Törökösen

A Hetmanátus küzdelmei Bohdan Hmelnickij alatt és után.
A kvízkérdés: Miben hasonlít a gyertyabél, a kódexmásoló és vadrózsabokor?

Az ukrán oktatás, irodalom, könyvkiadás, színház, zene, építészet és képzőművészet fejlődése a XVII. század első felében, valamint a nemzeti felszabadító háború 1647 és 1653 közötti eseményei.
A kvízkérdés: Milyen sorrendben követi egymást a jellegtelen, a beugró és a totál?

A katolikusok, a görögkatolikusok és az ortodox pravoszlávok helyzetének tisztázásáról és a kozákok érdekérvényesítéséről szól a mai műsor.
A kvízkérdés: Mi köti össze a zólyomi várnagyot, a függvényegyenletek, -egyenlőtlenségek alkalmazásai területén sikereket elért matematikust és a királyi szolgálatban álló, vadászatok alkalmával különféle feladatok elvégzésével megbízott telepeseket?

A botrányba fulladt brit karácsony legmélyebb és legemelkedettebb pillanataival zárul a történet.
A 2012. 08. 10-ei műsor ismétlése.

Alice Thomas Ellis: Az ég madarai - 4. rész.
A 2012. 08. 03-ai műsor ismétlése.

Jóska mai adásával tér vissza a rendszeres rádiózáshoz - folytatódik a regény, és a műsor végén kis köszöntéssel búcsúzik a hallgatóktól, válaszol a csetes kérdésekre.
A 2012. 07. 27-ei műsor ismétlése.

A karácsonyi előkészületek folytatódnak, megérkeznek a nagyvárosi családtagok - Jóska folytatja a történet mesélését.
A 2012. 07. 20-ai műsor ismétlése.

A XVI-XVII. században belső és külső ellenségekkel is meg kellett vívnia a kozákoknak, miközben a társadalom és a kultúra is jelentős fejlődésen ment át.
A kvízkérdés: Elölről perui fehérjeforrás, hátulról daróc, összevissza gyermektornaszer. Mi az?

Új történetbe kezd Jóska ez alkalommal, s persze sem színes hírek, sem újabb kvízkérdés nélkül nem hagyja hallgatóit.
A kvízkérdés: A zenész drága, a fizikus egyedi, a filmrendező fém, általánosságban pedig az orientalista köti őket össze. Kik ők?
A 2012. 07. 02-ai műsor ismétlése.

Kialakul egy demokratikus köztársaság az alsó-Dnyeper-vidéken.
A kvízkérdés: Mi a közös a pázsitkóróban, az atyafiban és a gabonanyalábban?

Hagyományosan olvasmányaiból tallóz Jóska a műsora közepét egyetlen nagyobb lélegzetű novellának szentelve sejtelmes, áttetsző zenére, majd a hét margójára tett szubjektív jegyzet után két hét kihagyás után ismét a színes hírekkel zárja műsorát.
A 2011. 12. 12-ei műsor ismétlése.

Bukovina, céhek, festészet, Jurij Drohobics, Kárpátalja, Krím, nyomtatás, oktatás, Osztrogszki, társadalmi rétegzettség, vallások, városrendezés: az ukrajnai történelem a XV-XVI. században.
A kvízkérdés: A töltényelőkészítő védtelen szúróeszközt csorbít. A búcsúlakoma tágasságot nyit. Hogy mondanád hasonlóan?

Flamenco gitár dallamai mellett Jóska újfent olvasmányaiból válogat, és a meséhez a végén még történetet is mond.
A 2011. 11. 28-ai műsor ismétlése.

Csupán egy műkereskedelmi történet hangzik el Jóska mai műsorában.
A kvízkérdés: Télen nyílt rianás, nyáron a villám útvonala, a föld alatt galéria, a föld felett zömök, sötét guvatféle lelőhelye. Mi az?
A 2012. 06. 18-ai műsor ismétlése.