Anna osztálya üdvözletét küldi és izgatottan várja a viszont-üzeneteket érdeklődő diákoktól és osztályoktól az Estiskola oldalain keresztül.

Mártinak - aki sok fontos alkotást, munkát, üzenetet küldött, fontos része volt az Estiskola korai szakaszában is - egy fontos házi feladata lett pont az ő szemlélete miatt az Estiskolán. Ez a házi feladat az én értelmezésem szerint pontosan a címből adódóan („Mindenki csinálja azt amit akar”) nem egy egyszerű primér megfogalmazás, hanem valahol a szabadságról, a játékról, a táncról, az örömről, a gyermekkorról is szól. Ezért érzem én jó választásnak az Anna üzenetét, amely egyrészt mozgófilmként érkezett ide, másrészt az Anna itt egy közvetítő szerepet, egy generáló szerepet is vállal. Fontos azt kijelentenünk, hogy nem csak egy egyszemélyes alkotást kaptunk Kanadából, hanem többször érkezett már attól a kis közösségtől üzenet, ami oldalunkra, akikről mi nagyon keveset tudunk. Másik világban, másik filozófiai rendszerben, és más anyanyelven beszélnek. Az arcokról látszik, hogy soktörténetű csoportról van szó, ázsiai és más típusú arcokat lehet a fiatalokon látni. Egyrészt nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy az Anna itt nem elsősorban csak az ő személyes történetét fogalmazza meg, hanem az ő személyes történetén keresztül (hiszen tudjuk azt, hogy ő pedagógus, ő is foglalkozik ezekkel a fiatalokkal) a fiatalokról, a fiatalok közösségéről tudunk meg többet - örömöt, táncot. Nem véletlen, hogy nem a filmszakmai elemzésbe kezdtem itt bele a Matek jelmezben című filmnél, hanem azt a fajta irányvonalat szeretném tudatosítani a többiekben is, akik olvassák az elemzéseket, hogy fontos ilyen fajta házi feladatoknak is érkeznie, ahol közösségről van szó. Talán nem nagyképűség azt mondani, hogy folyamatosan az Estiskolában bent zajló események nagy része is nem csak az individuumról, hanem a közösen gondolkozásról is szól folyamatosan feltételezve benne az egyént, az egyén döntéseit. Hiszen ha megnézitek a különböző alkotásokat és képeket, akkor azt látjátok, hogy ma már a hozzászólásokban folyamatosan mindenki kapcsolódik a másik munkájához a maga módján, tehát egy önszerveződő közösségként is létezik az Estiskolának ma már egy bizonyos szakasza. Ez nem egy kiválasztásos módszerrel, hanem önmagatok által létrehozott módon él és virágzik. Ezért tartom fontosnak Anna üzenetét, mert egy ugyanilyen élő és virágzó környezetről beszél, mesél. Az üzenet elsődleges lényege az, hogy bár ők egy másik világban vannak, még azt is megkockáztatnám, más körülmények között, és lehet, hogy amíg mi estiskolások Magyarországon sokszor egy-egy technikai dologgal sokat küszködünk, számítógépekkel, fényképezőgépekkel, kivetítőkkel, amikor táborok vannak, lehet, hogy abban a világban ezek a technikai eszközök szinte maguktól értetődőek. De abban azonosak vagyunk, ami szerintem ennek az üzenetnek is a lényege, hogy ők is játszani akarnak, ők is nevetni akarnak, ők is szeretnének bemutatkozni, és ezt tesszük mi is. Ebben nem a technika, hanem az üzenetek gyökerei azonosak. Ezek mind összességében a közösségről és a közösségben való játékról szólnak, amit mi a magunk módján Mácsai Feritől Gerlei Gabiig sokféle módon hozunk ide be munkában, életkorban, satöbbi. Küzdünk azért, hogy egy közösség legyünk. Én ezért tartom fontosnak ezt az üzenetet. Filmszerkezetben úgy gondolom, hogy a bevezetéssel, tárgyalással, bemutatkozással, a hangszerkesztési móddal egy nagyon szép kis gyakorlat ez, de mondom, elsősorban az számomra a fontos, hogy ezek a Kanadában élő gyerekek megtisztelnek bennünket a bizalmukkal még ilyen távolságból is. Még azt is feltételezem, hogy talán a kanadai internetes világban, a Kanadában felnövő gyerekek számára sokkal variábilisabbak a lehetőségek, hogy különleges oldalakat találjanak. Az, hogy ezek a gyerekek nekünk üzennek, az elsősorban azt hiszem az Annának is köszönhető, de véleményem szerint az Anna erőből, tudásból, pedagógiai szempontból nem tudná azt elérni, hogy időről időre nektek Estiskolásoknak üzenjelek a kanadai Estiskolások. Ezért tartom fontosnak a Matek jelmezben című házi feladatot. A film formában a maximális citromdisznót, az öt disznót szeretném megadni a csoportnak is, és szeretném, ha esetleg az Anna, ha lehetőség van rá, későbbiekben a csapatot is beírná vagy beíratná. Nagyon várom, hogy a további kis életükben lévő üzenetek ugyanúgy elérkezhessenek ide. (szőke) értékelés:

és tánc szeptember végén. Még nyilnak a kertben...

,
,

Itt ahogy megnéztük ezeket a videó filmeket azt szeretném mondani, hogy egyrészt nagyon örülök, hogy a mozgás házi feladatra Anna elküldte ezt a munkát, pontosan azért mert úgy gondolom, hogy nem csak képzőművészeti szempontból, hanem a film belső rendszerében a tánc szempontjából is, energetikai szempontból is a mozgással foglalkozunk, így megvan az öt disznó a mozgás házi feladatra. Ugyanakkor szeretném azt kérni, vagy avval a feltétellel adom meg az öt disznót, hogy amennyiben ha ez érthető és elfogadható, amit a videó üzenetben küldtem erre a filmre szeretném, hogyha ezekkel az észak amerikai indián mozgásokkal kapcsolatban az alkotó, a beküldő foglalkozna és segítene bennünket annál is inkább, mert mi nem fogunk tudni ilyen munkákat elkészíteni, tehát avval a feltétellel van meg az öt disznó, hogyha ugyanezen a házi feladaton még dolgozik a későbbiekben az alkotó. Úgy gondolom, hogy ez nem egy nehéz feladat, hiszen ez látszik a filmből is, hogy érdekli őt. A másik, hogy több olyan munkában, nem akarok most konkrétan neveket említeni, de több alkotó munkájában láttam azt, hogy valamilyen módon a rezonancia vagy a ritmus, az és itt nem elsősorban, hogy mondjam disco értelemben, hanem pont ha talán érthető, elfogadható, pont a kis videó hozzászólásban láthatóan a rezonancia a fontos. Több alkotásban megjelenik ez képzőművészeti szempontból is, kompozíció szempontból és egyáltalán formanyelvileg, ami ennél a filmnél is látható hogy mivel foglalkozik, mi a témája a dokumentum filmnek. Ezért szeretnék egy házi feladatot föladni, ami a Rezonancia házi feladat. Ez természetesen nem kötelező, de akit érdekel, aki ebben az irányban elindult már, annak szeretném ezt a házi feladatot föladni. (szőke) értékelés:

Annátol és az osztálytól - mindenki csinálja azt, amit akar.

Vannak gondjaim ezzel a filmmel, elsősorban a hanggal, egy idézetet hallunk a legelején, ezt a bizonyos klasszikus, nagy hullámot elindító mondatsor, Márti filmjének a kultuszmondatai, de ezt nem nagyon érzem kapcsolódónak az első képekkel. Aztán később értelmet kap az egész, hogy egy anzixot látunk megint, és azt jónak tartom, hogy ebben a matekfeladvány, a tábla, az osztály élettere, hála istennek a film második harmadában megjelennek az arcok, a gesztusok. Nagyon jó azt látni, hogy egy magyar nyelven készülő, magyarul íródó és működő oldalon, egyre jobban bejönnek olyan fiatalok üzenetei, akik ezt a nyelvet, ezt a kultúrát nem ismerik, csak közvetetten, de az a felszabadultság, az a gesztus, ami az utolsó snitteket is jellemzi, ami ott ki is merevedik egy pillanatra, az mégis azt jelzi, hogy hozzátok tartozunk, veletek együtt játszunk, és ez feledtet mindenfajta más filmi bizonytalanságot, azaz itt is jár szerintem a három citromdisznó a Márti leckéjére készült kanadai filmre. Mivel itt van alkotó, Pesovár Anna névvel érkezett be a házi feladat, és én őt kérném, hiszen nekünk nagyon fontosak az ottani világ ottani hangjai is, hogy ha rá tudja venni a csapatot akkor fordítsa le ezt a mondatot angol nyelvre, és erre a házi feladatra tudna még ismételni ezzel – nem azért, mintha ezzel valami baj lenne, hanem mert ebben még van lehetőség. Tehát megvan a három disznó, de nagyon várnánk, hogy az ő anyanyelvükön, ami lehet akár indián, akár angol, akár francia, szólaljanak meg ezek a mondatok; hogy ’Mindenki csinálja azt, amit akar!’. (szőke) értékelés:

Pontosan nem tudom meghatározni, hogy a hölgy melyik indián csoportba tartozik, a dal egy egész érdekes kapcsolódást indít el. Ha visszaemlékszünk a magyarországi népdalainkra, azokra a ritmusokra, amelyek népi és szakrális tavaszváró ritmusok amikkel a kikeletet várják és hívják, itt a hölgy hangja mögött is hallatszik, hogy van kísérete, a szívritmusnál picit gyorsabb sebességgel ismétel hangokat és ritmusokat, amelyek picit váltakozva lüktetésszerűek is, és ez sokban hasonlatos a mi tavaszvárásunk ritmusaihoz. Az eszkimó népzenében ugyanez a zenevilág megtalálható, elsősorban hasi légzéssel hozzák ezt létre többnyire duóban úgy énekelve, hogy a hasukat összeérintik és a has nyomással együtt ritmizálva mintegy kis zakatoló gép, együtt énekelnek. Ennek profán okai is lehettek, hogy a hidegben az eszkimók a dalokat is energia töltésre, a hőfok, az öröm, a mozgás létrehozására is használták, tehát míg az indiai területeken egy lassú, jógamozgás honosodott meg, nyilván ez a technika nem tudott volna működni az északi hidegben, itt egy dinamizáló dologra van szükség. Ez a dal, amit Annáék kanadai filmjében látunk egy dinamizáló, bemozgató mágikus dal és ez kapcsolódik ehhez a havas tájhoz, ahol a fények már jelzik, hogy készülődik a tavasz és ezzel a mesedallal nagyon várják, hogy jöjjön a tavasz. Hármas szerkezetben építkezik a film, látjuk a tájat, majd utána ezt a színpadi éneklést és végül visszatérünk a tájhoz, ami így elég határozott kiáltó üzenet, hogy jöjjön a tavasz. Az A-B-A történetformálástól szomorú a helyzet, hogy énekelünk, de még nem történt semmi. Hiányoljuk Anna jelenlétét, bár a cigarettafüst utal rá, de azért őt is kérjük, őt is várjuk, őt is látnánk. (szőke) értékelés:

A videó azokat a gyerekeket szólaltatja meg Anna osztályából, akik szerdánként egy másik iskolába mennek kicsiket "tanítani". Emili - nem látszik, mert ő kezeli a kamerát - úgy döntött, hogy legjobban teszik, ha egy jelenetben is bemutatják, hogyan is folyik ez a korrepetálás. Benkásoknak szeretettel.

Nem riport és nem is házi. Csak havazós üzenet Torontóból addig is, amíg Anna osztálya megint összeszedi magát.

Tessék tudomásul venni, hogy ezt a filmet szeretjük. Nagyon örülünk, hogy a film híradásként elérkezett. Abban reménykedünk, hogy végre újra érkeznek onnan üzenetek. (szőke) értékelés:

Még decemberben láttam a szarvasi Benka Gyula Iskola nyolcadikosainak anyagát, megmutattam az osztályomnak és elhatároztuk, hogy mi is jelentkezünk: Anna kilencedikes matek tagozatos osztálya Torontóból. Nem vagyunk média szakosok, de sokan szorgalmiból matekvideóznak. A felvételek még Karácsony előtt készültek, de röviditeni, feliratozni kellett, így az utómunkálatok egy kicsit tovább tartottak, mint gondoltam. (A feliratozást még ki kell találni.) Reméljük a szarvasiak látnak bennünket és válaszolnak. A közeljövőben elkezdjük a leckéket is csinálni, amolyan matekosztály módra. Addig is üdvözletünket küldjük és várjuk a hozzászólásokat, jótanácsokat.

Ugyan itt egy szorgalmit látunk, ennek az üzenetnek mégis azért van nagyon fontos szerepe, mert Torontóból érkezett egy olyan képi anyag, amelyben a fiatalok a messziből a mi szlengjeinket nem értve, mégis próbálnak üzenni és az üzenet egyik lényege az, hogy az Estiskola csak egy eszköz erre, merthogy ők a szarvasi iskolának üzennek, akik szintén küldtek nekünk üzenetet, és ennek nagyon örülünk, hogy az Estiskola egyfajta kapcsolópontként is szolgál és működik, hogy messzi kultúrákat rajtunk keresztül össze lehet kötni. Ez nagyon fontos és reméljük, hogy a torontói benkások és a szarvasi benkások is elkezdik a házi feladatokat is küldeni. És más iskolák, közösségek is bekapcsolódhatnak ebbe a játékba. (szőke) értékelés:

Az aranymetszés arányszáma Phi Pheidiasz után. Ahogy az előző részben megtanultuk, hogy Phi = 0.61803 39887... vagy 1.61803 39887... Ha a kettő közül a kisebbik számmal megszorozzuk a teljes fordulatot leíró 360 fokot, 222 és 138 fokot kapunk. Ez a szög jellemző a magok elhelyezkedésére például a napraforgóban vagy a fenyőtobozban. Szintén ez jellemző az új és régebbi hajtások viszonyára.    

Phi-hez közeli értéket kapunk, ha bármelyik Fibonacci számot elosztjuk az előtte levővel. (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811…)    

A virágszirmok száma gyakran Fibonacci-szám, és Fibonacci-spirálba rendeződnek például a fenyőtoboz és az ananász pikkelyei, a napraforgó magjai, a málna szemei...

A legrégebbi és legismertebb szabályba foglalt arányrendszer az aranymetszés. Ez az ókor óta "tökéletesként" számon tartott, az emberi test és a műalkotások formai szépségét, harmóniáját megtestesítő arány, amelyben a kisebbik rész úgy aránylik a nagyobb részhez, mint a nagyobbik rész az egészhez.

Melyben Anna barátai szerepelnek: a tavasz, a varázsló meg a virág.

Kedves Anna és Sanyi, engedélyetek nélkül a barát és a vágy házi feladat megoldásában én összevonnám ezt a munkát, mert úgy érzem, hogy a tavaszvárás varázslatának generálója a vágy, a tavaszvárás vágya. Ha ebben a kategóriában szabad értelmeznem, akkor a film teljesíti az általunk mért összes kategóriát. A zene metrikus, de melankólikus szerkezete ugyan hordoz hektikát, erre azonban nagyon jól használja a vágó a fekete blankokkal puritán módon elválasztott snitteket. Nem klipet látunk, hanem a zenével együtt élő ritmust. Így a ritmus szolgálja az egész kép üzenetét és nem a ritmus mint eszköz vonz be magához üzenetet, mint a pop klipekben látható formáknál. A virág szimbóluma, szakrális jelenléte nagyon tudatosan, tisztelettel és szeretettel van kezelve (a magyar néprajzban és a népi hitvilágban a virágkelyhek összetett szimbólumrendszert hordoznak, az élet kezdetét. A virág formavilága nem csak a magyar kultúrában, hanem az ősi kultúrákban is mind a két pólust magában hordozza, a kehely egyrészt a női, feminin, befogadói attitűdöt, a bibe a maszkulin, férfi, vagy teremtő attitűdöt. Mivel a kisfilm központi szereplője az alkotó felmutató kezén keresztül zárt zöldes színű belső tereken át kifelé az alvó, szabad területek felé közlekedik (a vágás alapján mondom), ez bizonyítja a vágy fogalom házi feladat pontos végrehajtását a film szempontjából.    Amúgy ha egy kis kocsmában ülnénk, csak úgy magunk között, azt mondanám, mágikus filmet látunk, a tavasz mágiáját, egyfajta (Szőke itt már nagyon mosolyog) animista megközelítésben. Anna filmje legjobban Lacipapa kis húsvéti etűdjéhez kapcsolódik, picit túllépve a képeslap momentumon. No de nem ülünk egy kiskopcsmában...    2 disznó a filmes megközelítésre és a vágásra és egy az eredeti és önálló zenei szerkesztésre. Utóirat: érdemes megjegyezni, hogy Tiszáék folyamatosan eredeti zenéket készítenek a munkáikhoz. (szőke) értékelés:

Válasz Feri házijára
Kanadai eső öntözte, és a torontói nap sütött rá. (Feri utólagos engedélyével.)

Ennél a színezett képnél egy érdekes jelenségre hívnám fel a figyelmet: a háttér kékje és a sárga virágszirmok annak ellenére változtatják meg a fekete-fehér képrész hatását, hogy az is át lenne színezve. Olyan, mintha lazúr lenne a szürkén. Másrészt a kék fokozza a drámaiságot, a sárgától látszólag lehetünk vidámak csak, mert egyedül vannak a virágfejek, nem kapcsolja össze őket meleg szín. (szőke)
értékelés:

Virág
Ennyit nőtt az estiskola virág két nap alatt. (amit a pedellus három napja keres, hogy feltegye... de végre meglett.)

Mivel a Pedellus elkeverte a virágot, levonunk tőle egy disznót, mivel késve került fel a virág, Anna kap egy disznót. (a barna háttér helyett valami más kellene) (szőke)
értékelés:

A kert fontos. (Lásd Szőke-Hegyi Szivattyú-jában.) Májusban majd itt is lesz kertészkedés, addig mindent a virágboltból. Az éjjel öt centi hó esett.

Kedves Anna! Nincs mit hozzáfűzni, végre határozott, bátor és vidám a film. Várjuk, hogy mi van a barackfával. (szöke) értékelés:

Salsatanulás Anna iskolájában. Mindenki elkezdheti. Szigorúan alaplépések.

Kedves Anna, ez még nincs befejezve, várjuk a folytatást. (Szőke) értékelés:

Anna keresi árnyékát a torontói napsütésben. Tavaszi egész-alakoskodó.

Kedves Anna és Sanyi, mer' úgyis tudom, hogy ott voltál a kamera körül, fölismerem a zenét. Nagyon jó ez a meditatív szemlélődés, különösen azért, mert bátor vagy, újra és újra használni a filmen belül ugyanazt a rácsodálkozást az árnyékkal kapcsolatban, mint egy gyerek, aki lépni tanul. Kettő disznót tudunk adni, de nem azért, mert ezzel a filmmel valami baj lenne, hanem mert tudom, hogy az Annában több bátorság van és még mindig ezt a bátorságot várom. Sanyi pedig akkor fog kapni újra disznót, ha csinál külön munkát - és a Sanyinak kell is csinálni, mert én már festettem neki jelet. Az se volt egyszerű, mert nem tudok festeni, meg csak egy pelikán ecsetem volt. (szöke) értékelés: