Kvízkérdés

A hatvanas évekre beért vagy akkor indult irók személyükben bizonyultak igen jelentékeny exportcikknek. Ebben a részben a másik háromról esik szó.
A kvízkérdés: Nem sűrűként vacak, nem szűkölködve körülményeskedik, legurítva bűnhődik. Mi az?

A hatvanas évekre beért vagy akkor indult irók személyükben bizonyultak igen jelentékeny exportcikknek. Ebben a részben az első háromról esik szó.
A kvízkérdés: Elölről akihez szólok, hátulról csatlakozási pont, összevissza a legmagasabb rész. Mi az?

Három író, akik arról írnak, milyen változások mennek végbe a falvakban és az onnan elszármazottakban.
A kvízkérdés:

A táborok álló és változó világa belülről, a világ változása odakinn odakinn.
A π-edik kvízkérdés: Elölről látvány, hátulról jegyzék, összevissza színlelő. Mi az?

Három regényíró a személyiséget próbára tevő láger megéléséről, túléléséről.
A kvízkérdés: Hol előzi meg az illetlent a kis kerek sütemény, és mindkettőt a nem középső épületrész?

A pátosz és a közhelyek lehántása után a II. világháborúról más szemszögből író nemzedék három képviselője.
A kvízkérdés: Egyszerre, felkapott, meghiúsul. Mi a közös bennük?

Korszakzárás, és annak lecsengési hullámai.
A kvízkérdés: Sötétedés után mulatozásos, látószervvel rosszindulatúan, pályásan becstelenül. Mi az?

A Nagy Honvédő Háború és az irodalom.
A kvízkérdés: Szélesen ujjíz, hátul csontok köze, kereken ropogtatnivaló. Mi az?

Isadora Duncan nevezte így Jeszenyint, akiről ma mesél Jóska.
A kérdés: Elölről gazdag, hátulról teremtmény, összevissza megkurtítva Csermely elcsapott városi fogalmazó szerint az állam6alom kezelője. Mi az?
A 2013-03-10-e műsor ismétlése.

A XX. század eleji költők sora két fajsúlyos alkotóval zárul.
A kvízkérdés: Elölről anyag, hátulról mutatvány, összevissza hám. Mi az?

Az imaginista és parasztköltők.
A kívzkérdés: Mi kapcsolja össze a zsémbes poliglott régészt, a filozófiai és teológiai doktor papot és a magyar barlangkutatás horvát származású megalapítóját?

Hárman a futuristák közül.
A kvízkérdés: Melyik a közös szín egy tornaszerben, egy szerszámban és egy lédús gyümölcsben?

A múlt századelő rövid életű, de nagyformátumú alkotókat felmutató orosz költészeti irányzata, az akmeizmus.
A kvízkérdés: Elölről kocsiülés, hátulról régi, összevissza ítéletvégrehajtó. Mi az?

A hét orosz szimbolista költő közül további négyről esik szó.
A kvízkérdés: Miben közös a simulás hiánya, a megszűnés és tartósság?

A századforduló vezető irodalmi irányzatából a költészet világirodalmi áttekintése után kerülnek sorra az orosz szimbolista költők.
A kvízkérdés: Hol előzi meg az episztola a motoszkálást, és mindkettőt a részlet?