Fényjáték

A rendelés elejét vártam, és egy beparkoló autó hátsó szélvédője "lézershow"-t vetített a folyosó ablakára. Gondoltam, elkapom a talált pillanatot, aztán kiderült, mennyi minden egyéb is rajta van.

Szeretem az árnyjátékokat, fényformákat, mindazt, ami ezekkel az absztrakciókkal létre tud jönni, ezért ezt a képet is kedvelem. Különösen azért, mert hogy ezt nem a könnyebbik módon, fekete-fehérben valósítottad meg, hanem színesben, ami azért nehezített terep, mert a színeknek is stimmelnie kell, nem csak tartományban, de abban is, hogy egymást úgy egészítsék ki, hogy emeljék azt a formajátékot, amit a fény kirajzolni képes. Bátorítanálak, hogy nyugodtan fotózz absztrakt dolgokat, ha van elég fény, ezek technikailag is meg tudnak jelenni, nem akadály a mobiltelefon sem. Még valami: gondolkodtam, hogy a párkányon az a tartó doboz az jó, hogy ott van, vagy sem, de arra jutottam, hogy épp azért jó ennyi a realitéásból, mert ez ellenpontozza az elvontságot. (hegyi)
értékelés:

Új streamen szól a Látszótér Rádió!

Új streamen szól a Látszótér Rádió!

Öt évig rádiónk a Tilos Rádió segítségével szólalhatott meg az interneten. Önálló rádióként elérkezett az idő, hogy saját lábra állunk technikailag is, így - egyelőre kísérleti jelleggel - elindítottuk saját stream adásfolyamunkat. Ez azzal jár, hogy a régi tilosos streamünk megszűnik. Kérünk mindenkit, hogy a hivatkozásra kattintva cserélje le médialejátszójában elérhetőségünket a következőre:

http://stream.latszoter.hu/radio.m3u

A tesztidőszak alatt nagyon fontos, hogy visszajelzést kapjunk az új stream megbízható működéséről, ezért kérjük, hogy a kommentnél ha bármi problémát észleltek (nem elérhető, megszakad a stream) jelezzétek ezt felénk. Ez a változás az oldalsávunkban található webes elérést nem érinti. Köszönet a Tilosnak az eddigi segítségért!

51-2. ábra, 53-4. ábra

4. rész: Ki mivel tölti idejét az oldalon

A 14 jellemző, az oldal látogatása közben végezhető tevékenység rangsorolásával kialakult lista szerint a leggyakoribb tevékenységek közé tartozik a saját munkára kapott elemzés és kommentek elolvasása, ennél kissé ritkább mások szakköri munkáinak nézegetése és az azokra született elemzések olvasása. Ritkán kerítenek az oldal látogatói sort a táborokban készült munkák megtekintésére, valós időben és archívumból rádióhallgatásra, videók nézésére, valamint a társalgóban megjelent hírek, események, írások olvasására. A legcsekélyebb mértékben a fórumozás, a chatelés, az osztálynapló és az Estiklopédia böngészésének lehetősége vonzza az oldal látogatóit.
A saját munkákra kapott elemzések és kommentek olvasásának gyakorisága igazából nem függ a válaszadók nemétől (51. ábra).

51-2. ábra

Mivel a rádióműsorokhoz elemzés egyáltalán nem, hozzászólás pedig a fotókéhoz képest nagyságrendekkel kevesebb születik, e célból a kizárólag rádiózók leginkább ritkán, az oldalhoz pedig tartalommal hozzá nem járuló csak látogatók pedig soha nem látogatnak az oldalra (52. ábra). Ezzel épp ellentétes a fotósok és a fotós-rádiósok látogatási gyakorisága: ötből három közülük mindig ezért keresi fel a honlapot.
Mások munkáinak értékelése és a hozzászólások olvasása gyakran vonzza be főleg a férfiakat, a tábori munkák nézegetése – a frissülés elmaradása miatt – viszont ritkán (53. ábra).

53-4. ábra

A fotókra kapott elemzésekre kíváncsiak a leggyakrabban a válaszadók szinte minden tevékenységtípus esetében (54. ábra). Ebben és a tábori munkák nézegetésében is szembetűnő a rádiós fotósok kategóriavezetően kiugró aránya.
Ha csekély arányban is, de női dominanciájú a rádióhallgatás a válaszadók körében, míg archív műsorok visszahallgatása céljából férfiak látogatnak be gyakrabban (55. ábra).

55-6. ábra

Öt műsorkészítőből négy rádiót hallgatni tér be szinte kizárólag, a fotós-videósok és a csak belátogatók számára azonban sem a stream hallgatása, sem az archív műsorok visszahallgatása nem elég vonzó opció (56. ábra).
A Társalgó rovatban található írások alkalmanként szolgáltatnak csak okot a belépésre, ennél is ritkábban a rovatban publikált hírek, események, és a válaszadók fele soha nem fórumozott még (57. ábra).

57-8. ábra

A fenti megállapítás a belépők jellemző tevékenységtípusától függetlenül érvényes a Társalgóra, a Fórumot azonban alkalmanként látogatják a rádiósok, ritkábban a fotósok (58. ábra).
A chat használatával nem él a válaszadók fele, az osztálynaplóba ötből kettő soha, ugyanannyi ritkán néz be (59. ábra).

59-0. ábra

Mivel a chat az esti rádióműsorok premierje alatt telik meg leginkább élettel, öt rádiósból három ekkor lép be chatelni, a fotósok, de legfőképp a csak az oldalt látogatók ezt a lehetőséget ritkán vagy soha nem használják ki (60. ábra). Az osztálynapló leginkább a fotósok haladását dokumentálja, ám ők is csak ritkán vagy soha nem követik annak változását.
A videók megtekintése a ritkán végzett tevékenységek közé tartozik nemtől függetlenül, és hasonló aktivitást tükröz az Estiklopédia böngészése (61. ábra).

61-2. ábra

A rádiósok és a rádiós-fotósok úgy a videók nézésében, mint az Estiklopédia böngészésében megelőzik a fotósokat és a csak látogatókat, akiknek közel fele ezekkel a lehetőségekkel soha nem él (62. ábra).
Az oldalon való eligazodás csak minden kilencedik-tizedik látogatónak okoz nehészséget (63. ábra), közöttük csekély mértékben magasabb a nők és a rádiósok aránya.

63-4. ábra

A könnyen eligazodók aránya követi az egyes életkori kategóriákban levő válaszadók eloszlását, míg a problémákkal küzdők száma szinte minden kategóriában konstans (64. ábra). A nevesített problémák között szerepel három esetben, hogy egy személy munkáit nehéz megtalálni, két esetben a menürendszerben való eligazodás nem egyértelmű volta, illetve a rádióadások nem könnyen átlátható elrendezése, továbbá egy-egy alkalommal az elavult linkek problematikája, az információtúltengés, a kereső finomítandósága, az osztálynapló különféle rendezhetőségének és a képlopás elleni módszer bosszantó voltának a felvetése.
Az oldal három részre (Lát Szó Tér) tagolt struktúrájáról szinte csak pozitív véleményt jelenítettek meg a válaszadók. Kiemelték annak ötletességét (14 megemlítés), a kreatív voltát (5), jól áttekinthető, könnyen átlátható szerkezetét (3), praktikusságát (2), humorosságát, letisztultságát, egyediségét (1-1). A megfogalmazott veszély (2) a tagság egyre inkább fotósokra és rádiósokra való széttagolódására vonatkozott.
Az oldalon töltött idő arányában az egyes rovatok látogatottsága eltérő mintázatot mutat. A válaszokat, melyet százalékos becslésben kértünk, az átláthatóság kedvéért kategorizáltuk.
A szakkörben a válaszadók több mint fele sok időt tölt (65. ábra). Ez igaz a férfiak felére és a nők kétharmadára. A rádiósok szakkörlátogatása a legcélirányosabb, több mint kétharmaduk csak keveset tartózkodik itt, míg a fotósok háromnegyede sokat. Az oldalt csak látogatók megoszlása a keveset és a sokat kategóriák között közel arányos, a volt estiskolások között másfélszer annyian tartózkodnak ebben a rovatban keveset, mint az újabb tagok, a közülük sokat itt tartózkodók között nincs aránybeli különbség.

65-6. ábra

Közel egységes a Rádió rovatban tartózkodás megoszlása a különböző bontás szerint (66. ábra). Az itt található tartalmak az oldalt látogatók négyötöde számára ritkán képezik a látogatás célját, kivételt csupán maguk a rádiósok, illetve a rádiós-fotósok képeznek: előbbiek négyötöde hosszan, utóbbiak háromnegyede legalább közepes mértékben tölti ezzel az idejét.
Ennél is egységesebb a Társalgó mint látogatási cél megítélése (67. ábra). A rovatban az oldallátogatás során kivétel nélkül minden szempont szerint a keveset tartózkodás kizárólagos dominanciája érhető tetten.

67-8. ábra

Ugyanez állapítható meg a Fórum tartalmai iránti érdeklődést illetően is (68. ábra).
Jól tükrözi az oldalon betöltött szerepét a Chat látogatási arányának megoszlása (69. ábra). Mivel a chat a rádióban első alkalommal elhangzó műsorok elsődleges megvitatásának csatornája, leginkább akkor aktívak a chatelők, amikor ezek a műsorok elhangzanak. A látogatók négyötöde ebből eredően keveset tartózkodik a chaten, míg a rádiósok közel háromnegyede épp a cél által meghatározottan sokat.

69-0. ábra

Az Osztálynaplóban – a Társalgóhoz és a Fórumhoz hasonló arányban – töltött idő megadásakor szinte kizárólag a keveset kategóriába eső, 30% vagy az alatti válaszok születtek (70. ábra). Kivételt ez alól a női és a volt estiskolások válaszai képeztek, akik viszont aktív naplólátogatóként értékelték magukat.
A válaszadók legalább fele teljes mértékben elégedett a Szakkörrel (71. ábra). E tekintetben nincs különbség a válaszadók között nemenkénti megoszlásban, de a férfiak között kisebb arányban találunk a Szakkörrel csak többnyire elégedetteket, mint a nők között. A rádiósok és a rádiós-fotósok háromnegyede, míg a fotós-videós válaszadók közel négyötöde teljes mértékben elégedett, többnyire nem elégedett vagy semleges választ adókat csupán az oldalt mindössze látogatás céljából felkeresők között találunk.

71-2. ábra

A Rádióval való elégedettség esetében már inkább a semleges válaszok dominanciáját állapíthatjuk meg (72. ábra). Teljes mértékben már csak a válaszadók, főképp a férfiak szűk harmada, többnyire pedig alig negyede elégedett, a nők között kisebb a semleges választ adók aránya. Maguk a rádiósok, illetve a rádiós-fotósok, ha eltérő arányban is, de csak a pozitív kategóriák valamelyikét jelölték meg, a fotós-videósok és a csak látogatók válaszai adják a a semleges kategóriaválaszokat, előbbiek esetében az egyáltalán nem kategória is kapott jelölést.
Csökkenő pozitív, enyén növekvő negatív és drasztikusan megugró semleges kategóriajelölést láthatunk a Társalgóval kapcsolatban (73. ábra). A valamilyen mértékben elégedettek a válaszadók egyharmadát teszik ki, férfiak esetében az arány egynegyednyi, nőknél 50%-os. A rádiózással (is) foglalkozó válaszadók több mint fele választotta e két kategória valamelyikét, a látogatók közel négyötöde semleges, míg a fotós videósok válaszai között febukkannak az elégedetlenség visszajelzései is.

73-4. ábra

Nagyban hasonló jelenségeket figyelhetünk meg a Fórummal való elégedettséget vizsgáló kérdésre adott válaszok esetében is (74. ábra). A fent elemzett válaszeloszlástól itt egyetlen esetben találunk eltérő mintázatot – a rádiósok válaszainak egytizedét kitevő teljes elégedetlenség megjelenését.
A Chattel való elégedettség – a korábban már jelzett, annak felhasználásával összefüggő – változó megoszlást eredményezett a válaszokban (75. ábra). A válaszadók ötöde teljesen, újabb közel ötöde többnyire elégedett, a semleges választ adók pedig az összes válasz több mint felét teszik ki. Elégedetlenséget csak a férfiak jeleztek, a nők és a csak látogatók a semleges vagy az elégedett kategóriákat választották. A rádiósok és a fotósok között is találunk olyankat, akik egyáltalán nem elégedettek, de míg a fotósok válaszának nagyobb része a semleges kategóriába esik, a rádiósoké inkább szélsőséges.

75-6. ábra

Az Osztálynaplóra vonatkozó kérdés nem eredményezett negatív válaszokat (76. ábra). A válaszadók fele valamilyen mértékben elégedett a haladását-eredményeit dokumentáló oldalrovattal, a férfiak esetében több, a nőknél pedig lényegesen kevesebb semleges válasszal. A csak rádiósok és a csak látogatók négyötöde semleges választ adott, a fotózással (is) foglalkozók esetében pedig épp ilyen az elégedettek aránya.
Megkérdeztük, milyen tartalomért vagy szolgáltatásért járnának a válaszadók többet az oldalra. Válaszaik csoportosítása után a Szakkör területére vonatkozó javaslatok között találjuk a fotóelméleti oktatási/önképzési lehetőség, fotótippek (6 említés), a (jó kortárs) fotó, több videó/film, több hozzászólás a szakkörben, fotós technikatörténeti cikkek, videók, kiszámíthatóbb ütemezésű szakszerű, független elemzések, házi pályázatok, heti téma, versenyek, szakmai előadások, szakértői tanácsok, meghívott vendég-elemzők (3-3 említés), még több és minőségibb kép, interjúk, beszélgetések elismert kortárs fotográfusokkal (2-2), a tévé, naprakész fotós hírek, videós leckerendszer, azonnali segítség, képfeldolgozási segítség, aktuális hírek, információk (1-1) iránti igény megfogalmazását. A Rádióba több (?) rádióért (3), progresszívebb komoly és könnyűzenei tartalomért és a műsorok körüli aktívabb életért (1-1) járnának többet. A Társalgóban kulturális ajánlót látnának szívesen kiállításokról filmekről (2), valamint több közösségi élménylehetőségnek és horoszkópnak (1-1) örülnének. Felmerült emellett 1-1 megemlítés szintjén igény viták, beszélgetések, blogolási lehetőség, latszoter.hu-s e-mailcím, aktívabb szertár és egyszerűbb, letisztultabb megjelenés iránt is.
A válaszadók egyötödét érte kellemetlenség az oldalon. A nevesített incidensek között a kapott ikon konnotációja, az értékeléssel való egyet nem értés, az elemzés nem objektív stílusa, a hozzászólásra várt és elmaradt reakció, illetve ott kialakult konfliktus, apró kötözködések, az egymás iránti tisztelet nem megfelelő szintje, valamint a közönségesnek érzékelt tartalom jelent meg. Rádióspecifikus kellemetlenségként jegyezték meg a válaszadók a zenei nyitottság és elfogadás, tolerancia hiányát (2 említés), a rádióműsorra vonatkozó visszajelzés hiányát, és az indokolatlan agresszivitást a chaten.

(Előzmény. - Folytatása következik.)

19. ábra

3. rész: A honlapról

A válaszadók a hetente többször kategóriát jelölték meg az oldallátogatási gyakoriság tekintetében a legnagyobb arányban, de közel hasonló arányban vannak azok, akik ritkán, naponta többször vagy egyszer látogatják az oldalt (37. ábra). A válaszadók között a nőkre volt jellemző, hogy ritkán látogatják az oldalt, a férfiakra pedig, hogy hetente többször.

19. ábra

A leggyakrabban azok látogatják a latszoter.hu-t, akik maguk is rádiósok és egyben fotósok is; őket a rádiósok követik (38. ábra). Mindkét csoportról elmondható, hogy háromnegyedük legalább naponta belép az oldalra. A fotós-videós válaszadók kétötöde hetente többször, újabb egy-egyötöde naponta egyszer, illetve többször lép be az oldalra. A tartalommal az oldalhoz hozzá nem járuló látogatókat a hetente többszöri belépés jellemzi leginkább.
Nem tapasztalható egyértelmű mintázat a honlaplátogatás gyakoriságát illetően az életkori kategóriákat véve alapul (39. ábra).

20. ábra

Azok a válaszadók, akik nem tagjai más fotós-videós közösségnek, minden gyakorisági kategóriában nagyobb arányban képviseltetik magukat, mint a más közösségben is tagsággal rendelkezők (40. ábra). A más fotómegosztó oldalon nem publikáló fotós válaszadók a naponta látogatók között lényegesen nagyobb arányban fordultak elő, mint a máshova is feltöltők.
A latszoter.hu látogatói között minden gyakorisági kategóriában vezetnek a Facebookot naponta többször is látogatók (41. ábra).

21. ábra

Azok a válaszadók, akik az Estiskola beírt tagjai voltak, a ritkán, a naponta egyszer, a havonta egyszer, de még a latszoter.hu-t soha nem látogatók között is többségben vannak (42. ábra). Mindössze a heti gyakorisággal a honlapra belépők között találtunk nagyobb arányban nem volt estiskolásokat.
Nem állapítható az oldallátogatottság gyakoriságát befolyásoló markáns összefüggés abban a tekintetben, a válaszadók lényeginek ítélik-e meg az Estiskola-Látszótér átmenetet (43. ábra). A ritkább oldallátogatás és a nem lényegi változások között tapasztalható összefüggést vélhetően az oldal behatóbb ismeretének hiánya okozza.

22. ábra

Alátámasztja az egyik előző megállapítást a látogatottsági gyakoriságok bontása aszerint, hogyan minősítik a változásokat a válaszadók: a semleges és a kizárólag pozitív válaszok hullámzása mellett a többségében pozitív kategória csökkenése nem jelez a gyakorisággal kimutatható öszefüggést (44. ábra).
Összességében és nemenként is a legnagyobb arányban azok vannak a válaszadók között, akik legfeljebb egy órát töltenek alkalmanként a latszoter.hu-n (45. ábra). Őket valamelyest kisebb arányban követik a legfeljebb fél órát látszóterezők, és a több órát a honlapon töltők csak kis mértékben maradnak el arányukat illetően az alkalmanként csak pár percet tartózkodóktól.

23. ábra

Szembetűnő a különbség az oldalon eltöltött idő vontakozásában aszerint, ki mire használja a latszoter.hu-t (46. ábra). A tevékenységcsoportok egyike sem mutat azonosságot az együttes megoszlással: a látogatók leginkább fél órát, a fotósok egy órát, a rádiósok több órát töltenek alkalmanként az oldalon.
Ismételten nem az életkor az, ami meghatározza melyik látogató mennyi időt tölt az oldalon, de a fél- és az egy órát látszóterezők a 25-35 éves kivételével minden más kategóriában dominálnak (47. ábra).

24. ábra

A válaszadók közül hosszabb időt azok töltenek az oldalon, akik nem voltak estiskolások, míg utóbbiak a fél órát vagy kevesebbet látszóterezők között vannak nagyobb arányban (48. ábra). Azok vannak többségben a több mint pár percet az oldalon töltők között, akik lényegi változást érzékeltek az átállás óta.
Nem látszik lényegesen befolyásolni az oldal látogatottságát az, hogyan értékeli a válaszadó az oldaon bekövetlkezett változásokat (49. ábra), bár az azokat többnyire pozitívként minősítők csekély mértékben több időt töltenek az oldalon, mint a változásokat semlegesnek gondolók.

25. ábra

Nem jellemezhető egyértelműen az oldallátogatások gyakoriságának és azok hosszának összefüggése (50. ábra). A több órát az oldalon töltők száma csökken, a két percnél kevesebbet töltőké pedig növekszik a gyakoriság csökkenésével; a többi kategória esetében az ingadozások nem definiálhatók összefüggésként.

(Előzmény. - Folytatás.)

Köszönet mindenkinek, aki pozitív gondolataival, cselekvő segítségével és adományaival hozzájárult ahhoz, hogy Bender 24 órán belül reinkarnálódhatott és így újra szólhat a Látszótér Rádió. Az Alapítványra érkezett adományaitok naprakész állapotát a Bevételek és kiadások oldalunkon követhetitek nyomon. 

10. ábra

2. rész: Az Estiskolától a Látszótérig

A válaszadók közel kétharmada az Estiskola beiratkozott tagja volt (19. ábra). Jelentős a különbség nemenkénti bontásban e tekintetben: a női válaszadóknak majdnem háromnegyede, míg a férfiaknak csupán háromötöde volt beírt estiskolás.

10. ábra

A volt estiskolás válaszadók harmada nem aktív látogatója a latszoter.hu-nak, míg a nem estiskolások négyötöde látogatja a honlapunkat (20. ábra).
   Jelenleg is aktív fotós vagy videós a volt estiskolás válaszadók egyharmada, a nem estiskolások ezen aktivitás alapján fele-fele arányban oszlanak meg (21. ábra).

11. ábra

Tendenciájában hasonló megoszlást tapasztalhatunk a válaszadók Estiskola-, és más fotós-rádiós közösségi tagsága esetében is: a volt estiskolások háromnegyede, a nem estiskolások kétharmada nem tagja más alkotó közössének (22. ábra).
   A más fotómegosztó oldalra feltöltők között valamivel több mint felearányban találunk volt estiskolásokat, míg a csak a latszoter.hu-ra feltöltőknek több mint kétharmada volt estiskolás (23. ábra).

12. ábra

A volt estiskolások gyakrabban használják a Facebookot: számuk majdnem kétszer annyi a naponta többször a közösségi oldalra látogatók között, mint az estiskolai tagságal nem rendelkezetteké, és a naponta egyszer benézők között is majdnem másfélannyi (24. ábra). Ugyanakkor a soha nem facebookozók között több mint háromszor annyian vannak volt estiskolások.
   A válaszadók közel kétötöde úgy ítélte meg, nem hozott számára lényegi változást a az Estiskola Látszótérré alakulása: a női válaszadók inkább érezték ezt a változást, megoszlásuk közelít a fele-fele arányhoz (25. ábra).

13. ábra

Nyilván nem meglepő, hogy az oldalt ritkán látogatók körében lényegesen nagyobb azok aránya, akik nem érzékelték lényegesnek a változást; az oldalhoz alkotással hozzá nem járuló látogatók egyharmada érzékelt lényegi különbséget, az aktív látogatók között a lényegi változást érzékelők aránya több mint kétszerese a nem aktív látogatókénak (26. ábra).
   Másfélszer nagyobb arányban tekintik a fotósok-videósok lényeginek a változást, mint a rádiósok, ám két és félszer nagyobb a fotósok körében azok aránya, akik nem tekintik lényegesnek a változásokat, mint a rádiósokéban (27-28. ábra).

14. ábra

Nem köthető jellemzően életkorhoz annak megítélése, lényegi volt-e a változás (29. ábra).

15. ábra

Az Estiskolából Látszótérré alakulás hatásirányultsága összességében a pozitív kategóriák felé tolódik, de jelentős a szemléletbeli különbség e téren a férfi és a női válaszadók között (30. ábra). Míg a nők válaszai között szerepel a többnyire negatív, a férfiaknál ilyen nincs; a nők legnagyobb arányban többnyire pozitívnak ítélték a változásokat, a férfiak több mint fele viszont semlegesnek.
   A lényeges számosságbeli eltérés ellenére hasonló az átalakulás megítélése az oldal aktív és nem aktív látogatói körében (31. ábra).

16. ábra

Az oldalon aktív tevékenységet kifejtők hasonló módon ítélik meg a változásokat: a fotós válaszadók fele, a rádiósoknak több mint fele többnyire pozitívnak értékeli a változásokat (32. ábra). A nem fotós és nem rádiós válaszadók esetében találkozunk többnyire negatív minősítéssel, és az ő esetükben a domináns válaszkategória a válaszaik legalább felét kitevő semleges.
   Többnyire semlegesnek ítélik azok a változásokat, akik nem is tekintik azokat lényeginek (33. ábra). Sokkal árnyaltabb a változások megítélése azok esetében, akik lényegiként élték meg azokat: esetükben a többnyire pozitív kategória a domináns.

17. ábra

A válaszadók több mint fele nem hiányol semmit az estiskolás időkből (34. ábra). A férfiak közel fele és a nők egyharmada számára viszont az átalakulás veszteséggel járt.
   A fotósok megközelítőleg fele-fele arányban jelezték, hogy hiányzik nekik pár dolog az Estiskolából (35. ábra). A rádiósok valamivel több mint kétötödében, az oldalt csupán látogatóknak pedig háromötödében szült hiányérzetet a változás.

18. ábra

A válaszadók életkori megoszlásában bontva a hiány megjelenését ismét nem jelenik meg egyértelmű tendencia (36. ábra).
   A szöveges választ adók leginkább Szőke Andrást (12) – főképp a látványát és nem a munkáját - hiányolják, de többször megemlítik a táborokat (6), a társaságot, a régi tagokat (3), illetve a videós képértékeléseket (2) is.

(Előzmény. - Folytatás.)

1. ábra, 2. ábra, 3. ábra, 4. ábra, 5. ábra, 6. ábra, 7. ábra, 8. ábra, 9. ábra

2012.11.12-25. között kértünk Benneteket egy kérdőív kitöltésére, melyben megkérdeztük, kik vagytok Ti, miként értékelitek az Estiskola-Látszótér átmenetet, mi a véleményetek a honlap egyes részeiről, a közösségről és az alapítványról. A kérdőív elemzését részenként közöljük, és várjuk hozzászólásaitokat, valamint további kérdéseiteket.

1. rész: Ezek vagyunk mi

A kérdőívre rekordidő, 3 nap alatt beérkezett a válaszok nagy többsége, de rekordmennyiségű egyébként is az a pont 100 válasz, amit kaptunk. A válaszadók nemenkénti megoszlása aránytalan, közel kétharmada férfi (1. ábra).

1. ábra

Budapesti vagy környékbeli volt a válaszadók több, mint fele (2. ábra). A legközelebbi megyeszékhelyek között a Pécs környékiek vezettek (6 fő), őket a Székesfehérvár (5 fő), a Győr (4 fő), a Kecskemét, a Szeged és a Tatabánya (3-3 fő), valamint a Debrecen, a Nyíregyháza és a Vác (2-2 fő) környékiek követték. Ezen kívül kaptunk választ Békéscsaba, Csíkszereda, Edinburgh, Érd, Glasgow, Madrid, Schwandorf, Szekszárd, Szombathely és Zalaegerszeg környékéről is. Főleg Budapest környékéről válaszoltak nagyobb arányban férfiak, mint nők, utóbbiak között a lakóhely tekintetében alig van számszerű különbség.
   Aktív látogatója az oldalnak a válaszadók közel háromnegyede (3. ábra). A férfi válaszadóknak több mint háromnegyede aktív latszoter.hu-látogató, és a nők közel kétharmadáról is elmondható ugyanez.

2. ábra

A válaszadók között 15 aktív rádiós és 41 aktív fotós/videós volt, ami viszont az átfedés miatt csak 48 főt jelent (4. ábra).
   Az oldalt aktívan látogatja az összes rádiós, viszont ketten az aktív fotós válaszadók közül bevallották, hogy nem követik naprakészen az oldalt (5. ábra).

3. ábra

Nincs lényegi eltérés az aktív fotós és rádiós válaszadók között a nemek arányában, bár az összes válaszadóénál valamivel alacsonyabb a nők aránya (6. ábra).
   A válaszadók közel fele 35 év alatti, s újabb közel harmada esik a következő tíz évnyi kategóriába (7. ábra).

4. ábra

A válaszadók korfája jelentős nemi különbségeket mutat (8. ábra). A legfiatalabb kategóriában a női dominanciát látunk, majd a legszámosabb (25-35, 36-46) kategóriákban a férfiak vannak többségben, a következő (47-57) kategóriában azonos arányban vannak férfiak és nők, míg a legfelsőben csak férfiakat találunk.
   Az aktív fotós válaszadók az összes életkori kategóriát lefedik, a rádiósok a fiatalabb kategóriákban találhatók (9. ábra).

5. ábra

Csak alig több mint a válaszadók negyede tagja más fotós/rádiós közösségnek és ebben inkább a férfiak jeleskednek (10. ábra).
   A válaszadók közel háromnegyede aktív látogatója a latszoter.hu-nak, bár egyötödük ezenközben más fotós/rádiós közösségnek is tagja (11. ábra).

6. ábra

Számában van, arányában nincs különbség a tekintetben a válaszadók között, hogy a latszoter.hu aktív fotósaként vagy rádiósaként tagsággal rendelkeznek-e más fotós-rádiós közösségben (12. ábra).
   Nincs jelentős különbség a válaszadó neme alapján aszerint, töltenek-e föl más fotómegosztó oldalra is képeket (13. ábra).

7. ábra

A válaszadók egyötöde csak más fotómegosztó oldalra tölt fel képet, és közel ugyanennyien vannak a csak a Látszótérre feltöltők (14. ábra). Összességében több az aktív fotós-videós tagunk, mint ahányan a válaszadók közül sehova sem töltenek fel képet.
   A leggyakrabban látogatott közösségi portál a Facebook, ahol a válaszadók közel háromnegyede naponta legalább egyszer, több mint fele naponta többször is jár (15. ábra). A Google+ már csak legfeljebb hetente vonzza a látogatók negyedét, a Twitteren a válaszadók több mint háromnegyede, iwiw-en pedig közel kétharmada soha nem jár.

8. ábra

A leglátogatottabb közösségi portálon a női válaszadók közel olyan aránya jár naponta többször is, mint a férfiak csupán naponta, s csupán egyötödük nem látogatja a Facebookot (16. ábra).
   A Látszótér nem aktív látogatói a naponta többször is a Facebookra látogatók között többségben vannak, arányuk a többi kategóriában többnyire elmarad az aktívan a Látszótérre látogatóké mögött (17. ábra).

9. ábra

A látszóterezők naponta többször látogatják a Facebookot: a legnagyobb arányban a rádiósok, bár a csak hetente facebookozók között is ők vannak többségben (18. ábra). A fotósok a naponta egyszer vagy a csak ritkábban facebookozók közül emelkednek ki, az aktív látogatók pedig a soha nem facebookozók közül.

(Folytatás.)

A Látszótér Rádióban idén is együtt, ébren ünnepeljük végig az év legrövidebb éjszakáját 2012. június 22-én (péntek) 21.30-tól másnap napkeltéig. A Marathon keretén belül mutatja be a Látszótér Hangtársulata William Shakespeare Vízkeresztjét Nádasdy Ádám új fordításában.

A műsorfolyam további részében a szerelemről hallhatunk egymástól gondolatokat, történeteket, valamint személyes üzeneteket és szívküldit is. Nem csak a rádiósoktól várunk ehhez műsorblokkokat, ha kedved van hozzájárulni az idei adáshoz, vedd fel a kapcsolatot az adásvezetővel, Jóskával! A korábbi évek marathonjainak hangulatába itt tudsz belehallgatni: 2009, 2010, 2011. Terjeszd a hírt, hozz minél több hallgatót, hogy mennél többőtökkel tudjunk skype-on élőben, hangban is beszélgetni az éjszaka során. Marathonozz velünk!

Mikrofont a kézbe, blokkokat küldeni, skype-ot élesíteni 2011. június 24-én 22.30-tól napkeltéig tart az immár hagyományos Estiskola Sulirádió Maraton! Ha rád jött a 10 perc, de nem tudod mit kell csinálnod, kérdezd e-mail-ben a tanfelügyelőt! És hogy mi lesz a műsor? Szakköri fotók inspirálta történetek, szívküldi, csodák, versek, novellák, zenék, élő bejelentkezések és skype beszélgetések. Mindezt hangban a sulirádió adásában, írásban pedig a csetfalon követheted nyomon.

A Gramofon Online facebook-os játékán egy papírgramofont nyertem, és itthon megtörtént a beüzemelése.

A film zseniális, a nyerés is, öt csillagos. (hegyi) értékelés: