19. ábra

3. rész: A honlapról

A válaszadók a hetente többször kategóriát jelölték meg az oldallátogatási gyakoriság tekintetében a legnagyobb arányban, de közel hasonló arányban vannak azok, akik ritkán, naponta többször vagy egyszer látogatják az oldalt (37. ábra). A válaszadók között a nőkre volt jellemző, hogy ritkán látogatják az oldalt, a férfiakra pedig, hogy hetente többször.

19. ábra

A leggyakrabban azok látogatják a latszoter.hu-t, akik maguk is rádiósok és egyben fotósok is; őket a rádiósok követik (38. ábra). Mindkét csoportról elmondható, hogy háromnegyedük legalább naponta belép az oldalra. A fotós-videós válaszadók kétötöde hetente többször, újabb egy-egyötöde naponta egyszer, illetve többször lép be az oldalra. A tartalommal az oldalhoz hozzá nem járuló látogatókat a hetente többszöri belépés jellemzi leginkább.
Nem tapasztalható egyértelmű mintázat a honlaplátogatás gyakoriságát illetően az életkori kategóriákat véve alapul (39. ábra).

20. ábra

Azok a válaszadók, akik nem tagjai más fotós-videós közösségnek, minden gyakorisági kategóriában nagyobb arányban képviseltetik magukat, mint a más közösségben is tagsággal rendelkezők (40. ábra). A más fotómegosztó oldalon nem publikáló fotós válaszadók a naponta látogatók között lényegesen nagyobb arányban fordultak elő, mint a máshova is feltöltők.
A latszoter.hu látogatói között minden gyakorisági kategóriában vezetnek a Facebookot naponta többször is látogatók (41. ábra).

21. ábra

Azok a válaszadók, akik az Estiskola beírt tagjai voltak, a ritkán, a naponta egyszer, a havonta egyszer, de még a latszoter.hu-t soha nem látogatók között is többségben vannak (42. ábra). Mindössze a heti gyakorisággal a honlapra belépők között találtunk nagyobb arányban nem volt estiskolásokat.
Nem állapítható az oldallátogatottság gyakoriságát befolyásoló markáns összefüggés abban a tekintetben, a válaszadók lényeginek ítélik-e meg az Estiskola-Látszótér átmenetet (43. ábra). A ritkább oldallátogatás és a nem lényegi változások között tapasztalható összefüggést vélhetően az oldal behatóbb ismeretének hiánya okozza.

22. ábra

Alátámasztja az egyik előző megállapítást a látogatottsági gyakoriságok bontása aszerint, hogyan minősítik a változásokat a válaszadók: a semleges és a kizárólag pozitív válaszok hullámzása mellett a többségében pozitív kategória csökkenése nem jelez a gyakorisággal kimutatható öszefüggést (44. ábra).
Összességében és nemenként is a legnagyobb arányban azok vannak a válaszadók között, akik legfeljebb egy órát töltenek alkalmanként a latszoter.hu-n (45. ábra). Őket valamelyest kisebb arányban követik a legfeljebb fél órát látszóterezők, és a több órát a honlapon töltők csak kis mértékben maradnak el arányukat illetően az alkalmanként csak pár percet tartózkodóktól.

23. ábra

Szembetűnő a különbség az oldalon eltöltött idő vontakozásában aszerint, ki mire használja a latszoter.hu-t (46. ábra). A tevékenységcsoportok egyike sem mutat azonosságot az együttes megoszlással: a látogatók leginkább fél órát, a fotósok egy órát, a rádiósok több órát töltenek alkalmanként az oldalon.
Ismételten nem az életkor az, ami meghatározza melyik látogató mennyi időt tölt az oldalon, de a fél- és az egy órát látszóterezők a 25-35 éves kivételével minden más kategóriában dominálnak (47. ábra).

24. ábra

A válaszadók közül hosszabb időt azok töltenek az oldalon, akik nem voltak estiskolások, míg utóbbiak a fél órát vagy kevesebbet látszóterezők között vannak nagyobb arányban (48. ábra). Azok vannak többségben a több mint pár percet az oldalon töltők között, akik lényegi változást érzékeltek az átállás óta.
Nem látszik lényegesen befolyásolni az oldal látogatottságát az, hogyan értékeli a válaszadó az oldaon bekövetlkezett változásokat (49. ábra), bár az azokat többnyire pozitívként minősítők csekély mértékben több időt töltenek az oldalon, mint a változásokat semlegesnek gondolók.

25. ábra

Nem jellemezhető egyértelműen az oldallátogatások gyakoriságának és azok hosszának összefüggése (50. ábra). A több órát az oldalon töltők száma csökken, a két percnél kevesebbet töltőké pedig növekszik a gyakoriság csökkenésével; a többi kategória esetében az ingadozások nem definiálhatók összefüggésként.

(Előzmény. - Folytatás.)

Új hozzászólás