hír

Szavazz, ha tetszik!

Szavazz, ha tetszik!

Mától új funkcióval bővült a látszóteres életünk - a hozzászólásokra, kommentekre szavazatot adhatsz, ha tetszik. Ez nem helyettesíti a szöveges választ, de jelezheted vele a bejegyzés írójának, hogy egyetértesz vele, hogy amit írt, az találkozik a te gondolataiddal is, mintegy bátorításként visszajelzést adhatsz és kaphatsz. Ez a lehetőség csak azok számára elérhető és látható, akik regisztrált tagjaink és be is lépnek az oldalra. Használjuk bátran!

19. ábra

3. rész: A honlapról

A válaszadók a hetente többször kategóriát jelölték meg az oldallátogatási gyakoriság tekintetében a legnagyobb arányban, de közel hasonló arányban vannak azok, akik ritkán, naponta többször vagy egyszer látogatják az oldalt (37. ábra). A válaszadók között a nőkre volt jellemző, hogy ritkán látogatják az oldalt, a férfiakra pedig, hogy hetente többször.

19. ábra

A leggyakrabban azok látogatják a latszoter.hu-t, akik maguk is rádiósok és egyben fotósok is; őket a rádiósok követik (38. ábra). Mindkét csoportról elmondható, hogy háromnegyedük legalább naponta belép az oldalra. A fotós-videós válaszadók kétötöde hetente többször, újabb egy-egyötöde naponta egyszer, illetve többször lép be az oldalra. A tartalommal az oldalhoz hozzá nem járuló látogatókat a hetente többszöri belépés jellemzi leginkább.
Nem tapasztalható egyértelmű mintázat a honlaplátogatás gyakoriságát illetően az életkori kategóriákat véve alapul (39. ábra).

20. ábra

Azok a válaszadók, akik nem tagjai más fotós-videós közösségnek, minden gyakorisági kategóriában nagyobb arányban képviseltetik magukat, mint a más közösségben is tagsággal rendelkezők (40. ábra). A más fotómegosztó oldalon nem publikáló fotós válaszadók a naponta látogatók között lényegesen nagyobb arányban fordultak elő, mint a máshova is feltöltők.
A latszoter.hu látogatói között minden gyakorisági kategóriában vezetnek a Facebookot naponta többször is látogatók (41. ábra).

21. ábra

Azok a válaszadók, akik az Estiskola beírt tagjai voltak, a ritkán, a naponta egyszer, a havonta egyszer, de még a latszoter.hu-t soha nem látogatók között is többségben vannak (42. ábra). Mindössze a heti gyakorisággal a honlapra belépők között találtunk nagyobb arányban nem volt estiskolásokat.
Nem állapítható az oldallátogatottság gyakoriságát befolyásoló markáns összefüggés abban a tekintetben, a válaszadók lényeginek ítélik-e meg az Estiskola-Látszótér átmenetet (43. ábra). A ritkább oldallátogatás és a nem lényegi változások között tapasztalható összefüggést vélhetően az oldal behatóbb ismeretének hiánya okozza.

22. ábra

Alátámasztja az egyik előző megállapítást a látogatottsági gyakoriságok bontása aszerint, hogyan minősítik a változásokat a válaszadók: a semleges és a kizárólag pozitív válaszok hullámzása mellett a többségében pozitív kategória csökkenése nem jelez a gyakorisággal kimutatható öszefüggést (44. ábra).
Összességében és nemenként is a legnagyobb arányban azok vannak a válaszadók között, akik legfeljebb egy órát töltenek alkalmanként a latszoter.hu-n (45. ábra). Őket valamelyest kisebb arányban követik a legfeljebb fél órát látszóterezők, és a több órát a honlapon töltők csak kis mértékben maradnak el arányukat illetően az alkalmanként csak pár percet tartózkodóktól.

23. ábra

Szembetűnő a különbség az oldalon eltöltött idő vontakozásában aszerint, ki mire használja a latszoter.hu-t (46. ábra). A tevékenységcsoportok egyike sem mutat azonosságot az együttes megoszlással: a látogatók leginkább fél órát, a fotósok egy órát, a rádiósok több órát töltenek alkalmanként az oldalon.
Ismételten nem az életkor az, ami meghatározza melyik látogató mennyi időt tölt az oldalon, de a fél- és az egy órát látszóterezők a 25-35 éves kivételével minden más kategóriában dominálnak (47. ábra).

24. ábra

A válaszadók közül hosszabb időt azok töltenek az oldalon, akik nem voltak estiskolások, míg utóbbiak a fél órát vagy kevesebbet látszóterezők között vannak nagyobb arányban (48. ábra). Azok vannak többségben a több mint pár percet az oldalon töltők között, akik lényegi változást érzékeltek az átállás óta.
Nem látszik lényegesen befolyásolni az oldal látogatottságát az, hogyan értékeli a válaszadó az oldaon bekövetlkezett változásokat (49. ábra), bár az azokat többnyire pozitívként minősítők csekély mértékben több időt töltenek az oldalon, mint a változásokat semlegesnek gondolók.

25. ábra

Nem jellemezhető egyértelműen az oldallátogatások gyakoriságának és azok hosszának összefüggése (50. ábra). A több órát az oldalon töltők száma csökken, a két percnél kevesebbet töltőké pedig növekszik a gyakoriság csökkenésével; a többi kategória esetében az ingadozások nem definiálhatók összefüggésként.

(Előzmény. - Folytatás.)

Fessünk tojást a nyuszinak!

Fessünk tojást a nyuszinak!

Dóczy Ferenc látszóteres tagunk játékra hív mindenkit! Fessünk tojást a nyuszinak! Ha ellátogatsz a doczy.hu kreatív informatika oldalára, egy egyszerű eszközzel kiélheted saját őrületed, festhetsz sárga, kék, piros, zöld tojást, csíkkal, csillaggal, pöttyökkel akár, és ez még nem minden, mert a kész munkát elküldheted képeslapként ismerőseidnek, barátaidnak, leendő locsolóidnak! Tojásra fel!

Köszönet mindenkinek, aki pozitív gondolataival, cselekvő segítségével és adományaival hozzájárult ahhoz, hogy Bender 24 órán belül reinkarnálódhatott és így újra szólhat a Látszótér Rádió. Az Alapítványra érkezett adományaitok naprakész állapotát a Bevételek és kiadások oldalunkon követhetitek nyomon. 

Kedves Látszóteresek! Az Alapítvány oldalán közzétettünk egy táblázatot, amiben a bevételeinket és kiadásainkat lehet nyomon követni. Ez egy új menüpont, a neve Bevételek és kiadások. Várjuk további felajánlásaitokat, hogy szép hosszú legyen a lista!

Bajban vagyunk, a segítségetekre van szükségünk! Ma délben Osztap Bender, a Látszótér Rádió adásvezénylő laptopja meghalt. Szerviz szerint a gép javítás ára messze meghaladja annak értékét. Ezért hogy ne legyen nagy fennakadás a rádió üzemelésében, vásárolnunk kell egy használt Mac számítógépet. Ez a nem tervezett költség most nagy problémát jelent az Alapítvány és a mi zsebünknek is. Kérjük, ha tudsz segíteni abban, hogy összejöjjön a gép ára, tedd meg, hogy az Alapítvány alábbi számlaszámára (vagy Paypal-on keresztül) adományt küldesz.

CIB Bank - 10700581-67301229-51100005 IBAN: HU59 1070 0581 6730 1229 5110 0005 SWIFT/BIC: CIBHHUHB A PayPal rendszeren keresztül:

A közlemény mezőbe feltétlen írd be, hogy ADOMÁNY! Hálásan köszönünk minden pénzbeni segítséget. Amíg az új Bender gépet nem tudjuk üzembe állítani, addig az esti műsorok kivételével - azok remélhetőleg rendben le tudnak menni - adásszünet van.

10. ábra

2. rész: Az Estiskolától a Látszótérig

A válaszadók közel kétharmada az Estiskola beiratkozott tagja volt (19. ábra). Jelentős a különbség nemenkénti bontásban e tekintetben: a női válaszadóknak majdnem háromnegyede, míg a férfiaknak csupán háromötöde volt beírt estiskolás.

10. ábra

A volt estiskolás válaszadók harmada nem aktív látogatója a latszoter.hu-nak, míg a nem estiskolások négyötöde látogatja a honlapunkat (20. ábra).
   Jelenleg is aktív fotós vagy videós a volt estiskolás válaszadók egyharmada, a nem estiskolások ezen aktivitás alapján fele-fele arányban oszlanak meg (21. ábra).

11. ábra

Tendenciájában hasonló megoszlást tapasztalhatunk a válaszadók Estiskola-, és más fotós-rádiós közösségi tagsága esetében is: a volt estiskolások háromnegyede, a nem estiskolások kétharmada nem tagja más alkotó közössének (22. ábra).
   A más fotómegosztó oldalra feltöltők között valamivel több mint felearányban találunk volt estiskolásokat, míg a csak a latszoter.hu-ra feltöltőknek több mint kétharmada volt estiskolás (23. ábra).

12. ábra

A volt estiskolások gyakrabban használják a Facebookot: számuk majdnem kétszer annyi a naponta többször a közösségi oldalra látogatók között, mint az estiskolai tagságal nem rendelkezetteké, és a naponta egyszer benézők között is majdnem másfélannyi (24. ábra). Ugyanakkor a soha nem facebookozók között több mint háromszor annyian vannak volt estiskolások.
   A válaszadók közel kétötöde úgy ítélte meg, nem hozott számára lényegi változást a az Estiskola Látszótérré alakulása: a női válaszadók inkább érezték ezt a változást, megoszlásuk közelít a fele-fele arányhoz (25. ábra).

13. ábra

Nyilván nem meglepő, hogy az oldalt ritkán látogatók körében lényegesen nagyobb azok aránya, akik nem érzékelték lényegesnek a változást; az oldalhoz alkotással hozzá nem járuló látogatók egyharmada érzékelt lényegi különbséget, az aktív látogatók között a lényegi változást érzékelők aránya több mint kétszerese a nem aktív látogatókénak (26. ábra).
   Másfélszer nagyobb arányban tekintik a fotósok-videósok lényeginek a változást, mint a rádiósok, ám két és félszer nagyobb a fotósok körében azok aránya, akik nem tekintik lényegesnek a változásokat, mint a rádiósokéban (27-28. ábra).

14. ábra

Nem köthető jellemzően életkorhoz annak megítélése, lényegi volt-e a változás (29. ábra).

15. ábra

Az Estiskolából Látszótérré alakulás hatásirányultsága összességében a pozitív kategóriák felé tolódik, de jelentős a szemléletbeli különbség e téren a férfi és a női válaszadók között (30. ábra). Míg a nők válaszai között szerepel a többnyire negatív, a férfiaknál ilyen nincs; a nők legnagyobb arányban többnyire pozitívnak ítélték a változásokat, a férfiak több mint fele viszont semlegesnek.
   A lényeges számosságbeli eltérés ellenére hasonló az átalakulás megítélése az oldal aktív és nem aktív látogatói körében (31. ábra).

16. ábra

Az oldalon aktív tevékenységet kifejtők hasonló módon ítélik meg a változásokat: a fotós válaszadók fele, a rádiósoknak több mint fele többnyire pozitívnak értékeli a változásokat (32. ábra). A nem fotós és nem rádiós válaszadók esetében találkozunk többnyire negatív minősítéssel, és az ő esetükben a domináns válaszkategória a válaszaik legalább felét kitevő semleges.
   Többnyire semlegesnek ítélik azok a változásokat, akik nem is tekintik azokat lényeginek (33. ábra). Sokkal árnyaltabb a változások megítélése azok esetében, akik lényegiként élték meg azokat: esetükben a többnyire pozitív kategória a domináns.

17. ábra

A válaszadók több mint fele nem hiányol semmit az estiskolás időkből (34. ábra). A férfiak közel fele és a nők egyharmada számára viszont az átalakulás veszteséggel járt.
   A fotósok megközelítőleg fele-fele arányban jelezték, hogy hiányzik nekik pár dolog az Estiskolából (35. ábra). A rádiósok valamivel több mint kétötödében, az oldalt csupán látogatóknak pedig háromötödében szült hiányérzetet a változás.

18. ábra

A válaszadók életkori megoszlásában bontva a hiány megjelenését ismét nem jelenik meg egyértelmű tendencia (36. ábra).
   A szöveges választ adók leginkább Szőke Andrást (12) – főképp a látványát és nem a munkáját - hiányolják, de többször megemlítik a táborokat (6), a társaságot, a régi tagokat (3), illetve a videós képértékeléseket (2) is.

(Előzmény. - Folytatás.)

Rajzok és festmények - Tettamanti kiállítás

2013. február 26. (kedd) 18 órakor nyílik Tettamanti Béla grafikusművész Rajzok és festmények című kiállítása. A tárlatot megnyitja: Esterházy Péter. Közreműködik a Tettamanti Téma Jazz Combo zenekar. Megtekinthető a Petőfi Irodalmi Múzeumban (Budapest, V. kerület, Károlyi Mihály u. 16.) 2013. május 26-ig.

A Munkácsy- és Pulitzer-emlékdíjas képzőművész kiállításán az utolsó két évtizedben készült toll- és ecsetrajzokat, valamint akril- és olajképeket mutatják be, amelyeket a művész József Attila, Pilinszky János, Radnóti Miklós verseihez, Woody Allen, Parti Nagy Lajos, Háy János, Dragomán György, Tóth Krisztina és Békés Pál novelláihoz, valamint Lázár Ervin meséihez készített. Az irodalmi tárgyú munkák mellett válogatást láthatnak Tettamanti Béla ismert groteszk, szatirikus grafikai lapjaiból is.

1. ábra2. ábra3. ábra4. ábra5. ábra6. ábra7. ábra8. ábra9. ábra

2012.11.12-25. között kértünk Benneteket egy kérdőív kitöltésére, melyben megkérdeztük, kik vagytok Ti, miként értékelitek az Estiskola-Látszótér átmenetet, mi a véleményetek a honlap egyes részeiről, a közösségről és az alapítványról. A kérdőív elemzését részenként közöljük, és várjuk hozzászólásaitokat, valamint további kérdéseiteket.

1. rész: Ezek vagyunk mi

A kérdőívre rekordidő, 3 nap alatt beérkezett a válaszok nagy többsége, de rekordmennyiségű egyébként is az a pont 100 válasz, amit kaptunk. A válaszadók nemenkénti megoszlása aránytalan, közel kétharmada férfi (1. ábra).

1. ábra

Budapesti vagy környékbeli volt a válaszadók több, mint fele (2. ábra). A legközelebbi megyeszékhelyek között a Pécs környékiek vezettek (6 fő), őket a Székesfehérvár (5 fő), a Győr (4 fő), a Kecskemét, a Szeged és a Tatabánya (3-3 fő), valamint a Debrecen, a Nyíregyháza és a Vác (2-2 fő) környékiek követték. Ezen kívül kaptunk választ Békéscsaba, Csíkszereda, Edinburgh, Érd, Glasgow, Madrid, Schwandorf, Szekszárd, Szombathely és Zalaegerszeg környékéről is. Főleg Budapest környékéről válaszoltak nagyobb arányban férfiak, mint nők, utóbbiak között a lakóhely tekintetében alig van számszerű különbség.
   Aktív látogatója az oldalnak a válaszadók közel háromnegyede (3. ábra). A férfi válaszadóknak több mint háromnegyede aktív latszoter.hu-látogató, és a nők közel kétharmadáról is elmondható ugyanez.

2. ábra

A válaszadók között 15 aktív rádiós és 41 aktív fotós/videós volt, ami viszont az átfedés miatt csak 48 főt jelent (4. ábra).
   Az oldalt aktívan látogatja az összes rádiós, viszont ketten az aktív fotós válaszadók közül bevallották, hogy nem követik naprakészen az oldalt (5. ábra).

3. ábra

Nincs lényegi eltérés az aktív fotós és rádiós válaszadók között a nemek arányában, bár az összes válaszadóénál valamivel alacsonyabb a nők aránya (6. ábra).
   A válaszadók közel fele 35 év alatti, s újabb közel harmada esik a következő tíz évnyi kategóriába (7. ábra).

4. ábra

A válaszadók korfája jelentős nemi különbségeket mutat (8. ábra). A legfiatalabb kategóriában a női dominanciát látunk, majd a legszámosabb (25-35, 36-46) kategóriákban a férfiak vannak többségben, a következő (47-57) kategóriában azonos arányban vannak férfiak és nők, míg a legfelsőben csak férfiakat találunk.
   Az aktív fotós válaszadók az összes életkori kategóriát lefedik, a rádiósok a fiatalabb kategóriákban találhatók (9. ábra).

5. ábra

Csak alig több mint a válaszadók negyede tagja más fotós/rádiós közösségnek és ebben inkább a férfiak jeleskednek (10. ábra).
   A válaszadók közel háromnegyede aktív látogatója a latszoter.hu-nak, bár egyötödük ezenközben más fotós/rádiós közösségnek is tagja (11. ábra).

6. ábra

Számában van, arányában nincs különbség a tekintetben a válaszadók között, hogy a latszoter.hu aktív fotósaként vagy rádiósaként tagsággal rendelkeznek-e más fotós-rádiós közösségben (12. ábra).
   Nincs jelentős különbség a válaszadó neme alapján aszerint, töltenek-e föl más fotómegosztó oldalra is képeket (13. ábra).

7. ábra

A válaszadók egyötöde csak más fotómegosztó oldalra tölt fel képet, és közel ugyanennyien vannak a csak a Látszótérre feltöltők (14. ábra). Összességében több az aktív fotós-videós tagunk, mint ahányan a válaszadók közül sehova sem töltenek fel képet.
   A leggyakrabban látogatott közösségi portál a Facebook, ahol a válaszadók közel háromnegyede naponta legalább egyszer, több mint fele naponta többször is jár (15. ábra). A Google+ már csak legfeljebb hetente vonzza a látogatók negyedét, a Twitteren a válaszadók több mint háromnegyede, iwiw-en pedig közel kétharmada soha nem jár.

8. ábra

A leglátogatottabb közösségi portálon a női válaszadók közel olyan aránya jár naponta többször is, mint a férfiak csupán naponta, s csupán egyötödük nem látogatja a Facebookot (16. ábra).
   A Látszótér nem aktív látogatói a naponta többször is a Facebookra látogatók között többségben vannak, arányuk a többi kategóriában többnyire elmarad az aktívan a Látszótérre látogatóké mögött (17. ábra).

9. ábra

A látszóterezők naponta többször látogatják a Facebookot: a legnagyobb arányban a rádiósok, bár a csak hetente facebookozók között is ők vannak többségben (18. ábra). A fotósok a naponta egyszer vagy a csak ritkábban facebookozók közül emelkednek ki, az aktív látogatók pedig a soha nem facebookozók közül.

(Folytatás.)

Oldman barátunk nekifogott egy rádiós műsorkészítő workshop szervezésének. Akit érdekel, kérjük, jelezze részvételi szándékát a fórumban, másrészt a tematikát és a helyszínt, időpontot is egyeztetni kell.
Itt találod a fórumbejegyzést!

2013. február 15-én (PÉNTEK) este 7-től tartjuk a Látszótér idei első találkozóját. Mindenkit szeretettel várunk, kezdőt és haladót, régi és új tagot, fotóst, rádióst, egy évadnyitó beszélgetésre, együttlétre. A helyszín szokásosan a Drunken Tailor. Természetesen Gonnok lesz most is a házigazdánk. Kérjük, hogy itt a hozzászólásoknál jelezz vissza, hogy láthassa mindenki, kikre számíthatunk, és azt is, hogy a hírt add tovább! A cím tehát: Budapest, VIII. kerület, Népszínház utca 26. (a Blahától nem messze).

Arcok és otthonok

A Betonút Galéria (Budapest, XIII. kerület, Gogol u. 9) szeretettel meghív minden érdeklődőt Balla Demeter Kossuth-díjas fotográfus Arcok és otthonok című kiállításának megnyitójára 2013. február 1-jén (péntek) 18 órai kezdettel. A kiállítást Kincses Károly fotómuzeológus nyitja meg. Megtekinthető 2013. március 29-ig hétköznap 8-17 óra között. Az eseményt a Fotoklikk élőben közvetíti, melyet ide kattintva tudsz nézni.

Boldog új évet kívánunk 2013-ra is minden látszóteresnek, szakkörösnek, rádiósnak és látogatónak, sok sikert, és hallgassátok velünk szilveszteri rádióműsorunkat is 2012. december 31-én este fél 8-tól hajnalig. Legyél velünk a chaten: http://latszoter.hu/chat Lejátszóban itt hallod: http://stream.tilos.hu/latszoterradio.m3u Weben itt hallod: http://latszoter.hu/radioplayer/radio.html Balla Demeter, Hegyi Zsolt és Török József 

Minden kedves tagunknak és látogatónknak meghitt, békés karácsonyt kívánunk képekkel, fényekkel, hangokkal, szakkörrel, rádióval, dióval és mogyoróval.  Ezzel a filmmel kíván Tama, Jóska és Zsolt személyesen is minden jót az ünnepre.

Bojtár Tamás: AliscaColor

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.) szeretettel meghív minden érdeklődőt Bojtár Tamás - AliscaColor című kiállításának megnyitójára 2013. január 9-én (szerda) 17 órai kezdettel. A kiállítást megnyitja Elblinger Ferenc tanár, közreműködik Pecze István harmonikán. Megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében 2013. február 5-ig.

Ízelítő a képekből!