perfect natur

Fejet hajtok Camilla képe előtt és azt mondom, hogy erről a képről én is ezt gondolom. Nagyon jó az az akár ösztönös megérzés, hogy a háttérben lévő rudak vagy szerszámok, vagy faágak - nem lehet tudni mi, mert életlenben van hagyva - ilyen érdekesen tartanak össze egy pontba. Miközben ez a nagyon szép kezdődő virágforma, talán bodza, nem tudom megállapítani, egy lefelé hajló háromszög, egy élére állított háromszög motívumot jeleznek. Tehát amíg a háttérben egy talpára állított háromszögforma sejlik, az előtérben pont ennek a fordítottja, ami a háttér-előtér viszonyban az életlen és az éles kapcsolatában is a fénytani különbözőségek miatt is egy folyamatos mozgás forgást hoznak létre. Én egy nagyon finom, jó munkának tartom ezt a képet. Talán itt a virág tartórésze, az az ág, talán evvel lehetett volna valamit parányi módon kezdeni, ezt azonban nem tudom megmondani, hogy azt ki kellett volna takarni, vagy mit lehetett volna csinálni avval a növényszárral. De egy jó munkának gondolom, három disznó. (szőke)
értékelés:

Gondolatok burokban
Gondolatok burokban, szívből, Tisztelettel Balla Demeternek.

Az egész képnek, amelyen valamilyen fém és textil keverékű tárgy egy szobabelsőben a formái látszanak, nyilván a régies hangulatot idéző formavilága hozhatja akár Makk Károly filmjeit, filmjének világát, vagy Fábri Zoltán Ötödik pecsét című filmjét. Itt elsősorban a szobabelső miatti felső világítás, amely ezt a tárgyat megvilágítja, a háttér félhomályban tartott rendszere és az, hogy ezen a középen lógó tárgyon található meg az élesség ez hoz egy intim, belső, szemérmes világot. A monokróm hatás is, amelyben a barnás sötétek működnek a háttér különösen egységesen tartva ebben a szürkületben, ez is hozza ezt a szerethetőséget, ezt a megnyugvást, amely nyilván a Camilla részéről a 33-as leckére egyfajta tisztelgésként, vagy üzenetként működik. Érteném talán ezt az utolsó részt úgy is, hogy a tisztelet szó, ami ebben a 33-as leckében megjelenik, az nyilván hoz valamilyenfajta melankóliát, valamilyenfajta lassulást, és attól, hogy ez a kép nem expresszív, nem dinamikus, nem vibráló sem kompozíciójában, sem színeiben, ez okozhatja a kapcsolódást az előbb említettekhez, a melankóliához, a meditációhoz. Úgy gondolom, hogy ez egy jó megközelítése ennek a házi feladatnak, három disznó. (szőke)
értékelés:

Az Élet Mesés!

Megint azt kell mondjam, hogy annak nagyon örülök, hogy egy olyan fekete-fehér alkotást kaptunk Camillától, amiben az összes eddigi eszközét elengedte, csak ő van, a modell, és a gép. Ez egy nagyon fontos döntés. Én nagyon fontosnak tartom azt a döntést is, hogy egy viszonylag kis mélységélességgel dolgozik, tehát a képnek még ezen a szűk kompozíción belül is kialakulhat egy előtere, egy középtere, és egy háttere a hajjal, az arccal, és a háttérben foltszerűen megjelenő formákkal. Ha mint portrét próbálom elemezni ezt a képet, akkor annyit mondanék, hogy talán annak egy döntésnek kéne lennie, és ez nagyon minimális elmozdulást igényel, hogyha ez a szereplő, akiről mi tudjuk, hogy ő Mesevirág, ő ennyire elmélyülten figyel valamit, akkor valószínű nem őt kell megzavarni azzal, hogy instruáljuk, hanem mi, akik megfigyelők vagyunk, mi mozdulunk el tengelyirányban jobbra vagy balra körülötte, és akkor megtesszük azt a döntést, hogy most egy teljesen profilból, egy negyedprofilból, vagy egy félprofilból készült képet akarunk csinálni. Most itt ez minthogyha egy picit bizonytalan lenne ennél a képnél. Ami nagyon érdekes, amivel sokat dolgozik Camilla, ez a család kérdése, és nyilvánvaló, hogy ez egy olyan érzelmi kérdés, és egy olyan filozófiai kérdés is számára, amivel dolgoznia kell, vagy amit ő maga szükségesnek érez, hogy dolgozzon kell vele. Nem azt mondom, hogy ez a legerősebb képe ebben a témakörben, mert akár csak az előző képre nézek, ahol azt hiszem Repülünk címmel érkezett be egy ennél összefogottabb és többrétűbb alkotás. Mégis, azért tartom ezeket a megfigyeléseket fontosnak, mert szakít egyfajta hagyománnyal a saját útján, és elkezd valami egészen más úton járni, és ennek az útnak ezt egy lépcsőjének, egy nagyon fontos szegmensének tartom. Tehát biztatásképpen megadnék rá két disznót. Azért kettőt, merthogy ezt a döntést azért meg kell tudni hozni, hogy hogyan ábrázoljunk valakit. (szőke-hegyi)
értékelés:

Repülünk

Camilla egy ideje - merthogy azért az egyértelműen látszik, hogy Camilla egy szemérmes személyiség - egyre közelebb enged a maga világához bennünket, és egyre több olyan finomság és olyan parányi rezdülés, és olyan női amplitúdó sejlik föl a képeiből, ami száz százalékosan érezhető itt ennél a képnél. Pedig semmi mást nem látunk, mint valószínűleg egy ablaktükröződésben az ablak mögött lévő eseményt, egy arcot, egy kisgyermekarcot, és a tükröződő felületen keresztül talán a fotós árnyékát és a Turulmadarat. Ugyanakkor mindez összességében, a foltok és az átsejlő tekintetek időt, múltat, emlékeket, utazásokat, és sok minden mást hoznak attól, hogy az alkotó egy nagyon könnyed ecsetkezelést használ. Ha a Camilla legkorábban ideérkezett képeit nézzük meg, visszatekintünk és megnézzük az iskolába érkezése óta elküldött anyagokat, látszik, hogy olyan ez az egész, mint egy furcsa szemérmes párkapcsolat, ahogy az ember becsukja az ajtót, bezárul a külvilág, és a párjával vagy a kedvesével először van együtt, és minden egyes lépésnél, mozdulatnál, és minden egyes ruhadarab lekerülésénél ugyan bizonytalanul, de egyre közelebb kerül a két ember, a befogadó, és az, aki adni akar neki. Ez a kép azért nagyon fontos, mert egy olyan belső utcába vezet bennünket be a tizennégyes lecke család kategórián keresztül a Camilla, ahova eddig nem nagyon engedett bennünket közel. Nagyon szép képnek tartom, és nagyon köszönöm, hogy ezt itt elkészítette az Estiskolának. És azt akarom mondani még, hogy ez egy második pont azon az úton, amire nagyon kell, hogy emlékezzen, amikor esetleg elbizonytalanodik a saját dolgait illetően. Az első ilyen pont az apjáról készített portré volt, és ez a második kép, ami szintén valami olyan pillér, amire föl lehet építeni valamit. Tehát ezen az úton kell megkeresni azokat az érzelmi viszonyulásokat, amiket szeretne velünk közölni. Pontosan azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert eszköztelen, mert nem akar valamilyen lenni, mert nem akar valamit valahogy száz százalékosra formálni, és biztosnak lenni abban, hogy úgy és csak úgy értjük majd, hanem meghagyja magának az esendőséget. (szőke)
értékelés:

Baletto
Gere Szilvia: Tornásznő c. képére

Láncreakció, nem elemezzük, elfogadjuk, szeretjük. (szőke-hegyi)

Fehérfarkas fáradt
Daninak

Egy nagyjából négyzetes formátumú képet látunk, és erre a négyzetes formátumra még a háttérben lévő csempefugák is ráerősítenek, rásegítenek. Mint önportré, a képen, mivelhogy valószínűleg tükröződő felületen készült ez az exponálás, látszik maga a kamera, ez a mágikus eszköz, ami számunkra rögzíti azt az állapotot, amit a szerző velünk közölni akar. Ugye a cím ezt egyértelműen közli, hogy fáradt. Nagyon örülök annak, hogy a Camilla előző képeinek elemzésénél folytatott diskurzus mintha elindított volna valami olyan utat, vagy útkeresést, ami pontosan talán annál az egyszerűsítésnél is érződik, hogy a címben tulajdonképpen ennyit közlünk, hogy fáradt, és nem akarunk ennél sokkal nagyobbat markolni, nem akarunk ennél sokkal nagyobb kunsztokat megmutatni, mint egy ilyen helyzetjelentést. Én arra szeretném a Camillát bátorítani, hogy igen, hogyha ezzel egyetért, akkor ezek a nagyon apró kis gesztusok, ezek a nagyon apró kis rezdülések azok, amiknél meg tudja ragadni a nézőt úgy, hogy közben saját magát is, úgymond, csúnya szóval, föltálalja elé. Merthogy nagyon jól tükröz egy létállapotot az a helyzet például, amit a sminkelésnél látunk, hogy szinte a szem az már csak jelzés értékkel van jelen, tehát annyira sötét, annyira fekete maga a szem körüli festés, és maga a tónus megválasztása is. Tehát én azt mondom, hogy ez egy háromdisznós kép, azért háromdisznós kép, merthogy az egyszerűsítés, az egyszerű szavak kimondása az nem is olyan kis feladat, mint ahogy az ember azt gondolná, hogy annyit mondjak, hogy fáradt vagyok. Úgyhogy köszönöm. (szőke-hegyi)
értékelés:

A Fény ígérete

Nagyon örülök, hogy Camilla folyamatosan küzd és dolgozik a feladatokkal, nagyon örülök, hogy nem adja fel, és sokat foglalkozik ezekkel. Ennél a képnél is nagyon szép a gesztus, a táncos gesztus, amit a modellen keresztül látunk. Ennél a képnél viszonylag érthető és elfogadható a technikai manipuláció, de azok a képei igazán erősek, ahol mer néha a valósággal foglalkozni, és ezek azt is bizonyítják, hogy nem kell mindig egy ilyen szégyenlős védekezés miatt állandóan ezt a kiégetést használni. Ezek a hatások éppen azért jelentkeznek, hogy minden egy picit legyen elrajzolt, és akkor a részletekből semmi se fog kiderülni. Megvan a három disznó, de azt kérném, hogy ha elfogadja a Camilla azokat, amiket mondtam, akkor legyen szíves az akt dologgal is foglalkozni, és kérem, hogy ezeket a kezdetektől jelen lévő szolarizált, roncsolt ügyeket, ezeket ha lehet, akkor felejtsük már el, mert ez által nem jönnek át azok a nagyon érzékeny, nagyon finom dolgok, amik neki köszönhetőek. (szőke-hegyi)
értékelés:

Határok nélkül
szigorú előrelépés

Azért vagyok boldog, hogy a Camilla nem adja fel, és küld egy ilyen képet, mert végre határozottan a feladatra koncentrál, arra, hogy mi a feladaton belül a megoldási lehetőség, nem akar kicsúszni, lázadni, még csavarni nyolcat. Jó az, ahogy itt a gyermekjátszótéren ezt a hinta-palintát úgy használja, mint egy tengelyvonalat, aminek a folytatása függőlegesen a bal női láb, ez egy jó kompozíció. Úgy gondolom, hogy mint feladatot jól teljesítette, és megvan a három disznó. (szőke)
értékelés:

Szomorú Mese
Dorina emlékére

A kép jobb oldalán látható a kisgyermekarc nagyon erős kontrasztokkal, sötétekkel, bal oldalon pedig a háttér jelenik meg, talán valami konyha- vagy fürdőszobaháttér csempékkel. Nagyon-nagyon szuggesztív a kép jobb oldali része annak ellenére, hogy a modell nem az optikába néz. Ami talán megjegyzés lenne a képpel kapcsolatban, örülök, hogy nincsenek benne különösebb technikai trükkök, tehát erős a szocio jellege. Ami talán kérdéses, hogy a kis faragott gyermekjáték napocska-figura (többet igazából nem tudok így életlenben asszociálni a háttérben lévő tárgyról) mindenféleképp zavarja az itt az előtérben a kamerához közel látható emberi arcot. Tehát valamit a háttérrel kellett volna kezdeni. Ennek ellenére a tisztelet-búcsúzás-gyász kategóriában a három disznó megvan erre a képre. Egy nagyon erős és szuggesztív kép, és végre van egy vállalt feladat a házi feladatra és az teljesítve is van. (szőke)
értékelés:

Mesegitár
felelős vagyok a gitáromért - ismételte Mese, hogy jól az emlékezetébe vésse.

Maga a fotográfia szép, érthető, világos kompozícióval dolgozik. Szép a gitár formája amit védőn úgymond maguk elé emelnek a szereplők. Tehát maga a kompozíció érthető és elfogadható. Van viszont vele két fontos problémám, ami miatt azt mondom, hogyha akar ezzel a Camilla foglalkozni, akkor azt kérném, hogy ismételje meg. Ez a maszatolás, egyszóval „maszatolásnak” tudnám nevezni. Ugyanis van egy érzet, van egy fontos közlendő és ezt az érzetet és ezt a közlendőt a kép azért nem tudja teljesíteni, mert nem vagyok elég határozott én, mint fotográfus abban, hogy mit szeretnék úgymond a képhatárokba belegyömöszölni. Mire gondolok? Van egy – ugye az a címe a képnek, hogy Mesegitár – van egy helyzet, van egy családi helyzet, van egy anya és a lánya és a gitár sejthetően a lányé. Valószínűleg anyától, vagy apától kapta, és ez egy fontos kapocs a két ember között, még akkor is, hogyha egyébként a saját történetemből tudom, hogy nem mindig a gyereknek a saját döntése az, hogy ő szeretne ezzel foglalkozni, hanem néha talán ez egy szülői presszió, aztán ezt majd a jövő igazolja, hogy ez helyes volt vagy sem. De visszatérve a képre, mindez mellett ugye van két nagyon fontos momentum és akkor még a technikáról nem beszéltem. Az egyik az, hogy van ugye anya, aki egyrészt a szemébe húzta ezt a sildes sapkát, ami nagyon vagány, de semmi nem indokolja, hogy ne lássuk a szemét. Másrészt, hát nem éppen nyugalmat sugárzó az a gesztus, az az arcmimika, amit ő itt sugároz. És ráadásul ez a fajta szülői ráhatás ez érződik azon is, hogy a gyermekszereplő kezét fogja anya és láthatóan be is mozdult ez a kéz, tehát valami mozdulat történik. Hogy most anya a gyerek helyett pengeti a gitárt, vagy az anya éppen a gyereket leállítja ebben a mozgásban, hogy lányom ne pengesd már azt a vackot, mert már megsüketülök, meghülyülök tőle, ezt nem lehet pontosan dekódolni, de valamilyen konfliktushelyzet érezhető ebben a képben. Ez az egyik problémám, hogy ez nincs kimondva, nincs egyértelműen a néző számára kódolva. Másrészt van egy olyan problémám is ezzel a képpel, és ez a technika, hogy Camilla már nem először használja ezt a kiégetett, túlexponált megoldást. És az a baj ezekkel, hogy ez egy idő után modorossá válik és az eszköz kezd el dolgozni és nem a fotós. Az eszköznek van egy hatása és a fotós ennek úgymond a hullámára ráül és ringatja magát, hogy de jó, mert megtaláltam ezt és ezzel milyen szépen elvonatkoztatottá tudom tenni azt a maga konkrétságában egyébként talán zavarba ejtő üzenetet, amit a képem képvisel. És én azt mondom, hogy ezek mindig olyan döntések, amik nem az exponálásnál történnek, mert nem a kamera exponálja valószínűsíthetően túl ezt a felvételt, hanem ez egy utólagos döntés úgymond a laborban, én ezt fogom csinálni. És ennél a döntésnél én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez a mellébeszélés iránya akkor, amikor az ember létrehoz valamit és aztán meggondolja. És akkor azt mondja, jó, akkor azt talán mégse vállalom, hogy mi történt ott a maga konkrétságában, hanem azt, ezt az egész dolgot úgymond bekenem egy ilyen lazúrral és akkor majd ettől várok valamilyen hatást. Én azt szeretném kérni a Camillától, hogyha elfogadja azt, hogy ez egy stúdium helyzet ez az egész Estiskola, akkor én most az szeretném tőle kérni, hogy próbálja meg ezeket a színtorzítás, roncsolás, színtranszponálás, tónusvesztéses technikákat félretenni, mert ezek, most már azt hiszem egészen határozottan kimondhatóak, hogy akadályozzák őt abban, hogy továbblépjen a maga fotós munkájában. És én azt kérném, hogy ismételje a leckéit, akár azt mondom, hogy ismételje az összes eddig beküldött leckét, de ne ezzel a technikával, mert ezt a technikát ismerjük, de ez a technika nincsen értéken és nincsen helyén kezelve. Köszönöm szépen. (szőke-hegyi)

William Blake Nyugalma az Öröklét Hajnalán
a Szerelmek kertje utáni állomás

Egyszerű leszek. Valamit gondolok Blake-ről, nem tudom, hogy a nyugalom az öröklét hajnalán az hogy van, ezzel a részével én nem fogok tudni mit kezdeni, és a szerelmek kertje utáni állomással sem. Azt látom, hogy itt két karosszék van, nekem nem az állomás jutott eszembe erről, úgyhogy ezt a részét nem fogom tudni megfejteni, lássátok, hogy bennem is vannak hiányosságok. A képet önmagában, mint az épített környezetre beküldött alkotást fontosnak tartom. Véleményem szerint inkább az amerikai pop-art stílusú fotókra, elsősorban a dél-amerikai vagy a road movie filmek hangulatára hasonlít a megfogalmazás. Elsősorban azért, mert manipulálva van egészen biztosan a színvilágában. Van az egésznek egy Eastman Color hangulata, és ettől olyan izgalmas, ettől olyan sűrű ez a kép, hogy közben egy deka embert nem látunk. Talán az egy kicsit kérdéses, hogy ott a bal fölső sarokban az a kis ablak, az vajon ennyire kell-e vagy jobban kell-e. Biztos vagyok benne, hogy valami kell belőle ott, mert az tartja ritmusban a képet, csak egy kicsit esetlegesnek érzem a kompozíciós széleket. De a kettő disznó az megvan a képre. (szőke)
értékelés:

Meditáció

Egy absztrakt képet látunk és egy nagyon érdekes megfigyelést – én direkt nem akarnám megfejteni, hogy ezek mik, hogy most ez váza, vagy bögre, vagy mi akar lenni, mert nem ez a fontos. Merthogy sikerült a Camillának egy olyan fénytani helyzetet létrehozni, és itt is azt mondom, hogy nem érdekel, hogy manipuláltan, vagy valós térben így történtek az események, amivel el tud rugaszkodni, és amivel pontosan a környezetet olyan szinten tudja kizárni, hogy az ember akármennyire is keresi ugye kapaszkodókat, hogy hol vagyok, és mit látok, egyszer csak föladja és azt mondja, hogy jó, átadom magam neked Camilla és átadom magam annak az érzésnek amit itt mutatsz. Tehát ez nagyon jól sikerült, vagy nagyon jól látható. Nekem ezzel a képpel kettő problémám van, és ebből a kettőből másfél tulajdonképpen technikai kérdés. Egyrészt az, hogy valamilyen szinten a képtömörítésnél olyan zajok jönnek létre, amik nem igazán odavalók. Ezek a képnek a tetején lévő narancsban úszó színeknél látható igazán. És ezen nem árt, hogyha a kép mentésénél javítana a Camilla. A másik pedig az, hogy én, nekem picit szűkre van vágva oldalt a kép. Tehát az, hogyha azt a döntést hozom, hogy fönt és lent hagyok ennek a jelenésnek levegőt, nekem, nem indokolja semmi, hogy oldalt miért van ez ennyire bezárva. Ez egy tökéletesen működő kép négyzetes kompozícióban is, de a három disznó nekem megvan. (szőke-hegyi)
értékelés: