(Szétkaszabolt tizennégysoros az alkotók gyötrelmeihez)

Karima sem jutott nekem a parnasszuson,
kitoltak onnan verseim: mind ócska rima!

Kilincsel most a harag, asztalra csap
kérdőn a düh, kaphat-e mást aki lincsel-

ni akar a dzsumbuj zajló rejtekében,
s kinek szomja szakad, mint a Niagara?

Moralista beszéd elkésett rég, szanaszét
hevernek verslábak, és a kitépett mora-lista

csak rám hull, és a vértelenségig tátog
vele minden felvágott és kihúnyt csakrám.

Sárt hozott mindez a kezembe, maró salakot,
legyen hát minden toll, és minden papír átkozott,

ócska rima verseim pedig rímteledjenek szét,
s taszítson le ismét magáról e baljós karima!

2006-2016

Új hozzászólás