Cím nélkül

Egy nagyon érdekes képet kaptunk Mártitól, és én arra szeretném őt buzdítani, hogy küldjön még képeket, mert még akkor is, ha csak 4 hozzászólás született egyelőre ehhez a képhez, de mégis azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy másfajta alkotói megközelítést is megismerhessünk, mint amit általában látni szoktunk, egymás szinapszisait néha átprogramozzuk, ami nem könnyű, de mindenképp fontos feladat. Márti történetekben gondolkodik, itt is egy ilyen történetet látunk. Attól, hogy Márti ezt a történetet végiggondolja, és a fejében végiggondolt történetet valósítja utána képileg meg, még akkor is, amikor a valós helyzet megfogalmazásába kezd, módosíthatja az eredeti, kiinduló álmot, de mégis ez az egész egy vezetett történetmesélés, és mindez mellett hagyja, hogy a néző a saját történetét is végigélhesse, tehát nem akar erőszakkal senkit sem rávenni arra, hogy az ő történetét értse meg. Nyitva hagy kapukat, és ezzel éri el azt, hogy az ember vissza-visszatér, és próbál kapcsolódni, mint ennél a képnél is. Mert mit is látunk? Látunk egy nőt, aki ül a parkban, kezében 5 uborka, és meditál. Aztán egyszer csak észrevesszük, hogy de hát miért van ilyen furcsán fésülve az arcába a haja, aztán észrevesszük, hogy valószínű nem a sarki kis fűszereshez ugrott le uborkáért, mert jönnek a vendégek, de még ha így is történt, valami útközben történt vele, ami miatt bement a parkba, és ott ebben a pózban egyszer csak letöttyedt. Próbáljuk megfejteni. Erről a képről nekem eszembe jutott egy olyan videó, amit az interneten láttam, nem is teljesen értek, nem is akarom nagyon megfejteni, de mégis valahogy ez a videó ugrott be. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla (nem fogom belinkelni ide az elemzéshez), hogy vannak olyan helyzetek a világban, amikor különböző publikus helyeken egy fotó vagy egy film erejéig emberek, párok, főképp nők, arra vannak rávéve (vagy kényszerítve), hogy a megszokottól eltérő módon, akár ruhában, akár meztelenül szerepeljenek. Ezek főképp az erotika irányából közelítenek, de mégis a történet esendőségében hasonlatos, abban a különlegességben, amit az esendőség megélése ad. Nekem ennél a képnél a legfontosabb üzeneti rész pont ez a kiszolgáltatottság, esendőség, hogy az embernek megy az élete a maga folyamában, történnek vele a dolgok, végzi a hétköznapi teendőit, majd egyszer csak valami történik, ami kizökkenti az idő kerekét, és ott találja magát egy számára már nem biztos, hogy kontrollálható helyzetben, amiben nem tud adekvát válaszokat adni a külvilág dolgaira. Csak fokozódik-fokozódik a helyzet, majd egyszer csak úgy érzi magát, hogy elengedi a gyeplőt, és hagyja magát leülni a földre, hagyja magát benne egy helyzetben, mert akármennyire is szürreális már a képlet, de nem tud a történettel tovább haladni, nem tudja magát tovább tartani, nem tudja a maga távolságát tartani, a maga büszkeségét, tartását nem tudja hozni, túl sok információ jön túl gyorsan. Mindez elkezd olyanná sűrűsödni, amiben az ember már nem tudja, hogy mi legyen a következő lépés. Erről énekelt Cseh Tamás a Csokonai Vitéz második éneke című dalában eképpen: "Láttyátuk feleim, / csinosan kifeslő kertjeim. / Szümtükkel, mik vogymuk, / isa ölbeesett kéz vogymuk." Itt is nagyjából ezt érzem, és lehet, hogy ez csak az én értelmezésem. Miközben ebben a képben van humor, mégsem a humor az, ami nekem ebben dominál. Nagyon jó a piros rúzs, a piros körmök, én mondjuk lehet, hogy egy piros szalagot tettem volna hozzá a ruhához, vagy valami retket, vagy piros növényt elhelyeztem volna a modell ölében. Ez lehetne egy kompozíciós játék, de így is jó a piros köröm, meg a piros rúzs. Nagyon jó ez a pöttyös ruha, az egészben hoz egy olyan történetet, ami végiggondolható úgy is, ahogy az elemzés elején elmondtam, hogy a nagykövet felesége fogadást rendez, és kicsi a büdzsé, ezért lerohan a kisboltba, már teljesen kikészítve, és akcióra készen, hogy az uborkasalátához a konyhára beszerezze a hozzávalót. Minden történet igaz lehet, és ez a képnek a nagyon nagy ereje, de mégis valahol megakadt ez a történet, bármelyiket is kezdem el mesélni. Ezt a pillanatot látjuk. Az is eszembe jutott, hogy egy izgalmas helyzet lehet az, ha az ember egy kicsit, mint egy performance fogja fel ezeket az ügyeket, hogy saját maga életéből szituációkat áttesz valami egészen más porondra. Ezt a képet én el tudnám képzelni egy nagyvárosi járda közepén is, ugyanígy ebben a beállításban, ezekkel az uborkákkal, nem csak parkban. De ez itt a parkban is eléggé különös. Ebben mindben benne van az a vágy, az az élmény, amikor szeretnénk a rendszert, amiben élünk, utolérni, megérteni, uralni, sőt, szeretnénk kiszabadulni azokból a hétköznapi szituációkból, amik rendre belekényszerítenek minket, hogy adott kérdésekre adott válaszokat adjunk. Ebből a kitörési vágy az, ami leginkább erős. Ez a gesztus és performance fotografálás azért áll hozzám közel, mert én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fejben elkészüljön a kép, még mielőtt exponálunk. Fontosnak tartom azt, hogy ki legyenek találva azok a dolgok, amivel szeretnénk dolgozni. Ez nem jelenti azt, hogy mindent tökéletesen fogunk tudni uralni, nem jelenti azt, hogy ne lehetnének a véletlennek szerepei, de mégis ezek a fajta megközelítések hozzám sokkal közelebb állnak, mint azok a talált pillanatok, amikor épp nálunk van egy fényképezőgép, és exponálunk valamit hirtelen, mert az utcán szembejött. Azok a képek is fontosak, mint dokumentálás, de pontosan az a jó ebben a képben, hogy dokumentál, de lelkiállapotot, és nem vizuális helyzetet. Mindig is arra sarkallok mindenkit, hogy a lelkiállapotát és az épp aktuális szellemi állapotát, gondolatait, érzelmi csomóit próbálja meg gondolatokkal átértékelve, helyzetbe hozva utána vizuálisan megfogalmazni, valahogy dokumentálni nekünk és magának, mert szerintem ezek azok a dolgok, amivel az esztétikához is, és a környezetünkhöz való viszonyban is előre tudunk lépni. Nagyon örülök ennek a képnek, legfőképp azért, mert gondolkodó helyzetről van szó. Márti, ne sanyargass minket, légy szíves küldjél munkákat. (hegyi)
értékelés:    

Készen állok

Nagyon örülök annak, hogy Márti is elkezdte újból az első leckét, és elkezdett foglalkozni azzal a struktúrával, amit kialakítottunk. Annak is örülök, hogy saját világáról, a saját jelen helyzetéről kapunk egy üzenetet. Szeretném felhívni a figyelmet a legutóbbi Borsay kiállításra, ahol fotogramokat láthattunk a konstruktivizmus jegyében. Ha első megközelítésben szemléljük ezt a képet, ez is egy fotogram, amiről azt kell tudunk, hogy a fényérzékeny anyag útjába elhelyezett tárgy árnyékai, lenyomatai hozzák létre a képet, tehát ez egy olyan fotografálási eljárás, amikor a fényképezőgép, maga a szerkezet nincs jelen, csak a fény és a fényérzékeny hordozó anyag. Ha ez a kép nem lenne fölosztva 9 részre ezzel a raszterhálóval, akkor azt mondom, hogy ez egy viszonylag egyszerű kép, és Márti egy táncos mozdulatot lejt, és ezt a képét elküldte nekünk. Abban az esetben is érdemes megfigyelni azt, hogy ez nem egy sima fotogram, mert itt is valamilyen technikai játékot játszik az alkotó, amivel ezeket a folthatásokat létrehozza a kéz árnyékán. Tehát nem elégszik meg azzal, hogy egy fekete-fehérre redukált, a két szélsőséges tónusra komponált művet adjon, hanem a plasztikusságot, az anyagszerűséget érzékelteti azáltal, hogy valamilyen technikai megoldással, amit ebben a méretben én nem tudok megfejteni, ezt a helyzetet létrehozza. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy nem véletlen az, hogy ez a kép 9 részre lett felosztva. Ez egy szigorú kompozíciós megoldás. Első megközelítésben vehetjük azt is, hogy olyan, mintha az alkotó fönthagyott volna egy segédrácsot, ami a kompozíciót segíti. Ilyen rácsokat látunk a fényképezőgép keresőjén is, akár. Csalóka a dolog, mert, ha megfigyeljük, és erősen koncentrálunk, akkor itt nem csak egy kezet látunk az árnyékkal, hanem látunk egy picike kis pontot, amire az ujj mutat a középső sor utolsó kockájánál. Bevallom, én először azt hittem, hogy a monitoromon van valami hiba, de aztán láttam, hogy ahogy pörgetem az oldalt, ez a kis pont vele mozdul, tehát ez a képnek alkotó része, és egy értelmezési irányt is elindíthat.
   Mielőtt a kép konkrét üzenetére térnék rá, annyit szeretnék elmondani, hogy számomra mi a szerepe annak, ha üres területek vannak a képen, mert ez más alkotásainál is fölmerül kérdésként, hogy elegendő teret hagyott-e a fő motívum körül, hogyan uralja a teret az adott alkotás. Akár fotográfiai, szobrászati, építészeti, vagy festészeti alkotásról beszélünk (az építészeti megoldások azok, amik leginkább kézenfekvőek ebben a tekintetben), nem figyelmen kívül hagyható az a környezet, ami körülveszi a képet, az alkotást. Ha megfigyeljük az Estiskolát, akkor azon kívül, hogy ezeket a kockákat látjuk, látjuk azt, hogy ezek egy szürke háttér előtt jelenik meg. Amikor terveztük az Estiskolát, akkor ezt a színt határoztuk meg, ami nem is fehér, nem is fekete, hanem valami olyasmi szín, ami segít ahhoz, ha a kép határa, és ez a háttér találkozik, akkor ettől valamilyen szinten el tudjon válni az alkotás. Tehát keretezés helyett ez a megoldás jön létre. Ez akkor is igaz, ha nem az interneten nézzük a képet, hanem egy kiállításon, vagy a szobánk falán, hogy nem mindegy, hogy egy kép hova kerül, milyen képek vannak mellette, mekkora hely van két kép között. Ez evidens, ha egy kiállítást rendezünk, ezek a külső harmóniák befelé is érvényesek. Az alkotó abban nem lehet biztos, hogy a saját alkotása milyen környezetbe kerül, de abban biztos lehet, hogy ő maga milyen belső teret szervez a főmotívum köré. Ezért van az, hogy az értéktelennek ítélt nagy üres felületek is jelentéssel és értékkel bírnak, mert meghatároznak egy viszonyrendszert, egy képarányhoz képesti viszonyrendszert. Jelen pillanatban, ennél a képnél, ez ráadásul nagyon határozottan jelölésre kerül, és ez már magában egy esztétikai koncepciót feltételez.
   Most rátérnék arra a megközelítésre, ami számomra az érzelmi megközelítése ennek a munkának. Ha megfigyeljük, akkor egy elsősorban balettben szokásos kézmozdulatot kapunk, ami a kéz tartásából adódóan már eleve hordoz egy ritmust, egy hullámformának valamelyik végpontját. Ez a megközelítés nagyon jól utal Michelangelo Sixtusi kápolnájára is, egészen konkrétan Ádám teremtésére, ahol, ha az eredetit nézzük, akkor van egy földön lévő figura, Ádám, aki ebben a félig oldalfekvő helyzetben nyújtja az egyik kezét, és a másik figura, a Teremtő, aki életet lehel az alkotásába. Ha megfigyeljük ezeket a kézmozdulatokat a Sixtusi kápolnán, akkor az Isten keze egy határozott mozdulatot mutat, míg Ádámé egy erőtlen, gyenge mozdulat, ami viszonyrendszert is kifejez. Ha ezt a formai megfeleltetést elfogadjuk, akkor nagyon is jelentéssel bír az, hogy ez a párhuzam csak részleges. Ugyanis ezen az alkotáson, ilyeténképpen csak Ádám kezét látjuk, a Teremtőét nem. Ez a gondolat az, ami egy érdekes kérdés, hogy ha ezen az irányon indulunk el, akkor tulajdonképpen Márti helyettesíti be magát Ádámmal, viszont nincs meg az ihletet adó Teremtő, tehát ez a fajta hiány mindenképpen jelentéssel bír az értelmezés listáján. Nekem erre erősít rá ez a négyzethálós elrendezés is, mert ugyanezt az egyedüllétet, a magáramaradottságot erősíti a kontúrosan meghatározott üres cellák jelenléte a képen. Ezen a hálórácson az alkotó csak a lehető legminimálisabban zavarja meg ezt a nyugalmat, magyarán a szabályokat betartja, nem lóg át negyedig-félig a fölső rácsba, nem kezdi el a mutatóujjával birizgálni a középső kép határát, hanem elfogadja a szabályokat. Ez a kettő, hogy vagyok én magam, mint megteremtett kreáció magamban, és nincs útmutató teremtő, csak a szabály, tehát a törvény megvan, de a törvényt a saját magam értelmezésében kell saját magamnak betartanom, ez egy nagyon fontos filozófiai üzenet. Tehát én magam vagyok a magam teremtője, ellenőre, kontrollálója, miközben a szabályokat is magam hozom, ugyanis a Márti döntése az, hogy ezt a négyzethálót ide fölhelyezte. Nagyjából ezt tudom én erről a képről elmondani. Érdekes megközelítés az, hogy az a kis pontocska mit akar szimbolizálni. Mondható, hogy véletlenül került oda a technikánál, hogy ezt a roncsolást hasonlóképpen hozta létre Márti, mint a kiállításnál elmondott képnél, hogy mákszemeket szórt szét, és egy így elkóricált, és átkerült oda a második sor harmadik kockájára. És milyen a véletlen, hogy pont oda kerül, ahova mutat ez a mutató ujj. Ez megint elindít egy érdekes megközelítést, persze ez már a játékosabb megközelítés, amivel óvatosan bánnék, mert ezek utólagos belemagyarázások a véletlenbe, hogy történik egy ilyen helyzet, és azt mondjuk, hogy lám-lám a véletlen hatalma megszülte azt, hogy én magam leszek a saját tanítóm, ezáltal egy épp megszülető kis pont számára lehetek én a teremtő. Aki még egészen kis csírájában lévő kicsi gyermek, embrió, de én magam már a magam határozottságával vagyok jelen ebben a rendben. Ez inkább egy hibaista megközelítés lehet, ami érvényes, de talán én megmaradnék az első megközelítésemnél, amikor Márti a saját alkotási folyamatáról üzen nekünk, a saját viszonyáról az alkotáshoz és a művészethez, de az alkotó magányosságáról is sokat elmond. Nagyon köszönöm. (hegyi)
értékelés:    

Rekonstrukció I.

Rekonstrukció I.

Vasárnap

Vasárnap

Vasárnap - az installáció látványterve

Vasárnap - az installáció látványterve

Rekonstrukció IV.

Rekonstrukció IV.

Majdnem

Majdnem

Majdnem

Majdnem

Majdnem

Majdnem

Rekonstrukció VI.

Rekonstrukció VI.

Rekonstrukció VI.-VII. - az installáció látványterve

Rekonstrukció VI.-VII. - az installáció látványterve

Az installáció látványterve

Az installáció látványterve

A Rekonstrukció című kiállítás képei és látványtervei.

csendéleten innen

Akkor se lehetnétek meglepődve, ha én itt most nagy örömtáncot lejtenék, hogy jaj de jó, hogy Márti visszajött, küld megint képet. Ezt nem teszem, nem hozom Mártit kellemetlen helyzetbe, hanem így szépen egy elemzést adok erről a képről. Márti ezt a képet az én képem hatására küldte be. Hamarabb készült az ő képe, mint az enyém, és ő is vélt ebben párhuzamot felfedezni, ezért elküldte. Ennek én örülök, legfőképpen azért, - azon kívül, hogy a Márti képéről is lehet sokat beszélni -, de a két kép viszonyáról lehet sokat elmondani. Ez egy nagyon női kép, a szó legjobb értelmében mondom ezt. Olyan finomságok vannak benne, amit lehet, hogy az én szőrös fejem nem vesz észre, vagy nem így vesz észre. Nagyon finomak ezek a függöny-mintázatok, de engem ami ebben izgat, az a forgószél, ami ott megjelenik középtájon. Tudom, hogy nem az, de nekem az ott olyan, mint egy kis vihar, miközben ez egy nagyon nyugalmas kép. Ezt a nyugalmat az feszíti, hogy közben ezek a függőleges vonalak, és ezek a hullámok jócskán kihangsúlyozzák az ablaknak a vonalait, amik az ablakkeretnek a különböző függőlegesei. Ezekre a ritmusokra nagyon jól ráerősítenek. Ami még feltűnő számomra az, az, hogy nem tudom, hogy Márti tud-e zenélni, bármilyen hangszeren játszik-e. Én azt hiszem, hogy igen, ugyanis ez egy nagyon jó ritmusképlet. Teljesen zenei ritmusképlet amit itt ő mutat. Ez is nagyon tetszik. Amit én még nagyon fontosnak tartok, az, hogy Mártinak vannak őrült dolgai, én azokat is nagyon szeretem, és akkor, amikor az ember azt hinné, hogy Márti csak így a maga filozófiai gondolatait próbálja képileg megfogalmazni, és ezekre keres megoldásokat, akkor egyszer csak jön egy ilyen képpel, ami mondhatóan egy abszolút tradicionális fotográfiai eszköz és megoldás. Ilyenkor megnyugszik az ember, hogy jó, azért Márti tud fotózni akkor is, ha közben, amiket csinál, azok teljesen más irányt és más fotós készségeket mozgatnak meg. Kicsit olyan ez, mint amikor Picassora azt szokták mondani, hogy ó, de hát ez nem is tud rajzolni, mert húzott három vonalat, aztán az legyen a békegalamb. Azt érdemes megnézni, hogy neki is voltak olyan rajzai meg festészeti munkái, amik a korai munkáiban bizony-bizony megmutatták azt, hogy tökéletesen érti a szakmát. Ennyi a szakmai rész. A lelki részre azt tudom mondani, hogy az borsays. Kérdezhetitek, hogy ez mitől csendélet, Zsolt, mert eddig az ilyen képekre elkezdtél fikázni, hogy ez nem csendélet. Azt gondolom, hogy ezt pontosan a drapéria az, ami összefogja. Ha elhúztuk volna ezt a függönyt, és kinézünk az ablakon, akkor is lehet, hogy izgalmas lett volna maga a kép, de ez az árnyjáték az, a fátyol, ami ezt a dolgot beemeli a csendéletek kategóriájába attól, hogy ez egy rendezői eszközzé válik. A Márti képe és a enyém között az a különbség, hogy Márti meg tudta látni azt is, ami lehet, hogy engem zavart volna: hogy mi a francot keres ott az a szék, én lehet, hogy a széket kivettem volna, ő meg nem, és ez nekem nagyon tetszik, szóval ettől jobb. (hegyi)
értékelés:

szöveg: Szőke András minden egyéb: Trencsényi Zsolti és Borsay Márti

Itt egy szövegidézettel dolgozik az alkotó, amit versidézetnek vagy performansznak kell felfognunk, ugyanakkor a kameramozgás egy teljes tengelyen átfordulás egy különleges térélményt is ad és ezzel a gesztusfilmek kategóriájába sorolja a munkát. Márti most egy ilyen korszakban van és ez egyáltalán nem baj, ő ezt a gesztusrendszert használja kihívóan, vágykeltően arra, hogy beszéljen a saját létállapotáról és ehhez jó kereteket és nagyon könnyed módon használt filmes nyelvezetet mutat be. (szőke) értékelés:

Forrás

Nagyon fontos a színvilága ennek a képnek, elsősorban a középen látható lámpaoszlop fénye világítja meg az előtérben lévő bokrokat, ez egy éjszakai neonlámpa lehet, maga az oszlop egy retro hangulat, és ettől a fénytől egy furcsa zöldessárgás színezetet kapnak ezek a félköríves bokrok, amelyek a kép alsó felületét fedik le. Nagyon erőteljesen expresszíven ez a kiégett fényfolt határozza meg a középpontot és körülötte egy sötét, az éjszakai városra jellemző picit váltakozó színű kék felületet látunk, amiben a vörösek keverék színként azért megjelennek, ettől a háttér sokkal érzelemdúsabbnak tűnik, túlfűtöttnek, és ezek a sárgás absztrakt foltok mégis elidegenítenek. A színvilág miatt egy fura dinamizmus, de elfojtás is jelentkezik, és mivel a részletek nem olyan fontosak a megvilágítás okán is, az egész olyan, mint egy képzőművészeti kirakós játék, vagy kollázs, ahol ezek a színek is leegyszerűsítettek, mondhatni transzparensszerűek és a formák is, azok játéka, az egyenesek és a félgömbök is, mint a közutakon látható megállító, figyelmeztető táblák és az azokon látható leegyszerűsített jelek, hogy mindenki által érthető legyen, mint egy manifesztum, beszél a kép. Ha visszagondolunk ezekre a táblákra, akkor például a zebrán átmenő ember is a legegyszerűbb eszközökkel, pálcika kéz, pálcika láb, pálcika fej, pálcika zebra, mindenki számára jól érthető kódolt nyelven mutatják a felhívást és talán ennek a képnek is van ilyen kódolt megközelítése a piktogramszerű jelekkel, két gömb pálcika és pálcika zászló motívumokkal, amelyekkel már többször is foglalkoztunk itt az Estiskolán, hogy milyen szimbólumokkal használja a képzőművészet. Ezen a vonulaton az alkotó konzekvensen halad végig, hovatovább még egy szatirikus élt is lehet érezni a képpel kapcsolatban. Kvízműsorokban lehet ezt néha érzékelni, hogy van a műsorvezető részéről egy kikacsintás, hogy én tudom, hogy tudod, de vajon kimondod-e, amit én tudok. Van az egészben a formai játékkal talán egy ilyen mögöttes üzenet is, mert máskülönben túl egyszerűnek tűnik a kép, még talán azt is lehet mondani, hogy ha másik utcán közeledik az ember a kép üzenete felé, hogy ez egy rontott kép, amikor véletlenül elkattant a fényképezőgép exponáló gombja. Csak ahhoz, hogy ebbe a kategóriába kerüljön az üzenet, a véleményünk szerint az itt lévő képi jelek túlságosan is konzekvensek, a népi versekre jellemző, és elsősorban a virágnyelven írt versekre jellemző kikacsintás is ott húzódik a kép mögött. Az óvodai életben ismert és szeretett dalok, amiket az óvónénik kék vagy fehér köpenyben a kisgyerekek kezét fogva körbe-körbe járkálva éneklik, hogy nyisd ki rózsám kapudat, kapudat. Mindezek mögöttes szimbólum rendszerét nem érzékelik a gyerekek, azt hogy az óvónénik mit érzékelnek, azt igazából nem tudjuk megmondani, de a tavaszváró, népi verselésből nem lehet kihagyni, hogy ezek a termékenységről szólnak. Ha nagyon lazán kezelné az ember ezeket az elemzéseket, és egy baráti társaságban ülne és nem elemzéseket folytatna, csak beszélgetne valahol egy társaságban, akkor még azt is meg lehetne kockáztatni, hogy ez a kép olyan üzeneteket hordoz, mint az afrikai népművészetben a női és a férfi motívumokat hol játékosan, hol nagyon is vérbő módon ábrázolja, miközben az első ránézésre ez a kép csak egy formajáték. (szőke)
értékelés:

Minta
kilátás az ablakomból

Ez egy három disznós kép, mert bár elsősorban a formai ritmizálással, a formai hatással dolgozik, ami mint egy papír hajtogatós van itt nekünk kiterítve, de a forma mögött egy igen erős üzenet is megfogalmazódik, nem csak a magány érzete, ami egy lakótelepnek sokszor sajátja, de mivel alig van rajta emberi jelzés, emberre utaló nyom, ez az egész egyfajta felkiáltás is lesz ezáltal, egy csendes protestálás. (szőke)
értékelés:

Balta
Barátom, Balta.

Nagyon érdekes az, hogy az emberi alakot, akit szeretne Márti megmutatni, egy olyan térben fotózza, amiben van egy nőiséget erősítő egzotikus virág, amire néz teljesen színpadszerűen a modell, de ez az egész egy nagy sötét háttér előtt van és fölülről nagyon határozottan, mint egy egyiptomi horus szem, ott van egy furcsa tükörkép forma, ami olyan, mintha valami égi dolog figyelné, hogy a kis ember földi létezése, története hogyan zajlik. Van ebben valami sorsszerű. Nagyon jó meglátás a modell csíkjai és a tükörben lévő épület festésnek a csíkjai, a lámpán is megjelennek ezek a ritmusok, és a fejforma és a lámpatest közti párhuzam, de a lámpa fenti körívéből hiányoljuk a befejezést. Nagyon jók ezek a ritmusok és forma párhuzamok, és nagyon jól oldja ezt fel a virág, ettől válik mégis könnyeddé, mert ettől nem lesz unalmas a kép. Egy disznót a vágás miatt a karámban tartunk. (szőke)
értékelés:

Az erőszakos boldogító.

Márti megint a vörössel kezd, és gyakorlatilag Nina Hagen és Janis Joplin keverékét látjuk egy Czinkóczi Zsuzsa szintű romantikus és drámai végkifejletben. Gyakorlatilag tragikus a befejezés, mert a stáb a végén a főhősnőt otthagyja, gyönyörű rock and roll van ebben, ami a Mercedes Benz-es Joplint idézi bennünk, szóval őrületes a film és Mártit arra tudjuk sarkallni csak, ahogy a Tilosban is, amikor még nem tudtuk, hogy elküldte a filmet, de a pedellus sas szemével felfedezte már, hogy Márti filmezz és alkoss és legyél a mi kis istennőnk és nyomjad ezeket az őrületeket, mert ennek van eleje, vége, érzed a dramaturgiát. Ez egy nagyon komoly színészi szóló és minden viccet félretéve egy fájdalmas üzenet, egy gesztusfilm. Erről majd bővebben is beszéltünk a pedellussal, ami nemsoká fel is kerül a szertárba majd. (szőke) értékelés:

Kiskoromban mozdulatlanul sikló orosz táncos szerettem volna lenni.

Akaratomon kívül elolvastam, nem amikor 28 hozzászólás volt, hanem nyolc vagy nem tudom mennyi, hogy mit írtatok, és akkor volt ez, amikor benne volt, hogy túl hosszú a film eleje. Ez egy pixillált színpadias helyzet, aminél a függönynek látszó tárgy széthúzódik és ebben a filmes üzenetben nagyon fontos szerepe van ennek a függönynek, egyenértékű üzenete a mozgó modellel, és nem véletlen a színe sem, és a várakozás sem, ez a vörös szín keretezi a történetet. Régebben is beszéltünk a színek és formák szimbolikájáról és ez a vörös és a széthúzódó rés, ami megnyit egy mesét, ahol egy mesei alak, egy női alak, egy kis marionettlány látható, talán nem véletlenül az amúri partizánok dala szól, ami mindenképp monumentális epikus zenei történet, nem csak azért, mert benne van a szláv hangulat, hanem a határtalan tér romantikája is. Amikor ez a mese megnyílik, akkor ez egy kislánynak, ha akarjuk hattyúdala, ha akarjuk meséje, és mindez olyan, mintha betekintenénk egy rejtett bugyorba. Nagyon egyértelmű a kódolás és a függöny szétnyílása, és ez tudatos, hogy ilyen hosszú ez a kezdet, hogy vágyjunk rá, hogy akarjunk bejutni a függöny mögé, mint a szerelemnél, ahol egy játékfilmben valaki tusolni készül, mi látni akarjuk ezt és be akarunk jutni a fürdőszobában. Ez az eleje történet nagyon is a nőiségről szól, a mesén keresztül jól érzékelhető a szakralitása az egésznek, még az is felvetődik, hogy ez a női alak, aki egy kerekes kocsin mozog ide-oda, nagyon trükkösen jelenik meg, mert olyan, mint egy szobor, vagy obeliszk, és amikor megnyílik ez a nagy vörös, mi bekerülünk egy barlangba, ahol látszólag egy női történetet látunk, de a forma egy férfi forma, egy fallikus forma. Nagyon összetett az üzenet, amit ez a film tartalmaz, meggyőződésem, hogy az alkotó sokat szöszölt ezzel a dologgal, a nyírfaligettel, ezzel a szláv érzéssel, amit Andrzej Wajda Nyírfaliget című filmjében is érezhetünk, szóval az én véleményem szerint nagyon is sokkoló és elgondolásra késztető filmet küldött az alkotó és örömmel láttuk itt, és reméljük, hogy elindít másokban is ilyen őszinte folyamatokat, és nem baj, hogy sebezhető a történet, mert kitárulkozó. Ez a film úgy kezdődik, hogy látunk egy nagy vörös pannit, ami kinyílik, és benne van egy kis panni, aki köröz, mint egy kis peti, és az egész történet addig szól, amíg a kis peti köröz a nagy panniban, és amikor vége, a függöny bezáródik. A távolodásra is kérdeztetek, és ennek szimbolikája a vágy, a beteljesült vágy érzetének távolodása, vagyis a megtörtént esemény a megtörténés okán már a megtörténés pillanatától távolodik tőlünk, belőlünk. (szőke) értékelés:

Tavasz

Kell egy kis időt eltöltenem a házi feladattal, mert a mostani sorozatban többször olvashatjátok, hogy nagyon kérem, hogy a tavaszt ne tavasszal ábrázoljuk. És ugye most meg lehet fogni a Szőkét, hogy ugye a Szőke azt mondja erre a képre, hogy átgondolt, működik, nagyon ott van a tudatalatti, de hát egy tavaszi képet látunk, mert ott vannak a rügyező bokrok. De nagyon kérem, hogy figyeljük meg azt, hogy a háttér felhői, kékjei, amik, az utcai rácskerítésen is megtalálhatóak, az egész tavaszi hangulatot, nem beszélve a kép közepén elhelyezkedő furcsa városi, urbanizációs, de mégis a 70-es éveket idéző szocializmus büszke jelképe, csak füst nélkül, a gyárkémény ott van középen, és hogy mindez majdnem kapcsolódik a rácshoz, mindez 2/3 1/3 arányban elmozdítja a megszokott természetfotóhoz képest és azt teszi idézőjelbe, hogy a kis leveleket elindító faágak körbe vannak ágyazva ebben az urbanizációban. Ha a fát és a kis leveleket tekintjük az élet kezdetének, a születésnek, az érzelmeknek, akkor ennek az ellentétpárja, a racionális, praktikus, egyenes is rajta van a képen, az építészeti formákkal és a kerítéssel. És ezért az én véleményem szerint ennek a párkapcsolatáról szól az egész, és ennek az ábrázolásnak nem végcélja, csak tárgya a virág. És a pedellus mondta, hogy többen észrevettétek a férfi princípium megjelenését a képen és hogy talán Márti azt mondta, hogy ez tudatosan neki nem volt meg, és én erre azt tudom mondani, hogy addig semmi baj nincs, amíg az alkotó tudatalattija ilyen jól tud működni egy képen. (szőke)
értékelés:

Családfám
Családfám

Sokszor mondtam már a Márti-képek kapcsán és itt ennél a két részes sorozatnál is fontos megjegyezni, hogy a Márti alapvetően filmes. Történeteket mesél el, valószínű ez az oka itt is a házi feladatnak, hogy nem egy önálló képet, hanem egyik képet a másikra vonatkoztatva egy történeti építkezést látunk. Teljesen indokolt a két egymás mellé helyezett kép, érthető is és csak egy teljesen személyes megjegyzés, hogy a vágy bennem ott van, hogy majd ezeket láthatom mozgófilmen. Az, hogy nem filmet látunk, lehet az az oka, hogy bonyolult dolog, számítógép és egyéb szerkezetek kellenek hozzá, ez csak egy teljesen zárójeles megjegyzés tehát. A köldök kapcsán volt többször vita erről, hogy nem véletlen, hogy a tízes utáni leckéknél egy magasabb szintet, és hívószavakat használunk és így jelent meg ez a furcsa lecke és arra kértünk benneteket, hogy próbáljatok meg magatokban mélyebb összefüggéseket, összetettebb eseményeket létrehozni, elküldeni. Az én sejtésem szerint ez a kép pontosan ezekbe a régiókba érkezik el, nem tudom, hogy sajnos-e vagy nem, csak a magam érzése, hogy ez a kép nagyon jó mind a két része, de nagyon szomorú. Ezt abból lehet sejteni, hogy közérthető, jól megfogalmazható, jól megfogható kódokkal dolgozik. Egy emberi alakot látunk az éjszakában, aki valami parkban a nyírfák között egyedül áll, sejteni a képről, hogy egy női alak, mint egy kis főzőkötényben, vagy nyári szoknyában, talán a napot is sejthetjük a ruhán, ami a farmer és a póló fölött látható, lehet érezni a képből, hogy ez egy kora tavaszi kép, és ebből érzékelhető valami ellentét, hogy a ruhán lévő szövegek egyfajta öniróniával manifesztálódnak, és az alany szemben áll, mint egy bemutatkozásnál, vagy igazolványképen, mintegy lajstromban, a régi képeken látható ilyen, amikor a parasztház elé a gazda, a feleség és a gyerekek kiállnak, beállnak egy büszke pozícióba és 120 évvel később tekintenek ránk a régmúlt időből. Ez egy lenyomat, bizonyíték arra, hogy én, aki a gép elé álltam, létezem, abban az éjszakában, abban a pillanatban, a világban, ami körülvesz, én ilyen voltam. Nagyon jól látható a képen a szembenézésnél az arc, ami enyhén szólva sem örömet, hanem egyfajta kiábrándultságot, áldozati állapotot, helyzetet tükröz. Nagyon esendő a kép első fele és a második felében ugyanez az emberi alak, mintegy furcsa levelek nélküli fa, elhajlásokkal, egymásra exponálással megváltozik, és szinte három különböző személyiséggé válik, ahol a talajhoz, a valósághoz erősen két lábon állva kapcsolódik az ő maga gyökereivel, vagy gyökértelenségével és a kép felső felében ahol az emberi arc újra látható ezekkel az elhajlásokkal, széttárt karokkal, mint egy mágikus fa, vagy szarvas, előttünk van ez a furcsa szimbólum. Olyan, mint egy sziklarajz, vagy egy barlangban egy vadásznak a megfestett mágikus képe lenne egy szarvasról. Azt is lehet látni, hogy ez az összetett forma úgy jön létre, hogy a személy, akit látunk, elkezd játszani, elkezd mozogni, elkezd kitárulkozni, talán a két kép így értelmezhető egészen pontosan, hogy valami a mostani üzenetben ott lehet a szalonképes, a logikus, az értelmes mögött, a lázadás, a tánc, az öröm, a gyermeki létezés és minden, ami akár a kreativitásra is utalhat, hogy ez a történet lezáródik az egészben.
   Nagyon fontos itt megjegyezni még egyet, hogy ennek a két képnek van címe és az a címe, hogy a családfám. Márpedig mind a két képen az alkotót lehet látni, nincs itt segítség vagy barátok, áll egy kopár nyírfaligetben és nagyon megejtő és pontos az üzenet, ha elfogadjuk a címet, mert ez a családfa ő maga. Ez a fa egyedül álló fa és ez a családfa nem tud kapaszkodni, utalni más fákhoz, nem a felmenőket lehet látni, hanem egy embert, aki ezen a talajon egyedül áll és ő maga a családfája, ő maga a története saját magának, ő maga az, hiszen ha visszagondolunk, hogy a XIX. században ez milyen nagy divat volt, ezekkel a gallyakon ábrázolni, hogy a dédnagypapa és a császári lovassági ezredes hanyadik ágon helyezkedik el, szóval ezen a régi családfa motívumhoz hasonlító második képen nem találunk senki mást. Csak a Márti van, csak a Márti a gallyak, csak ő a gyökér, én úgy gondolom, hogy a 10-es lecke köldök házi feladatával, mert azt is mondtuk, hogy az a gyökér, az ősiséget jelzi, nagyon pontosan küldött nekünk egy üzenetet arról, hogy ő ott most, ahol van, milyen viszonyban van a világgal, emberként, nőként, ha akarom magyarként, megpróbálom összefoglalni egyszerűbben: az a probléma a Mártival, hogy nem ömleszti folyamatosan a képeket, de ha küld, akkor az ütős. (szőke)
értékelés: