredő károkért a Látszótér semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó kifejezetten beleegyezését adja, hogy az általa elhelyezett, nyilvánosan hozzáférhető kép- és videofelvételeket harmadik személy megtekintés céljából letölthesse. A Felhasználó kifejezetten beleegyezik továbbá, hogy nyilvánosan hozzáférhetővé tett képfelvételeit a Látszótér teljes körben felhasználja.

A Látszótér kizárja a felelősséget arra az esetre, ha a Felhasználó vagy harmadik fél által a Látszótér weboldalon nyilvánosságra hozott tartalmat mások rendeltetésellenesen vagy jogsértő módon használják fel, így többek közt azok kereskedelmi célú felhasználásából eredő károkért. A Látszótér nem vállal felelősséget a technikai, műszaki problémákból adódóan szolgáltatásai átmeneti szünetelése miatt, abban az esetben sem, ha erről előzetesen nem nyújt tájékoztatást.