Eb ura fakó
Gondolkoztam rajta, hogy jó lenne-e a háziállatos leckére, de talán a barátom nem örülne neki. Ha a barátos leckére tölteném fel, akkor meg az eb haragudna meg, ezért marad ez a kép a szorgalmik között. :)

Igen. Igen. Hát... Köszi Feri, igazándiból ez nekünk nem áll össze képpé, persze, kutya, ember guggol, fényképez, akinek furcsa lett az árnyéka. És akkor? (szőke-hegyi)

Egy kis téli kép

A kép megérdemli az egy disznót, hozzá kell tennem, hogy Irinyi megirigyelné a kép másodlagos üzenetét, gyakorlatilag bármilyen gyufa reklámként is működne, a téli gyufa, mindenesetre ha Feri előző szorgalmijánál megjegyeztük a pannit és a panni mögöttes tartalmát, akkor itt a négy kicsi bandi mögöttes tartalmát láthatjuk a képen, nagyon szeretjük a bandifejek fehérjét és a bandifigurák mögötti sötét ritmusokat, ahogy ezek egymás mellett szinte zenei ritmust hoznak létre. (szőke)
értékelés:

Tél

Mind a ketten nagyon szeretjük, és mivel szorgalmi, az egy disznót megkapja, és itt meg szeretném jegyezni, hogy a pedellus véleménye szerint ez egy panni. (No de András, nem csak a Pedellus, hanem mind a tizenegy, aki hozzászólt, egyetért abban, hogy ez panni, tehát mindenkinek lejött, csak neked nem.) Jó, akkor módosítok. Feri képe, ami mindannyiunknak tetszik, én is javaslom az egy disznót, véleményem szerint ez eredendően valamilyen ujj erezetet látunk, de egyet kell értenem a többség hatalma alapján a 11 hozzászólással, hogy ez egy panni közeli. Bár meg kívánom jegyezni, hogy én ismerem a pannit, és ez nem az. Mondjuk mosogatószivacs, amiről lejött a szösz. Ti ehhez nem értetek, de mindegy, legyen panni. (szőke)
értékelés:

Tonett karrier

A szorgalmi egy disznó, ezt megmondtuk, ennek ellenére megadnánk erre a hármat, de ez szorgalmi, tehát ezért egy disznó, Hegyi nem engedi, hogy részrehajlóak legyünk. Olvastuk a vitát a képhatárokról. Az a helyzet, hogy ha ebből a képből bárhol vágnánk, akkor oda jutnánk, hogy elveszítjük azt a perspektíva utalást, játékot, ami most megvan. Egy kis megjegyzést teszünk csak, ez nem csak Ferinek szól. Minden olyan díszítés, kiegészítés gyengít, ami nem tartozik a képhez. Ilyen a fehér keret is. Elektronikus formánál jó, ha a háttértől elhatárol valami, elválaszt, hogy ha a háttér színe azonos lenne valamely képelem színével, az ne olvadjon egybe, de ezt a tervezésnél eleve kalkuláltuk, ezért vannak keretezve egységesen a képek. Ha ehhez még egy keret hozzájön, az már sok. Ez azért is fontos kérdés lehet, mert ha egy nagyított, nyomtatott, laborált képet adtok be egy keretezőhöz, vagy egy kiállításra, pályázatra, ott sem célszerű, hogy ilyen ráerősítést tegyetek magán a képen. (szőke)
értékelés:

Az útkereső
Viktor barátommal kirándulni mentünk, a múlt hétvégén, és eltévedtünk.:)

Nagyon szép, lírai képet látunk, Korniss Péter Hadirokkant című képét juttatja eszünkbe. Összetett, sűrített, átgondolt üzenet. (szőke)
értékelés:

Lecsúszott glória
Amikor még fiatal az ember, úgy érzi övé a világmegváltás glóriája, de az idő múlásával a glória egyre lejjebb csúszik és szép lassan ráébred, bármerre fordul, bármerre mozdul, csak megsérti magát.:)

A képet elsősorban nem az eddig megszokott képzőművészeti oldalról szeretném értelmezni, hanem a szemléletével kapcsolatban szeretnék feltenni kérdéseket. Az én számomra olyan stílusjátékot látunk itt, amit az aláírt szövegi környezet is megerősít egyfajta patetikus és bűntudati helyzettel, mert a kép van annyira realisztikus, hogy jól érzékelhető a kerítésfonat, amit általában telekhatároknál szoktak elhelyezni és amin ezek az éles drótok azért vannak beleépítve a drótfonatba, hogy mindenképpen valamiféle sérülést okozzon annak, aki át akar ezen a fonaton lépni. Ebből kiindulva azt gondolom, hogy ez a drót jelzi, hogy a modell és a drót kapcsolatában félelem van, úristen, csak az arcát meg ne sebezze ez a drót fonat. A haj és a drót találkozásától ez a furcsa spirál halad lefelé és az orrlukakba is belevágódik, de mégis valamiért akár akarattal, akár a helyzetből adódóan van valami ironikus, kiszolgáltatott, de mégiscsak esendő humor a képben, amit nem tudok eldönteni, hogy szándékolt vagy sem, és azért nem, mert határmezsgyén mozog egy drámai kiáltás és egy érettebb önirónia között. Nem tisztem eldönteni, hogy a kép eredetileg ezzel a drámai felhanggal készült-e, vagy az öniróniával. Ha a második verziót veszem alapul, hisz az alkotó eddigi munkáiból egyértelmű, hogy a Feriben rengeteg keserédes humor lakozik, akkor az a feltételezésem, hogy talán hihető, hogy ezen a képen is megjelenik az önirónia. Miért vagyok ezzel az egésszel elbizonytalanodva, hogy eldöntsem, hogy ez egy drámai kiáltás, amire a feketék és a képalkotó elemek utalnak, vagy emelett van örirónia is. Azért tudom ezt nehezen eldönteni, mert úgy gondolom, hogy maga a kép alkotás közben az alkotó sem volt kellően radikális ennek eldöntésében és a kettő között hezitál a kép most, hogy egy fájdalmas attitűdöt, vagy önironikus kiáltást lássunk. Az iróniára a drót arcon való elhelyezése, az az eltartás utal, ami a valóságban igenis ügyel arra, hogy távolság legyen az arc és a drót között, de nehezen eldönthető, hogy ez véletlenszerű, vagy pedig tudatos. Azért tartom fontosnak, hogy erre többször is visszatérjek, mert külső szemlélőként most ez nem eldönthető. Ha a kép nem tartalmaz öniróniát, akkor a kép önmagában válik sebezhetővé, hogy az alkotó nem helyezkedett bele az általa kitalált helyzetbe, ha viszont szándék volt, akkor az arányai nem elég erősek. Mindemellett a pedellus mondja, hogy kompozíciós bajok is vannak, mert ha például a drót kifutni készül a képből, mintegy láncra kötve a modellt, akkor ezt igenis ábrázolni kell, és akkor épp az ellenkező oldalon kéne lennie a szereplőnek, hogy ez a drótvonal érzékelhető legyen, másrészt pedig a fej elhelyezése hasonlóan a Tisza Sanyiról készített portréhoz a nyaknál túl szűkre van véve. (szőke)
értékelés:

Enyhe elhajlás

Egy több expozíciós páros portrét látunk, nagyon érdekes kísérlet ez, rögtön az elején hozzáteszem, hogy én szeretem, de ketten ülünk a monitor előtt és sajnos el kell fogadnom Hegyi érvelését, hogy a kép jobb szélén, a női portré mellett a felület, a tapéta, ahonnan a fény jön, valahogy ez a rész túlságosan sok, ha a kép szűkítettebb lenne, akkor a két figura kapcsolatához, érzelmeihez, történetéhez sűrítettebben járulna hozzá a kép. Tehát ha a jobb oldali szakaszból majdhogynem a fül, haj környékén az az üres felület vágódna, sűrűbb lenne a kép, ahogy a bal oldalon jól is működik, ahol a férfi ki akar hajolni, ott feszíti is a képet. (szőke)
értékelés:

Egy kis éji autózás

Egy kis éji autózás

Nagy Viktor hiányolta a "svenkes" bemutatást az előző sorozatból. Ez a kép úgy készült, hogy közel 180 fokos szögben forgattam a kamerát az autóra, mialatt elhaladt előttem. :)

Kedves Feri, ha megengeded, ezt a képet is a szertérba tennénk, nagyon köszönjük, egy kis kiegészítést ha írnál, ahogy az előzőekhez is, azt megköszönjük, egy disznó pedig jár a bemutatóért, mert fontos technikai trükköt mutatsz nekünk. (szőke)
értékelés:

Éjszakai utazás
Ilyen éjszakai mozgásos felvételt viszonylag könnyen készíthetünk, digitális géppel. Szinte mindegyik gép képes a hosszabb expozíciós időre, ezért nincs is nagyon más dolgunk, "A" módra állítjuk az üzem mód tárcsát, szűkítünk a blendén, minél magasabb értéket állítunk, annál kisebb lyukon jut a fény az érzékelőre, annál hosszabb lesz a záridőnk, alacsony ISO (lehetőleg 100-ast) értéket állítunk, keresünk egy szimpatikus villany oszlopot, hogy a gépet neki szoríthassuk az elmozdulás ellen, ha már nem vittünk magunkkal állványt és exponálunk. Ezen a képen is ez történt, szerencsémre pont akkor sikerült megnyomni a gombot amikor a busz beállt a megállóba.


Hazafelé

Hazafelé

Ez a mozgás lecke kicsit másképp készült mint az előző. A gép beállításai szinte ugyanazok, a felvétel is alkonyatkor készült, amikor már kevesebb a fény, most is az a cél, hogy hosszú legyen a zársebesség, de most az exponálás pillanatában megmozgattam a zoom gyűrűt, meg kell azonban jegyezni, hogy érdemes megnézni, hogy az automatika mekkora zársebességet rendel a felvételhez, mert ha gyors, nem tudjuk olyan gyorsan mozgatni a zoomot. Ez a kép 1/6-od másodperces expóval készült. Itt ezzel a kis trükkel értem el azt a hatást mint ha száguldanék, valójában viszont Én álltam az előttem lévő parkoló autó mögött.


Száguldás

Száguldás

Ez a kép egy másmilyen módszerrel készült, az eredetileg exponált képnek semmi köze a mozgáshoz, állt az autó az udvarban, úgy lett lefényképezve. De aztán a fotó szerkesztővel megmozgattam.:) A photoshopban pontos kijelöléssel körül rajzoltam az autót, majd a szűrő/életlenítő/bemozdítás kapcsolók alatt egy csúszka segítségével a kívánt életlenítést beállítottam, majd kijelölés/fordított kijelölés kapcsolóval megfordítottam a kijelölést, ismét szűrő/életlenítés, most a körkörös életlenítésre kapcsoltam, és a csuszkával beállítottam a háttér mozgását. Ha figyelmesebben megnézitek, látszik is, hogy nincs az autóban vezető. :):)

Kedves Feri, három olyan technikai módot mutatsz be a többieknek, amelyek kellően rajzosak és érthetőek és segítséget nyújthat másoknak, emiatt azt kérném, hogy ezt a három képet a hozzáfűzésekkel együtt a szertárba tehessük be, és az elkészítés leírásait picit bővítsd ki, és akkor erre kapsz három citromdisznót. Ha nem lehetséges, akkor egy deka disznót nem adok, kedves Feri. (szőke)

értékelés:

Zöld hályog
Zöld hályog
Zöld hályog
Néha úgy érzi az ember, egy-egy jó kritika, vagy vélemény után, hogy sikeres, célvonalban van, övé a bölcsek köve, stb. De aztán lehiggad, mélyen belenéz a tükörbe, és látja valós önmagát, ha sikerül.

Feri esetében újból egy olyan képsorozattal találkozunk, am igen pontosan mutatja azt az utat, amit a kezdetektől az alkotó bejárt, egy új kísérletet, ami leginkább az önmegismerésről szól, mintegy feltárulkozás, azzal, hogy Feri kiáll ide az internetre, és bemutatja ezt a három képet, íme, ilyen vagyok, ez vagyok. A zöldhájog egy szembetegség, ami ha jól tudjuk, fokozatosan alakul ki és nem gyógyítható. A képi utalásnál a zöld színnel való párhuzammal egyetértünk, a másikat mi nem vizsgáljuk. Három fontos gesztust, sőt, három gondolati helyzetet mutat be Feri a képeken. A pedellussal azon vitáztunk, hogy ő azt mondja, hogy legalább a harmadik képnél levette volna a szemüveget, hogy az ne vágja a tekintetet, hogy Feri szemébe nézhessünk, ami alkotói szándék is volt, hiszen az alkotó a kamerába - és a kamerán keresztül a mi szemünkbe - néz. Ugyanakkor persze az is felmerül, hogy mi Ferit szemüvegesnek ismertük meg a Művészetek Völgyében nyáron, tehát nekünk Feri szemüveges, de jó kérdés, hogy vajon ilyen esetben, amikor a képi üzenet eleve elvont, gesztusokkal dolgozó helyzet, akkor mi a jobb, ha az alkotó valóságos arcát látjuk, vagy ha a gesztus erősítése okán ezt a kis módosítást megteszi, mielőtt exponál. (szőke)
értékelés:

Decemberi utazás
Autózunk hóesésben, havas úton. Haladni muszáj.:)

Egyértelműen a festőiség felé haladunk, nagyon jól dolgozik a 8-as leckével, jól lehet a fejlődéstörténetet látni a kezdeti fotós, aki egyértelműen hihetetlenül erősen a képzőművészet felé mozdul el és nem öncélúan. Két javaslat van, az egyik Rufusz Ferenc animációs filmjei, vagy Varga Csaba szénpor animációi, amit érdemes lenne megnézni, és még egy fontos alkotóról szeretnék szólni, Jurij Norsteinről, aki nagyon precíz animációkat készített, az egyik leghíresebb ezek közül a Sündisznó a ködben című. (A linken megnézhetitek.) Róla azt kell még tudni, hogy ő az egyetlen, aki úgy dolgozott rendezőként, hogy fából készített vágóasztalt is, minden fából volt, és ezen az animációs asztalon dolgozott. Nagyon jó a ritmusa a képnek, nagyon örülünk, nagyon szép karácsonyi ajándékok ezek. (szőke)
értékelés:

Novemberben

Kedves Feri, két megjegyzés a képhez. A bal oldalon a függönyből lehetett volna vágni, hogy a kép egyensúlyba kerüljön, és picit több konkrétság jót tett volna a "vászonnak". Izgalmas a robbanás, de még izgalmasabb lenne, ha tudhatnánk, sejthetnénk, mi áll a háttér(b)en. (szőke)
értékelés:

Utolsó napozás
Kedves András! Szomorúan látom, hogy visszaszoktál. Én egy dohánygyárban dolgozom, és 30 év után tettem le, pedig egyikről gyújtottam meg a másikat néha a dohányzóban. Amikor abbahagytam, még hatan szoktak le, utánam. Nem akarlak meggyőzni, talán a kép segít.

Kedves Feri, igazából az előzőeket követve szét kell választanom a kép leirati részét, és a képet magát. Teljességgel elfogadom az irodalmi megközelítéseket, de jelen esetben inkább a képpel foglalkozom. Ez egy három disznós kép, nagyon köszönöm. (szőke)
értékelés: