hír

ábra

(nagyobb méretben)
Bevezető:
Igyekeztem átgondolni minden, amit az Estiskoláról lehet, a jelenéről és a jövőjéről. Szerintem egy ilyen gondolkodást a célok megfogalmazásával kell kezdeni, aztán egyfajta állapotjelentést kell adni, majd felmérni, hogy hol szeretnénk lenni egy belátható időn belül és végül mit kellene tenni ahhoz, hogy odaérjünk. Persze felmerülhet kérdésként, hogy mi szükség van minderre, hiszen működik enélkül is az Estiskola, ha nem piszkálják hozzám hasonló gonoszok. Azért van rá szükség, mert vannak, akiknek fontos, és vélhetően a jövőben is lesznek ilyenek, ugyanazok vagy mások, és egy hosszabb távú fennmaradáshoz erre szükség van. Vannak problémák, ezek egy része nem feltétlenül látszik, amik hosszabb távon akadályoznák az Estiskola működését. A teljesség igénye nélkül: elfogyhat az érdeklődés és vele a tagság, túl sok terhet jelent túl kevés embernek a fenntartása, nem lesz belőle az, ami lehetne, vagy kevesebbé válik, mint aminek lennie kéne.
   A fenti kis bevezető után nyilván mondanom kellene valami ennél konkrétabbat. Elöljáróban annyit, hogy mindez kizárólag saját véleményem, amit írok nem biztos, hogy találkozik a többség elképzelésével, bár igyekeztem figyelembe venni minden információt.
   Ahhoz, hogy célokat lehessen megfogalmazni, néhány feltételezést tennék, majd megpróbálnám egy mondatba foglalni, hogy milyen lenne a jó Estiskola.

Feltételezéseim:
1. Az Estiskola egy közösség, aminek van egy interneten megjelenő közösségi tere, és vannak interneten kívüli terei.
2. Ez a közösség nyitott, lehet csatlakozni és távozni.
3. Az Estiskola nem csak (aktív) tagoknak nyújt valamit, hanem az érdeklődő közönségnek is.
4. Az Estiskolának van célja, küldetése, nem csak a tagok felé, hanem a társadalom számára is.
5. Az Estiskola nem profitorientált szolgáltatás, bár kívánatos volna, hogy saját költségeit, a tagok által nyújtott önkéntes közösségi munkán felül, kitermelje.
6. Az Estiskola fenntartása, működtetése emberi erőfeszítést és pénzbeli hozzájárulást is igényel.
7. Az Estiskola, mint védjegy és felület ugyan néhány magánszemély szellemi tulajdona, de igényli és elfogadja a közösség hozzájárulását, nem csak a működéshez, de a célok és problémák megfogalmazása terén is.
8. Az Estiskola által közvetített tartalom jelentős részben a tagok hozzájárulása. Másik jelentős részben a jogtulajdonosok hozzájárulása.

Az Estiskola céljai:
Az Estiskola céljait elsősorban az alapítók, illetve esetleg az aktív tagok feladata meghatározni, ennek eredményét érdemes rögzíteni is. Amit itt írok tehát, pusztán az én javaslatom, érdemes volna egy célzott felmérést végezni a tagok és támogatók között erről. Később kifejtem.
   „Az Estiskola célja egy olyan közösségi tér és azt használó alkotóközösség létrehozása és fenntartása, amely elsősorban az audiovizuális kultúra értékeit közvetíti a közösség tagjai és bármely érdeklődő számára, ösztönzést, útmutatást, segítséget, eszközöket és megjelenési lehetőséget biztosít tagjainak, támogatja személyes kapcsolatok kialakulását, lehetőséget ad a vélemények kifejtésére, felelősséget vállal és a tagokat is felelősség vállalásra készteti a közösségi terek tisztaságának megőrzése érdekében. Elsősorban azokhoz szól, akik munkájuk mellett szabadidejükben keresnek olyan alkotó elfoglaltságot, amely a közvetített értékeknek megfelel, és akik szeretnének saját képességeiken javítani, de mintaként szolgálhat más közösségeknek, valamint szórakoztató és értékes tartalmat közvetít minden érdeklődő felé.”

Milyen legyen a jó Estiskola?

a) közvetítsen audiovizuális kultúrát: mutasson be alapértékeket és jó mintákat, közvetítse, de ne írja elő az alkotási alapformákat és szabályokat; mutasson utat, adjon feladatokat és ösztönözzön az alkotásra és aktivitásra, adjon visszajelzést; biztosítsa, hogy a minimális elvárásoknak és a kiadott iránynak megfelelő alkotások elérhetők legyenek;
b) legyen közösségi: legyen egy virtuális közösségi tere, és esetenként legyenek valóságos helyszínei; bárki lehessen befogadója a közvetített értékeknek; bárki lehessen tagja; a közösségnek legyenek személyes kapcsolatai egymással és az estiskola működtetőivel; segítsen abban, hogy a résztvevők megismerjék egymást és önmagukat; legyenek közösséget teremtő események;
c) legyen jó a tagoknak: fogadja be a közösségbe azoknak, akiknek ez kell; adjon fejlődési lehetőséget azoknak, akik ezt akarják; tegye lehetővé, hogy aki szórakoztatni akar, megtehesse; adjon megjelenési lehetőséget és értő közönséget annak, aki arra vágyik;
d) legyen érdekes a befogadónak: aki alapvető audiovizuális értékekre és tudásra kíváncsi, találjon; aki hozzászólni/értékelni kíván, megtehesse; aki érdekes alkotásokra vágyik, találhasson; aki szórakozni akar, szórakozhasson;
e) legyen hosszabb távon is fenntartható: legyen mindenkor elegendő fenntartója, tagja és nézőközönsége, akik egyetértenek a céljaiban; használja ki a meglévő értékeit (nézettség, tagok, kultúra); vegyen igénybe támogatást (legyen támogatható); fenntartási költségei legyenek kimutathatóak, eszközei legyenek elegendőek a költségekre;
f) legyen hasznos a társadalomnak: erősítse a civil szférát azáltal, hogy önszerveződő, elegendő egyetértő és támogató taggal rendelkezik, nem párt és nem törekszik sem profitra, sem befolyásra; legyen közhasznú úgy, hogy kulturális tartalmat közvetít elég sok befogadónak; legyen bizonyíthatóan működőképes, mivel van múltja, vannak jelenlegi tagjai, eszközei és szabályai; működése legyen bizonyíthatóan megalapozott és fenntartható, költségeit eszközeivel legyen képes fedezni;

Kérdések, problémák, jelenlegi helyzet:
A fenti célokkal és az elérésükre szolgáló jelenlegi és lehetséges jövőbeli eszközökkel kapcsolatban természetesen lehetnek megválaszolásra váró kérdések, amiket érdemes lenne közösen tisztázni. Egy részükre van megoldás, talán közmegegyezés is (pl. mik az audiovizuális alapértékek, mik a közösségi tér használatának játékszabályai, stb.). Más részükkel kapcsolatban merülhetnek fel kérdések, vagy még tisztázásra várnak. Ilyenekre gondolok a teljesség igénye nélkül:

1. Ösztönözze az Estiskola aktivitásra tagjait? Ha igen, hogyan?
2. Lehet székhelye az Estiskolának?
3. Helyes a kitárulkozásra, mélyebb személyességre ösztönzés?
4. Lehet és ha igen, hogyan ösztönözni a véleménynyilvánításra? Kinek a véleményére lehet adni? Kell megkülönböztetni a véleményezőket?
5. Mit lehet jó műsornak tekinteni, kell ehhez valami segítség, útmutató? Van szükség szórakoztatásra?
6. Hogyan lehet nézőként érdekes tartalomra találni? Mi az érdekes?
7. Elegendő a tagok és fenntartók jelenlegi száma és aránya a kiegyensúlyozott működéshez? Fenntartható ez, ha igen? Kell törekedni a tagok számának növelésére?
8. Szabad kihasználni a meglévő értékeket? Érdemes ennek elősegítése érdekében törekedni a szélesebb közönség, nagyobb nézettség elérésére?
9. Lehet és kell támogatókat találni? Érdemes átalakulni a fenntarthatóság miatt társadalmi szervezetté? Mi ennek a megfelelő formája?
10. Elegendő taggal rendelkezik ahhoz, hogy társadalmilag hasznosnak minősüljön? Elegendő látogatóval, tartalommal rendelkezik ahhoz, hogy közhasznúnak minősüljön? Fenntarthatónak tűnik kívülről?

Szerintem jelenleg elég sok mindent teljesít abból, amit a jó Estiskolától várnak a tagok, de nem mindent és hosszabb távon (2-5 év) nem biztos, hogy fenntartható. A fenti kérdésekre én az alábbi, szubjektív ítéletemen alapuló válaszokat adnám:

1. Igen, ösztönözze, hogyanról ld. később.
2. Lehetne, összefügg az átalakulással. Talán van is, nem hivatalosan.
3. Átgondolandó, nem mindenkinek hasznos vagy kezelhető. Szerintem nem kell túlhangsúlyozni, a nem kitárulkozókat nem kell ösztökélni.
4. Lehet ösztönözni, hogyanról később. Kétfajta vélemény van: értékelőé, másoké. Minden vélemény számít. Nem számít, hogy aki adja, maga megoldott-e már hasonló vagy más feladatot, gyakran, vagy ritkán szól hozzá, puhán vagy keményen fogalmaz. A vélemény elfogadása, megítélése elsősorban a megszólított dolga. Moderátorként kizárólag szélsőséges nézetek, elítélendő durva hangnem esetén érdemes közbelépni.
5. Érdemes útmutatót adni, esetleg előzetes közmegegyezést kialakítani. Kell és lehet szórakoztatni, az legalább olyan fontos, mint az alapértékeknek megfelelő tartalom megalkotása.
6. Jelenleg nehezen, bár nem lehetetlen. Rendezettebb keresési lehetőségre volna szükség, és új besorolási módszerekre (pl. nézettség, népszerűség, csillagokban mért érték, témakörök, stb.). Vitát kellene bontani arról, mi az érdekes.
7. Fenntartókat kellene megkérdezni saját terhelésükről. Talán elegendő, de lehet, hogy túl sok ráfordítást igényel tőlük. A fenntartók döntésén múlik jelenleg, hogy van-e Estiskola, nem helyettesíthetők, nem pótolhatók. A tagok számának növelése nem feltétlenül cél, inkább az helyes arányok azok, amik érdekesek (aktívak/nem aktívak; szórakozni vágyók/szórakoztatóak stb.) Ugyanakkor, ha nő a tagok száma, nő a változatosság is, de több fenntartási erőfeszítést is igényel. Számolni kellene. A helyes arányok kérdése nem biztos, hogy eldönthető előre és mesterségesen kialakítható, ugyanakkor nagyon sok köze van ahhoz, hogy jól működik-e. az Estiskola. Törekedni kellene valahogy pl. arra, hogy legyen annyi érdekes tartalmat generáló tag, amennyi igényt támasztanak tagok és nem tagok érdekes tartalomra.
8. Szerintem szabad, de módjával. Az arra hajlandó tagoktól kérhető önkéntes munka. Tagdíj, pénzbeli hozzájárulás szedése sokféle problémát generálna, ezt előtte át kell gondolni, átalakulás nélkül nem érdemes. A nagyobb nézettség nem feltétlenül baj, erre érdemes lehet törekedni, ez jó a tagoknak, jó az „értékkészlet” növelése miatt is.
9. Szerintem kellene, de nem biztos, hogy lehet. Jelenleg nincsenek meg a megfelelő keretei ennek. Magánszemélyek üzemeltetnek, nincs (mert eddig nem volt rá szükség) átlátható, külső feleknek garantálható működés. Talán a Konyha körül volt valami hasonló. Érdemes lenne megfontolni az átalakulást, vagy egy támogató szervezet létrehozását. Ez lehetne alapítvány vagy egyesület. Esetleg lehetne találni létezőt, aki felvállalja a támogatást.
10. A tagok száma, ha igazolható volna, szerintem elegendő egy egyesület létrehozásához, vagy egy alapítvány létének alátámasztására. A látogatók/letöltések számát nem ismerem, a tartalom miatt akár lehetne közhasznú is a működés. Vannak olyan pályázatok, ahol vállalni kell elérésszámokat, hatásokat, ott segít a nagyobb közönség.

Lehetséges megoldások:
A fentiek között vannak rövidebb és hosszabb távon megoldható problémák, vannak, amihez a közösségi terek működési környezetét át kell alakítani (kisebb-nagyobb fejlesztések), vannak olyanok, amikhez a szervezeti kereteket, szabályokat kell újragondolni, kiegészíteni. Mindenre nyilván én sem tudom a választ, néhány ötletet tudnék felsorolni:
1. A problémák egy része az aktivitással van. Vannak feltöltők, vannak műsorkészítők, de kevés a visszajelzés egymásnak. Érdekes lenne tudni az okait. Lehetnek olyanok, akik nem szívesen írnak. Azok, akik feltölteni szeretnének, nem feltétlenül nézelődők. Akik nézelődők, nem találnak rá arra, ami érdekli őket. Amit lehetne tenni:
   - többféle visszajelzési lehetőséget adni, pl. szavazni *-okkal, szavazni többféle szempont szerint (műsoroknál: szórakoztató/tartalmas/jól szerkesztett/jól vezetett; képeknél: hatásos/tartalmilag jó/formailag jó/témaválasztás hiteles)
   - többféle keresési lehetőséget adni, a meglévőket használhatóbbá tenni (nézettség, népszerűség, műsoroknál: meghallgatott percek, hozzászólások száma)
   - elismerni a hozzászólókat (napi/heti/havi toplisták; versenyek: legjobb hozzászóló, legjobb hozzászólás; "bérhozzászólók" alkalmazása akár önkéntes munkaként)

2. A problémák másik része a tartalommal van. Lehet, hogy nem elég vonzó körön kívüliek, vagy más tagok számára. Lehet, hogy nem elég inspiráló. Lehet, hogy kevés. Amit lehetne tenni:
   - felmérni, hogy mi lenne vonzó (on-line kérdőívekkel tagoknak/nem tagoknak)
   - az eredmény, vagy saját kútfő alapján útmutatót adni "vonzóságra", pl. vonzó műsor: arányos, többféle közeg (beszéd/hang/zene), változatos tartalom, stb.
   - kiemelni sikeres műsorokat, esetleg összefoglalókat adni belőlük, mintaként bemutatni (a hét/hónap legjobb műsora, legjobb képe, legeredményesebb alkotója)
   - csökkenteni a rádióműsorok időtartamát, vagy könnyen darabolhatóvá, darabonként elérhetővé tenni,
   - jobban ki kellene használni a kollektív bölcsességben rejlő lehetőségeket (egyenként mindenkinek az ítéletével, megfogalmazásával lehet vitatkozni, az átlag mégis jól jelzi a kívánatos értékeket), azaz olyan szavazási, besorolási lehetőségeket kellene adni, hozzászólás helyett, vagy mellett, amiket a tagok használhatnának mások alkotásinál, és kialakulnának átlagok, kapcsolódó keresési lehetőségekkel (ld. 1. pont).

3. A harmadik problémakör az arányosság, tagok összetétele, változása. Jelenleg nincs elképzelés arról, mi volna a kívánatos életút. Egy normál iskolába nem járnak örökké. Amit lehetne tenni:
   - Gondolkodni azon, mi lesz, ha elfogynak a leckék. Vagy másként: mit tegyen az, aki megcsinálta az összeset.
   - Alternatívát, pozitív jelzéseket/értékelést kínálni azoknak is, akik kevésbé hajlanak a megmutatkozásra, kitárulkozásra, de alkotni szeretnének.
   - Többféle tagságot bevezetni (pártoló, aktív, törzsvendég, stb.)
   - Ösztönözni kell új belépésre. A régieket ösztönözni az újakkal foglalkozásra. Vonzó életút alternatívákat kitalálni (pl. passzív tag->hozzászóló->alkotó->fejlődő->moderáló->értékelő->örökös tag vagy passzív tag->közösségi tag->téma alany stb.). Utógondozni a kilépetteket. Minél többféle embert bevonni minél többféleképpen (beszélőket, alkotókat, akár sikereseket is).

4. A negyedik problémakör a fenntarthatósággal van. Jelenleg aránytalanok a terhek (igaz a döntéshozatal is). Fenntartókon, alapítókon múlik a működés. Ha akarnak ezen változtatni, csak akkor lehet itt valamit tenni. Javaslatok:
   - Érdemes felmérni a jelenlegi működés költségeit (emberi ráfordítás, pénz, eszközök stb.), megbecsülni az esetleges mennyiségi változások hatásait, tervet készíteni különböző alternatívákra.
   - Források bevonásának szükségességét, lehetőségét közösen érdemes megvizsgálni, tagok közül azokkal, akik értenek hozzá és érdeklődnek is. Előzetesen, közben, vagy utólag ki lehet kérni a tagok véleményét az alternatívákról. Lehetőségek: találni olyan non-profit szervezetet, amelyik egyetért, segít, illetve lehet a nevében pályázni, forrásokat bevonni; létrehozni ilyet: csak a finanszírozásra-> (közhasznú) alapítvány, közös működésre ->egyesület.
   - Döntés esetén: bemutatkozó anyagokat, alapdokumentumokat kell elkészíteni, tagsággal el kell fogadtatni, átalakulást meg kell szervezni, el kell végezni.

A fentiekhez több lépcsőben lehet eljutni, lehet kezdeni esetleg egy felméréssel, amire vannak megfelelő on-line kitöltő és kiértékelő eszközök, csak össze kell állítani a megfelelő kérdéseket. Majd kisebb csoportokban, esetleg külön fórumon lehetne megvitatni az egyes elemeket. Vannak azonnal, vagy kis erőfeszítéssel bevezethető újdonságok, valamint számtalan szebbnél szebb gondolat, ahogya csillag megy az égen, amíg a szekér szalad, úgy érdemes. Eddig jutottam egyedül, a többit rátok bízom.

Kedves Barátaink!
Ezúton tudatjuk a Tisztelt Nagyérdeművel, hogy megszületett a kis Buda :) aki szülei után (Tóth Béla, Fábián Beáta ;) a Tóth-Fábián vezetéknévvel kezdte meg életét a Föld nevű bolygón, ezen a kb. 6 milliárd ember lakta űrhajón. Az adatok:
szül. ideje: 2010.03.12. 01.56
súly: 3040 gramm
hosssssz: 55 centiméter

Nem fogom felsorolni az összes leckét, amibe ez bekerült. Ha képet próbálom elemezni, akkor azt mondom, hogy egy nagyon szép kettős portrét látok, ami kompozícióban is attól válik izgalmassá, hogy minden játékossága, minden formai jegye ezt a kettőst erősíti. Egyrészt, hogyha megfigyeljük a anyát és a kisgyermeket, a méretkülönbségek, mint egy háromszögforma jelentkeznek. Tehát az édesanya hajánál, mondjuk a nyaktarkó szintnél, hogyha húzunk egy függőlegest, akkor ez a háromszög méret elindul, és a kisbabánál és a baba mögötti résznél csúcsosodik ki. Tehát van egy ilyen háromszög. Aztán utána létrejön egy erre merőleges forma, valószínűleg az éjjeliszekrény lábával jön létre, de ezzel szinte párhuzamosan a „gészség” felirat is erre fut ki. Ezek a merőlegesek szintén dinamikában oda húzzák a figyelmet erre a kettősre. Mint egy örvény, folyamatosan örvénylik a szem, és mindig ezt a kettőst, és ennek a két kis embernek a kapcsolatát erősíti. Úgyhogy én nagyon szeretem ezt a képet. Annyit talán meg lehetett volna tenni, hogy ezt a zöld pruszlikot az anyánál egy picit megigazítjuk, hogy az állnál ne legyen ilyen élesek a vágások. És valamennyire egy picit a kis Budának az arcára deríthettünk volna egy kis fényt. Nem kellett volna nagyon sokat, valami kis visszavert fényt lehetett volna adni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó fotográfia. Én most azt szeretném, hogy azért erről kapjunk valami kis tájékoztatást, mert már elég hosszú idő eltelt. Ígérve volt valami film is, úgyhogy várnám ezeket a beszámolókat erről a helyzetről, és én most azt mondom, hogy adnék 3 csillagot a Bélának, meg adnék 3 csillagot a Beának is, mert ebben a produkcióban azért ő is nagy szerepet vállalt. Budának nem tudok adni még 3 csillagot, mert még nincs beiratkozva a suliba. Ha majd beiratkozik a suliba, akkor majd ő is kap 3 csillagot, csak szóljon az első képnél, amikor majd beküldi, hogy én megígértem ezt, és akkor majd javítjuk ezt az elmaradást. (hegyi)
értékelés:

2010. március 6-án (szombat) este 6-tól Estiskola Találkozó lesz Budapesten, a Vaskapu étteremben, melyen mindenkit szeretettel várunk, legyen bár estiskolás, rádiós, vagy csak barátja az estiskolának. Még mindig lehet jelentkezni - e-mailben a pedellus címén és itt a kommentben is. Azok, akik már jelentkeztek, itt, ennél a filmnél lesznek a hozzászólásnál felsorolva. A találkozó helyszíne: Vaskapu étterem (Budapest, VIII. ker. Szentkirályi utca 23.) - Lovagterem.
   Van még egy kérésünk. A nem Budapestről érkezők esetében problémát jelenthet a szállás. Ezért kérjük, hogy akik egy éjszakára fekhelyet tudnak biztosítani estiskolás társuk számára, azok jelezzék ezt a kommentben. Természetesen azok is szóljanak, akik szállást keresnek. És még valami: a nagyjából egy irányból érkezőknél érdemes lenne telekocsiban gondolkodni. Várunk szombaton este tehát: Hegyi pedellus és Török adásvezető

2010. március 6-án este 6-tól Estiskola Találkozót szervezünk. Mindenkit szeretettel várunk, legyen bár estiskolás, rádiós, vagy csak barátja az estiskolának. Kérjük, hogy jelezz vissza e-mailben a pedellus címére mihamarabb, hogy számíthatunk-e rád - itt a kommentben is jelezz, hogy a többiek is láthassák a csapatot - és azt is, hogy ha nem Budapestről érkezel. A találkozó helyszíne: Vaskapu étterem (Budapest, VIII. ker. Szentkirályi utca 23.) - Lovagterem.
Ez tehát egy beszélgetős, összeülős buli, nem tábor, és nem elemzési helyzet, bár ettől függetlenül akár a képekről, akár a rádiózásról is szívesen beszélgetünk. Ez a találkozó inkább arról szól, hogy együtt lehessünk, kicserélhessük gondolatainkat és hogy megosszuk ötleteinket, élményeinket. Várunk tehát, gyertek minél többen, és a lényeg, hogy gyorsan jelezzetek a pedellusnál, hogy a létszámmal is tervezhessünk. Hegyi pedellus és Török adásvezető

Más irányú elfoglaltságom miatt az Estiskolán a munkámat be kell fejeznem, mindenkinek további sok sikert kívánok!
Szőke András

Hegyi pedellus rövid video üzenete egyrészt a stáb részéről egy BUÉK is, másrészt az egy nap múlva beköszöntő 2010-es estiskolás év felvezetője. Hegyi megpróbál úgynevezett FAQ jelleggel kérdés-felelekben válaszolni itt a film alatt a felmerülő gondolatokra.

- Mi történt, miért történt?
- Erre Szőke bejegyzése ad választ, kérjük azt elfogadni.

- Mi változik az oldalon az Estiskolában?
- Szőke blogja, munkái és a tévé lekerült az oldalról, az abban lévő estiskolások által készített tartalmak a szakkörbe kerülnek.
- A szakkör, szorgalmi, tábor, sulirádió, konyha, galéria, titkárság, fórum és chat rovatok maradnak. Terveink szerint hamarosan új, külön rovatba kerülnek az elkészítendő leckék feladványai.

- És mi lesz az elemzésekkel?
- Az eddigi elemzések maradnak a helyükön, ezentúl pedig Hegyi pedellus fogja az elemzéseket elkészíteni.

- Eddig citromdisznókat kaptunk, kiskondások lettünk, ezzel mi lesz?
- Az eddig elért kiskondásokért ugyanúgy, ahogy eddig is, filmeket kaphattok jutalomként. 2010-től az elemzésekhez más kis figurák lesznek rendelve, de az elv marad. A citromdisznók helyett kis csillag van, a kiskondás helyett pedig a egy mosolygó Hold. A jövőbeni eredményekért pedig személyre szabott ajándékokat, meglepetéseket kaphattok majd.

- És milyen lesz az Estiskola kívülről?
- A struktúra mivel bevált, marad. Az új grafikai megjelenés Hegedűs-Gáspár Verát dícséri. Nagy köszönet ezért Verának, aki nem csak gyors és pontos munkát végzett, de szívvel-lélekkel egy olyan új világot teremtett, ami igen közel áll ahhoz a világhoz, amit az Estiskola képvisel.

- És a sulirádió?
- A sulirádió, ahogy eddig is, napi 24 órában sugározza adását. Török József adásvezető a sulirádió vezetője, ahogy eddig is, esténként estiskolások készítik a műsorokat, tehát a sulirádióban nincs változás.

- Változik-e hogy ki, mit, hogy tölthet fel ide, változik-e a beiratkozás menete?
- Nem, a célok nem változnak, az Estiskola továbbra is ingyenes, bárki beiratkozhat hozzánk, aki vállalja a nevét, és elkészíti a leckéket. Az Estiskola szellemiségének iránya, a "látásoktatás", a film, fotó, rádió, vers, beszélgetések, találkozók ugyanúgy alappillérei ennek a közösségnek. Minden kézzel készül továbbra is, szabadidőben, egymásnak, hogy segíthessünk.

- A táborokkal mi a helyzet?
- Amint itt a jó idő, szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy akár kötetlen formában, akár tematizált beszélgetésekkel, élő képelemzésekkel a kertben, szakmai előadókkal, vitaestekkel folyhasson az a háttérmunka, ami eddig a táborokban történt. Ennek a hogyanja az elkövetkező hónapok alatt fog kikristályosodni, ötleteink vannak, lehetőségeink is, külsőben, stúdióban, laborban, tehát aki szeretne nem csak virtuálisan találkozni, ezekre is lesz megoldás.

Összefoglalva: az Estiskola céljai nem változtak. A dizájn megújult, a tartalomban a szakköri, rádiós és más közös munkákban nincs váltás, a közösség továbbra is nyitott kapukkal és szívvel várja a fotó, film és rádiózás barátait.

Szeretettel: Hegyi Zsolt pedellus, Török József adásvezető tanfelügyelő és Koren Balázs technikai mindenes.

Ahogy azt már az előző filmjében is elmondta Gyufa, 2009. szeptember 25-26-27-én festős és takarítós tábor lesz Taliándörögdön az Ősök Házában Gyufa és Mariann szervezésében. Program: színpad gerendáinak kezelése, festése, ház kitakarítása, kert rendberakása. Jelentkezni továbbra is Mariannál és/vagy Gyufánál lehet e-mailban (kattints a nevükre). Néhány fontos változás van! Egyrészt velünk lesz Bandi bácsi is, aki a Dörögdi Fesztiválon festeni tanított, másrészt Hegyi pedellus a festékek árát átvállalta, Szőke ofő pedig felajánlotta, hogy a Mogyorók házában lehet lakni, és a hűtőgépben vannak húsok, meg van tészta meg vannak konzervek is, vagyis enni is volna mit, apróságokkal kell csak kiegészíteni. Tehát amiről a táborlakóknak kell gondoskodni, az innivaló, kenyér, ilyesmi. Hozzatok meleg játszóruhát, cipőt, mert itt az ősz.

Gyufa és Mariann a Dörögdi Fesztivál után úgy döntöttek, hogy a nagyszínpad tartószerkezetét szeretnék megóvni és elhatározták, hogy társadalmi munkában egy festő tábort szerveznek. Ennek a felhívásnak részleteit láthatjátok ebben a videóban. Ezen kívül egy elsuhanó madár is hallható a filmben, amely némi riadalmat okoz a felhívást tevő szövegében. A tábor időpontja: szeptember 25-26-27. Helyszín: Taliándörögd, Ősök Háza. Vázlatos program: színpad gerendáinak kezelése, festése, ház kitakarítása, kert rendberakása. Jelentkezni jelen esetben Mariannál és/vagy Gyufánál lehet e-mailban (kattints a nevükre).

A második őszünkbe kezdünk bele, ha mint iskola nézzük, ez a második őszi szemeszternek is nevezheztő. Ennek is köszönhetően jónéhány frissítésbe, javításba és nem kevés új feladatba fogtunk bele. Néhányat megemlítenék, a teljesség igénye nélkül.

- új videolejátszó (tesztüzemben vagyunk még vele, reméljük mindenkinél működik)
- új hanglejátszó (a rádió rovatban kell majd figyelni)
- szélesebb sablon (700 pixeles képekre lehetőség)
- az estiskola motorjának frissítése, ami elvileg ma este lesz, remélhetően probléma nélkül
- kisebb technikai, működési dolgok javítgatása, finomítása

Mindemellett új fejezeteket is nyitunk hamarosan. Az egyik az a Szorgalmik című fejezet lesz, ami részben a mostani Szakkörben lévő szorgalmik és az Olvasókönyv összevonásából fog létrejönni, de a filozófiája úgymond ennél azért bővebb lesz. Röviden a lényeg az, hogy a Szakkör lesz a házi feladatok, elemzések helye, a Szorgalmi fejezetben pedig az általatok nem házinak beküldött képek, filmek, írások, de akár zenék, hangfelvételek találhatóak majd. Itt ebben a fejezetben majd mi is úgymond szorgalmiból leszünk jelen, ha valami megtetszik és lesz róla mondanivalónk, elemezzük, beszélgetünk róla, de nevéből adódóan mi is csak mint szorgalmi munka végezzük majd ezt.

A másik nagy fejezet az Ősők Háza nevet (és domaint is) fogja viselni. Itt lesz megtalálható minden, ami Taliándörögdhöz, az Ősök Házához, az ottani történelemhez, programokhoz köthető, legyen szó akár írásról, képről vagy filmről. Érdemes lesz benézni azoknak is majd ebbe a fejezetbe, akik a Szőke-féle dörögdi nyári osztályfőnöki órákat látogatták.

Azon is dolgozunk, hogy az Estiklopédiát összevonjuk a Szertárral, vagyis a szertárban található felvételek, beszélgetések vagy illusztrációk az estiklopédia rendszerét színesítsék, bővítsék. Természetesen az eddigi részek, feladatok és helyzetek tovább működnek, tehát a fő csapásvonal a leckék iránya marad, a feladatoké, értékeléseké, a fent leírt dolgok pedig a közösséget hivatottak szolgálni. Sok új leckénk is lesz, hamarosan kerülnek fel a Szakkörbe majd, amint a technikai frissítéseken túl leszünk.

Nem olyan soká el szeretnénk indítani - előbb kísérleti jelleggel - az Estiskola rádióját is. A Tilosos Szőke rádiózik műsor természetesen megy tovább, csak saját stúdióból, ezen felül pedig a ti közreműködésetekre is számítunk, akár zenei összeállítások, akár riportok, interjúk, mesék, elbeszélések formájában.

Itt van tehát az ősz, reméljük mindenki jól töltötte a nyarat, és újult energiákkal tud ismét bekapcsolódni a munkákba itt is, külditek a leckéket, elemzitek egymás munkáit, beszélgettek a fórumban, szóval hajrá mindenkinek, és a fentikekkel kapcsolatban pedig várjuk a hozzászólásokat, véleményeket akár itt is, de talán jobb lenne ezekről a fórumban beszélgetni.

Újnőkorszak

Kedves Mindenki!
Szeretettel meghívlak Benneteket egy - főleg a korombeli csajok számára - érdekes könyv bemutatójára, amelynek címlapján szerénységem által készített fotó díszeleg. A bemutató 2008. június 24-én 19 órakor lesz, a helyszín: Platán étterem és kávéház, VI. kerület, Városligeti fasor 46-48.
Gáts Krisztina Beáta

A hírhez annyit mindenképpen hozzá kell tennünk, hogy a címlapfotót az estiskoláról már ismerhetitek, hiszen Tina második leckeként küldte azt be hozzánk, kapott is érte három malacot, és a kép Horváth Júliának is felkeltette az érdeklődését, hogy felhasználja a könyve borítójának illusztrálásához.
Pedellus

Hamarosan lezárul a táborba a jelentkezés, hisz a határidő vasárnap este lejár. Arra kérek mindenkit, aki még szeretne velünk lenni május 9-10-11-én, hogy küldje el a jelentkezési lapját, és töltsön fel leckéket, hogy a többiek is megismerhessék.    

Akik eddig jelentkeztek: Medvegy Bara, Nádasdy Nóra, Pap Árpád, Kovács Gyula, Kepes József, Gerlei Gábor, Székely Dávid, Héjja Balázs, Mácsai Ferenc, Bobák Csaba, Gulyás Ákos - és természetesen velünk lesz Kovács Tamás és persze Szőke meg Hegyi is.    

Lesznek szabadon végezhető helyzetek, saját ötlet megvalósítására, és lesznek olyan feladatok is - cendélet, kompozíció, világítás, portrézás, képelemzés - amikben szeretnénk vezetett feladatmegoldásokat is végezni.

Egy év után új címlapot kapott az Estiskola, hála Koren Balázsnak, reméljük tetszik majd nektek is. A struktúra lényege, ami megjelenik a címoldalon, hogy az irányító gombok az oldalsávokban vannak, a középső hasábban pedig mindig a legfrissebb képeket, filmeket, információkat láthatjátok. Négy tömb különíthető el, tömbönként öt bejegyzés látszik. Mindig az a tömb kerül felülre, ami épp a legfrissebb, a tömbön belül nagy képpel a legújabb, kisebbekkel a következő bejegyzések láthatóak. A negyedik tömb az értékelések címet kapta, ahol azt tudjátok nyomon követni, hogy hol születtek utoljára elemzések, értékelések, tehát Szőke és Hegyi hol tart a munkáitok elemzésében. Ami még érdekesség, hogy a legutolsó hozzászólásokat is megtaláljátok az oldalsávban.
   Kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, meglátásaitokra, nézegessétek, teszteljétek az új címlapot.

Egy éves az Estiskola körülbelül, mármint hogy nagyjából, mert egyrészt mi Andrással régebb óta csináljuk, csak azt ti nem láttátok, mert az még úgymond offlájn ment, hogy mire elindul rendesen, addigra lássátok. Legyen mit. De mondjuk körülbelül egy éves. Valahogy úgy. Hegyi meg azt találta ki, hogy mi lenne, ha mindenki, aki tag, elkezdené újra a leckéket, már aki küldött be, aki nem az meg küldjön, és hogy ez érdekes lehetne, hogy azóta mi változott, hogy mondjuk máshogy csinálnátok ma meg az elsőt, vagy a másodikat, máshogy mutatkoznátok be. Persze lehet az új leckéket is, meg minden megy tovább, csak ez egy ötlet.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a 2007-es Művészetek Völgye program idején lejöttek Taliándörögdre és meglátogattak bennünket, segítettek a munkában, egyben kérünk mindenkit, aki ott volt, hogy akár képben, akár filmben, akár írásban élményeit, a történéseket ossza meg a többiekkel, vagyis élménybeszámolókat várunk, nem csak mi, hanem azok is, akik nem lehettek velünk.

Azt nem mondanánk, hogy mostantól minden hónapban pontosan ilyenkor lesz, de törekszünk arra, hogy havonta egyszer mód nyíljon egy személyes találkozóra is. Az első, Turay kiállításon történt ismerkedési délutánt követően tehát a második összejövetelre

2007. június 8-án (péntek) 17 órától 19.30-ig kerül sor.

Mivel az időpont viszonylag közeli, így kérünk benneteket, hogy jelezzetek vissza, hogy tudtok-e jönni, valamint az is nagy segítség lenne, ha olyan helyet is ajánlanátok, ahol viszonylag zavartalanul le tudunk ülni beszélgetni egymással. Minden regisztrált tanulónkat várjuk szeretettel, és ha van olyan képetek, munkátok, amit szeretnétek személyesen megmutatni, beszélgetni róla, elemezni, akkor azokat is hozzátok magatokkal.

Ákos jóvoltából a hely is biztosított a kertjükben - tehát a cím és az elérhetőségek: Budapest, XI. kerület, Túrkeve utca 3. Megközelíthetőség: 41-es és 250-es busszal az Etele térről (cca. 15 perc), valamint 141-es busszal a Kosztolányi Dezső térről (cca. 25 perc) és a Torma utcánál kell leszállni. A megközelítéssel kapcsolatos kérdésekben keredssétek Gulyás Ákos osztálytársunkat az estiskola kukac gulyasakos pont hu mailcímen. Arra gondoltunk, hogy mivel péntek is van, meg oda is kell érni, így Ákos már körülbelül 4-től vár mindenkit, hogy 5-re tényleg oda is érjünk. Képeket hozzatok.

Ákos készített egy szuper képes útitervet is a gulyasakos.hu oldalon, tessék megnézni.