Hangos levél bátyámnak hitről, hitetlenségről, vallásról és a szent dolgokról. Folytatása következik!

Hozzászólások

37
Értékelem!
46
Értékelem!

Előrebocsájtom, hogy megrögzött ateista vagyok, ezért lényegében egyet értek Zsolttal. De mert a téma érdekel, néhány a műsor hallgatásakor született gondolatot leírok.

Az istenfogalom emberi képződmény, ezért jó volna itt az elején tisztázni, hogy melyik istenről van szó! Ezzel persze máris sértek, mert sok keresztény természetesnek tartja, hogy Isten csak egy van. Mármint a keresztény, aki igazából zsidó, mert a kereszténység és az iszlám a zsidó monoteizmus továbbvitele.

Ezután szóba kerül, hogy vannak-e szent dolgok egy ateista számára. Szigorúan véve a szavak értelmét, nincsenek. De vannak fontos és vannak nagyon fontos dolgok, értékek, olyanok amelyek erkölcsi útmutatást adnak. Szerintem mindegy, hogy valaki hisz-e istenben (Istenben), az a fontos, hogy legyen erkölcsi és etikai mércéje, elsősorban a cselekedeteiben. De sokszor a beszéd és főleg az írás, cselekedetnek számít.

Hit Gyülekezet. Akinek az a fajta terápia segít, lelke rajta. Nekem nevetséges amit művelnek, de másnak, mivel nagyon behatárolja a lehetőségeit, segíthet.

Kell-e ismerni a keresztény hitvilágot? Kell, mert az európai kultúra egyik meghatározója. De kell ismerni a görög mitológiát is, mert az szintén meghatározó.

Szó esik a Bibliáról. Nem tarom szent iratnak, nem Isten, hanem emberek döntötték el, hogy mi legyen benne. De, kulturális és történelmi szempontból is fontos mű.

Papok. Két évezredig a hatalom részesei voltak, ezért olyanok mint a politikusok.

Az ima. Lehet a hívőnek napi rutin és ezt egyáltalán nem ítélem el. De, lehet a kétségbeesett tehetetlenség feloldása is. Akkor sem ítélem el.

Valami olyasmit mond Zsolt a vége felé, hogy a hit nem más, mint mese. Szerintem ez sokkal bonyolultabb, semhogy így elintézzük. Az istenhit hétköznapjai és tanítása, valóban sok meseszerű elemet vonultat föl. De az emberi szükséglet, amely kitermelte, nagyon is komoly dolog. Embertársaink nagy részét megrémíti az az érzés, hogy nagyrészt felelősek önmagukért és amiért nem felelősek az pedig maga a káosz.

Kíváncsian várom a folytatást.

53
Értékelem!

Tamás, József Attiláé érzelmi tehetetlenségi nyomaték számomra, tökéletesen átélhető érzet, de időleges. Tartósan számomra nem működik. Várom a véleményed.

Aureliano, Bunuel nagy kedvenc, jó agya van, érdekes okfejtés, a második részben ki fogok térni a filozófiai körre is, már ami ebből általam befogható szelet.

39
Értékelem!

Luis Buñuel mondta: Ateista vagyok Isten kegyelméből. Szerintem József Attila is hasonlóval küzdhetett, nehezítve persze saját belső bajaival. Nagyon szép a vers. Itt van kicsit részletesebben Buñuel eszmefuttatása (az egyszerűség kedvéért magyarul):

"Képzeljük azt, hogy nem létezik véletlen, és a világ teljes történelme, pontosan és érthetően levezethető pár matematikai képlet segítségével. Ebben az esetben szükségszerű volna hinni Istenben, feltenni, hogy kikerülhetetlen egy nagy órásmester aktív jelenléte, egy felsőbb szervező lényé.

De Isten, aki mindenre képes, nem tudott volna pusztán szeszélyből egy olyan világot teremteni, ami ki van szolgáltatva a véletlennek? Nem, válaszolják a filozófusok. A véletlen nem lehet Isten teremtménye, mivel az Isten tagadása. Ez a két fogalom antinómikus. Kölcsönösen kizárja egymást.

Hit híján (és meggyőződve arról, hogy ahogy minden más dolog, a hit is sokszor a véletlenből születik), nem látom, hogy tudnék ebből a körből kilépni. Ezért van az, hogy nem lépek bele.

A konzekvencia, amit ebből magam számára levonok, saját használatra, nagyon egyszerű: hinni és nem hinni ugyanaz a dolog. Ha ebben a pillanatban bebizonyosodna számomra Isten fényességes létezése, semmi nem változna a viselkedésemben. Én nem tudom hinni, hogy Isten megállás nélkül engem figyel, hogy foglalkozik az egészségemmel, a vágyaimmal, a hibáimmal. Nem tudom elhinni, és bármilyen esetben elfogadni, hogy megbüntethet az örökkévalóságig.

Mi vagyok én neki? Semmi, egy árnyék a sárban. Elmúlásom olyan gyors, hogy semmi nyomot nem hagy. Egy szerencsétlen halandó vagyok, nem számítok sem térben, sem időben. Isten nem törődik velünk. Ha létezik, olyan mintha nem létezne. Érvelés, amit régebben így foglaltam össze: Ateista vagyok, Istennek hála. Képlet, ami csak látszólag ellentmondás."

40
Értékelem!

- József Attila -

NEM EMEL FÖL

Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba.
Fogadj fiadnak, Istenem,
hogy ne legyek kegyetlen árva.
Fogj össze, formáló alak,
s amire kényszerítnek engem,
hogy valljalak, tagadjalak,
segíts meg mindkét szükségemben.
Tudod, szivem mily kisgyerek -
ne viszonozd a tagadásom;
ne vakítsd meg a lelkemet,
néha engedd, hogy mennybe lásson.
Kinek mindegy volt már a kín,
hisz gondjaid magamra vettem,
az árnyékvilág árkain
most már te őrködj énfelettem.
Intsd meg mind, kiket szeretek,
hogy legyenek jobb szívvel hozzám.
Vizsgáld meg az én ügyemet,
mielőtt magam feláldoznám.

Első meghallgatás után ez a vers jutott eszembe. Meghallgatom még egyszer aztán megpróbálok néhány gondolatot összeszedni erről az engem is érintő témáról.

61
Értékelem!

Ti mondtátok adás alatt:

- szerintem kezded felfújni, amit nem kéne.
- Az ateista olyan címet ad. ÉN és az Isten. A hívő: Isten és én.
- Amit nekem adsz, mindenkinek adod, mondja a földi hatalom, amit mindenkinek adsz, nekem adod, mondja az égi hatalom... :))) cca valahogy így írta W.S. A teljesség felében... Valahogy ez összegzi sztem. A valóságkép persze más lehet, ez az idea része...
- Egyszer majd beszélek AMQS-ről, aki spanyol nő és blogot írt. Ő írta:Isten Ma reggel úgy döntöttem, hinni fogok istenben. De amikor mentem fürödni, egy feliratot találtam a tükrön: "aki nem hisz benned, az Én vagyok". És, igazság szerint, nyomasztó tehertől szabadított meg.
- Szerintem meg most mások számára van kerek életműve PT-nek.
- isten az filozófiai és kulturális kérdés szerintem.
- Én is azt gondoltam, hogy Pajort elvesztettük, de a legutóbbi dala szégyellem, de tetszett.
- az Ószövetség nem gyónós dolog, az annál régebbi
- filozófiailag: ha van egy mindennél nagyobb, az nem törődik a mindennél kisebbel.
- Istennel semmi bajom, nem baj, hogy nincs.
- Zsolt egyházzal, helytartókkal áll vitàban.
- Szokták mondani: zuhanó repülőgépen viszonylag kevés az ateista.
- a gyónással nem vagyok kibékülve, azzal hogy eredendően bűnös lennék és ezt folyton be kellene ismernem.
- Számomra isten kérdése a teremtés kérdése. teremtett világban élünk, vagy tényleg a semmiből lett valamit?
- gyorsan tullendultunk azon a gyenge labakon allo felmondaton, hogy a hirtelen jott hit nem hit, csak befele szolo erogyujtes
- Mohamed nem Isten, hanem próféta. Az ő istenük Allah.
- Ó, Tamás, hibát sokat lehet találni benne(m). de lényeg, hogy értetted, mirekire gondoltam.
- a bűnözés katolikus dolog, de a protestáns sem jobb, mert ők azért nem bűnösök, mert minden eleve elrendeltetett
- ne az intézménnyel vitatkozz már, hanem a hittel magával, vagy Istennel, az tökösebb
- Azzal a bosszúálló vénemberrel, aki azt mondta, hogy: 7 Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. 8 És elszéleszté õket onnan az Úr az egész földnek színére; és megszûnének építeni a várost. 9 Ezért nevezék annak nevét Bábelnek; mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széleszté el õket az Úr az egész földnek színére.
- Vagy azzal, aki viccből elküldte a az ő hívét és mondá:Vedd a te fiadat, ama te egyetlenegyedet, a kit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijának földére, és áldozd meg ott égõ áldozatul a hegyek közûl egyen, a melyet mondándok néked.
- és ha azt mondja: elmondhatatlanul szenvedek, ölj meg?
- Ja bocs, csak vicc volt. Nem kell megölnöd, most, hogy már mindketten tudjátok, hogy megtetted volna.
- Gerlei Gábor, azért ez irodalomnak elég ütős.
- De nem vívja ki a tiszteletem.
- nyilván istennek meg szánalmas.
- Amúgy az antigoné is ütős, mégse emelünk templomot neki.
- dehogynem, olyan köralakút ahol lent szerepelnek az emberek.
- Ha van isten és hagyja, ami itt a földön zajlik, hát restellheti magát, de nagyon.
- ha van Isten, szarik ránk, vagyis még azt sem.
- Azt mondja, hogy azért méri rád a megpróbáltatást, hogy majd azzal neked jobb lesz. No persze. A holokauszttól tényleg jobb lett.
- Zsolt: mindez tényleg kultúrkérdés, nem isten és nem hit kérdése szerintem. Azt gondolom, hogy ez így nagyon felszínes, még akkor is azt gondolom, ha meg sem vagyok keresztelve, sem semmilyen felekezet tagja nem vagyok.
- Ha valaki kövér, az fogyjon le, mondtam már !
- Akivel vitában állsz, az egy tömegelvűség, és intézményi hálózat, egy "földi hatalom" leképződései
- Szerintem félreérted.
- Az intézményi vallás hitványsága a mögötte levő gondolat hiteltelenségénekl a következménye.
- Kultúrafüggő, mert a zsidókeresztény kultúrkör istenfelfogása is más, meg a buddhistáé is. És akkor arról a kognitív disszonanciáról még nem is esett szó, amivel pl Szegedi Csanád kényszerült szembesülni.
- én nem érzem a magam mérlegét pozitívnak, de kevés az én bűnöm és arra nem gyógyír a szeretet.
- nekem sok bűnöm van, remélem, addig jó, amíg van.
- voltak gondolatok, amikre azt mondtam, hogy baromsag, de ez rendben van, az jobban zavart, hogy csak a vege elott kezdtel hittel es istennel foglalkozni, a tobbi a szervezetekrol szolt, ahogy korabban mar emlittetett
- 2 rész majd erről is szól.
- oké, reakció a műsorra: bármilyen meglepő, a vázolt jelenségek elítélésével egyetértek , még a vágyakkal is.
- nem véletlen sejlett fel bennem a WS idézet
- én alapvetően az antidogmatikus nézetekkel értek egyet, és szerintem te is...

Új hozzászólás